שמיאן אברהם - פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ

 
שמיאן אברהם - פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ
תיקים נוספים על שמיאן אברהם | תיקים נוספים על פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ

5752/01 דמ     28/04/2002
דמ 5752/01 שמיאן אברהם נ' פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ


בתי הדין לעבודה
דמ 5752/01
דמ 5753/01
דמ 5754/01
דמ 5755/01
בית הדין האזורי לעבודה ת"א-יפו
28/04/2002
תאריך:
כב' הרשם חיים אורגיל

בפני

שמיאן אברהם

רח' חפץ חיים 28 רעננה 43339
בעניין:
התובע
נ ג ד
פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ

הגליל 108 חיפה

הנתבעת

פסק דין
1. בפני
5 תביעות לשכר עבודה שהוגשו והתבררו בדיון מהיר כמשמעותו בסעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969, התובע ביקש לתת פס"ד בכל תיק, אולם בקשתו נדחית, לאור זהות הצדדים ותקופת העבודה.

2. ביום 21.8.01 הגיש התובע, מר אברהם שמיאן, 5 תביעות בתיקים שונים כנגד הנתבעת.
לטענתו, השתכר שכר של 40 ₪ לשעה, מגיע לו 180 ₪ בגין 11/00, אולם קיבל ב- 17.12.00, 680 ₪ בגין 12/00 אותם קיבל ב- 17.1.01, 620 ₪ בגין 1/01 אותם קיבל ב- 17.2.01, 382 ₪ בגין 2/01 אותם קיבל ב- 20.3.01, 422 ₪ בגין 3/01 אותם קיבל ב- 22.4.01, 1,167.50 ₪ בגין 4/01 אותם קיבל בחודשים 6/7/01, ויתרה בלתי משולמת לחודש 5/01 בסך 570 ₪, ו- 187.80 ₪ בגין חודש 6/01. וכן נס וכן דמי נסיעות בסך 163.20 ₪.

3. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה.

4. הצדדים הוזמנו לדיון הוכחות ביום 17.12.01.

5. התובע העיד בחקירה ראשית וסיפר כי הוא מורה למטמתיקה ולימד בבתי תלמידים בכיתות ז' ועד י"ב באיזור השרון, אל הנתבעת הוא הגיע באמצעות מודעה בעיתון, לדבריו הוא סטודנט להנדסה, הוא חתם על חוזה עבודה עם יפתח מעוז, לדבריו בקביעות הנתבעת הלינה את שכרו, לדבריו בכל 28 לחודש היה שולח את דו"ח העבודה לחיפה ועל סמך דוח"ות אלו היה מקבל את שכרו, בצורה של שיקים לביתו, את עבודתו החל בחודש 11/00 ומאחר בחודשים דצמבר, ינואר זו תקופת מבחנים, לא עבד הרבה, בחודש פברואר שולם לו באיחור ב- 23 לחודש במקום ב- 10, ובמרץ נשארה יתרה של 90 ₪ לזכותו, באפריל היה זכאי ל- 1,167.30, וקיבל זאת ב- 4 שיקים, בהלנה של חודש וחצי.
לגבי חודש מאי מגיע לו 500 ₪, ולגבי יוני גם כן לא קיבל שכרו, לא קיבל נסיעות לגבי יוני יולי.
הוא קיבל מכתב פיטורים, לדבריו כאשר שאל על האיחורים קיבל תירוצים שונים כגון שהחשב נמצא במילואים ולכן אין אפשרות לשלם לו.
6. מר יפתח מעוז, מנכ"ל הנתבעת העיד בחקירה ראשית וסיפר כי הנתבעת הינה חברה שעוסקת בהוראה פרטית של שיעורים פרטיים בבתי התלמידים.
לדבריו אף פעם לא פנה אליו התובע בתלונה על עיכוב בתשלום השכר, ועד יוני לא דיבר עימו מאומה, לדבריו עבדו בחברה מאז הקמתה יותר מ- 800 איש וכולם קיבלו שכרם, התשלום היה בהתאם לדו"ח שהתובע היה צריך לשלוח, ועד שהטבלאות לא היו ממולאות לא היה יכול לשלם. התובע נדרש גם כן למלא טבלאות אלו על מנת שישולם לו המגיע לו.
לדבריו לא הגיע אליו דו"ח מאי, ואת הדו"חות המתוקנים ברגע שיקבלם ישלם עד האגורה האחרונה.
העד נחקר בחקירה נגדית ע"י התובע, וסיפר כי היא מתקשר לתובע הרבה פעמים אבל לא היה, ואף השיג את כתובתו הפרטית על מנת לשלוח לו דו"חות למילוי.
כמו כן הוסיף ואמר כי יבדוק את הדו"חות ששלח התובע ואם הם תקינים ישלם לתובע, הוא הבטיח לבדוק.

7. ביום 17.12.00 ניתנה החלטה לפיה על הנתבעת להגיב בתוך 14 יום עם עותק ישירות לתובע.

8. ביום 1.1.02 הגישה הנתבעת את תגובתה לבדיקה הנדרשת, בנוגע לתשלומים לתובע.
מן הבדיקה עולה כי ישולמו לתובע כדלקמן:
א. בגין 11/00 120 ₪.
ב. בגין 12/00 868 ₪.
ג. בגין 1/01 688 ₪.
ד. בגין 2/01 495.50 ₪.
ה. בגין 3/01 418.90 ₪.
ו. בגין 4/01 407.50 ₪.
ז. בגין 5/01 לא התקבל דו"ח.
ח. בגין 6/01 226 ₪.
ט. בגין 8/01 בהתאם לתשלום שרצ"ב.
י. בגין 10/01 לא התקבל הפירוט המופיע בתלוש הרצ"ב.

בהתאם לבדיקה מגיע לתובע הפרשים בסך 1,300 ₪ כפי שפורט בתלוש השכר.
לטענתה לא נתקבלו מהתובע דו"חות מתוקנים, ולכן אין אפשרות לבדוק בין הדו"ח לבין רישום התלמידים.
בבדיקה הראשונית נמצאו חריגות בדיווחים של התובע, אולם ע"מ לסיים ברוח טובה, וללא תביעות מיותרות, ויתרה על כך הנתבעת.
לדבריה תפקיד הנתבעת לחשבון הבנק של התובע בתוך 3 ימים את המגיע לו עם קבלת הדו"חות המתוקנים, וכמחווה של רצון טוב תפקיד הנתבעת מקדמה בסך 300 ₪.

9. ביום 8.1.01 הוריתי לשלוח עותק מהתגובה הנ"ל לתובע בצירוף תלוש השכר וביקשתי את תגובתו בתוך 15 יום.

10. ביום 4.2.02 הגיב התובע על האמור במכתב הנתבעים.
א. הוא אישר כי קיבל את כספו לחודשים 11/00, 12/00, 1/01 אולם תמיד באיחור של 17 יום.
ב. ב- 2/01 שולם 459 ₪.
ג. ב- 3/01 שולם חלק מהשכר.
ד ב- 4/01 החוב עמד על 1,549.30 ושולם רק 409.50 ₪.
ה. דו"ח 5/01 נשלח כמה פעמים בדואר.
ו. שכר 6/01 לפי בדיקה בבנק אין הפקדה.
ז. אין מקום להתייחס לחודשים 8/01 , 10/01 שכן אין תביעה בגין חודשים אלו.
ח. לא הופקדו לחשבון 300 ₪ כפי שטענה הנתבעת.

11. לתגובה הנ"ל צירף התובע דפי חשבון בנק לתקופה 1.6.00-10.2.01.

12. עד כאן עדויות וטיעוני הצדדים.

13. ההכרעה:
א. מקובלת עלי הגירסה העובדתית של הנתבעת, לפי התשלום לשיעורים שנתן התובע לתלמידים היה מותנה בקבלת דוח"ות מאומתים באמצעות רשות הדואר, ולא יכולה היתה להוציא לתובע שיקים על חשבון שיעורי העזר שנתן ללא קבלתן.

ב. מקובלת עלי הבדיקה שעשתה הנתבעת לגבי תקופת עבודתו נשוא התביעות הנ"ל ולפיהן יש לשלם לו הפרשים בגין התקופה בסך 1,300 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר מופחתים בגובה של הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 21.8.01 ועד לתשלום בופעל.

ג. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בסך 300 ₪.

14. המזכירות תשלח עותק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

15. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור על פס"ד זה, את הבקשה יש להגיש בתוך 15 יום מקבלתו.

ניתן היום ט"ז באייר, תשס"ב (28 באפריל 2002) בהעדר הצדדים.
ח. אורגיל, רשם

דמ בית דין אזורי לעבודה 5752/01 שמיאן אברהם נ' פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ (פורסם ב-ֽ 28/04/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על שמיאן אברהם      דוח מידע משפטי על פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על שמיאן אברהם      דוחות מידע עסקי על פסגה פרויקטים חינוכיים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן