מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון - מועצה אזורית בקעת הירדן ואח', מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן, רשות שדות התעופה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון מועצה אזורית בקעת הירדן מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן רשות שדות התעופה
 
מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון - מועצה אזורית בקעת הירדן ואח', מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן, רשות שדות התעופה
תיקים נוספים על מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון | תיקים נוספים על מועצה אזורית בקעת הירדן | תיקים נוספים על מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן | תיקים נוספים על רשות שדות התעופה |

1354579
45170-04/18 עא     07/05/2018
עא 45170-04/18 מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן ואח', מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן, רשות שדות התעופה
בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

לפני כבוד השופט אהרן פרקש
, נשיא
ע"א 45170-04-18

מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון
נ' מועצה אזורית בקעת הירדן
ואח'
המערער
מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון


ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)


נ ג ד

המשיבות
1.מועצה אזורית בקעת הירדן
ע"י ב"כ עו"ד משה בן דוד ואח'


2.רשות שדות התעופה


ע"י ב"כ עו"ד רון צין ואח'

החלטה

1.
הערעור בתיק זה יישמע לפני כב' הרכב השופטים: אהרן פרקש
, נשיא, עודד שחם, אברהם רובין, ביום 17.7.2018 בשעה 11:00.

2.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו – 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

3.
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 30 (שלושים) יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 21 (עשרים ואחד) יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.

עיקרי הטיעון לא יעלו על 7 (שבעה) עמודים בהדפסה
4a
, זולת אם תינתן רשות מיוחדת לחריגה מכך, באותיות מסוג דיויד בגודל 13, רווח כפול בין השורות והשוליים של 2 ס"מ בהיקף העמודים.

4.
עיקרי הטיעון ותיקי המוצגים יוגשו בשלושה עותקי נייר מודפסים, עם דגלונים לנספחים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או בהגשה מרחוק באמצעות נט המשפט.

5.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.

6.
אי הגשת עיקרי הטיעון ותיקי המוצגים במועדים האמורים במדויק באופן ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

7.
מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יקובלו לתיק, זולת אם תתבקש ותיענה בקשה להגישם באיחור.

8.
תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

9.
לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין "מערער".

10.
בכל פנייה בכתב של הצדדים לבית המשפט, יצוין בכותרת המסמך שם המותב והמועד הקבוע לדיון.

11.
בקשה לשינוי מועד הדיון תוגש בהתאם לנוהל שנקבע על-ידי נשיא בית המשפט העליון, אשר פורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת. הבקשה תכלול את עמדת הצד השני לבקשה וכן מועדים מוצעים חלופיים המוסכמים על הצדדים. בקשה שלא תוגש בדרך זו יכול ותידחה על הסף.


המזכירות תשלח העתקים לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ח, 07 מאי 2018, בהעדר הצדדים.


עא בית משפט מחוזי 45170-04/18 מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן ואח', מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מועצה אזורית בקעת הירדן, רשות שדות התעופה (פורסם ב-ֽ 07/05/2018)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן