פלונית - ניצנים 88 בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פלונית ניצנים 88 בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 
פלונית - ניצנים 88 בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ21056-01/17 א     29/03/2018תיקים נוספים על פלונית
תיקים נוספים על ניצנים 88 בע"מ
תיקים נוספים על הפניקס חברה לביטוח בע"מ
א 21056-01/17 פלונית נ' ניצנים 88 בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ
בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 21056-01-17

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אלה
תובעת:
פלונית


נגד

ה
נתבעות
:
1. ניצנים 88 בע"מ
2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ


החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובנספחים שצורפו, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני

– 60,000 ₪
הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות


- 80,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם אופי הנכות ושיעורה וכן עם
גילה של התובעת, עיסוקה ונתוני השכר).
עזרה והוצאות מכל סוג

– 20,000 ₪
(בשים לב לאופי הנכות)

מסכומים אלו ינוכו 10% בשאלת האחריות ותגמולי המוסד לביטוח לאומי, בהצמדה בלבד.
לסכומים יווספו אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

ההצעה היא על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 03.06.18.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 03.07.18.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי
-
הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים
.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר
.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 17.07.18, בשעה 08:30
.

המזכירות תעדכן את באי כח הצדדים ותזמנם לדיון.


ניתנה היום, י"ג ניסן תשע"ח, 29 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 21056-01/17 פלונית נ' ניצנים 88 בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 29/03/2018)תיקים נוספים על פלונית
תיקים נוספים על ניצנים 88 בע"מ
תיקים נוספים על הפניקס חברה לביטוח בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט