abdelkarim abda masreldin adam - צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ, צדי בר אור אחזקות בע"מ, צדי - דותן יזמות בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
abdelkarim abda masreldin adam צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ צדי בר אור אחזקות בע"מ צדי - דותן יזמות בע"מ
 
abdelkarim abda masreldin adam - צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ, צדי בר אור אחזקות בע"מ, צדי - דותן יזמות בע"מ ואח'
תיקים נוספים על abdelkarim abda masreldin adam | תיקים נוספים על צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ | תיקים נוספים על צדי בר אור אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על צדי - דותן יזמות בע"מ |

1372761
6879-12/17 סעש     08/07/2018
סעש 6879-12/17 abdelkarim abda masreldin adam נ' צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ, צדי בר אור אחזקות בע"מ, צדי - דותן יזמות בע"מ ואח'
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

סע"ש 6879-12-17


08 יולי 2018
לפני:
כב' הרשמת מרב חבקין

התובע
:abdelkarim abda masreldin adam
-

הנתבעות
:


1

.
צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ2

.
צדי בר אור אחזקות בע"מ3

.
צדי - דותן יזמות בע"מ4

.
פדלון לבניה והשקעות (ר&ע) 1982 בע"מ


החלטה


התיק הובא אליי למתן החלטה בעניין בקשת הנתבעת 4 (להלן – הנתבעת) להורות על הפקדת ערובה (להלן – הבקשה).
התובע לא הגיש תגובה חרף חלוף המועד שנקבע ובהתאם להחלטה קודמת הדיון בבקשה יהיה בהיעדרה.
לאחר עיון בבקשה מצאתי לדחותה אף בהיעדר תגובה מהסיבות הבאות:
1.
על פי כתב ההגנה הנתבעת מודה, כי התובע עבד באתר הבנייה שלה משך 14 חודשים, מתוכם כשנה ברצף.
2.
עוד נטען בכתב ההגנה, כי העסקת התובע באתר בוצעה באמצעות הנתבעות 1 – 3 שהן חברות כוח אדם.
3.
סעיף 12 א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 (להלן – חוק קבלני כוח אדם),
שכותרתו "העסקת עובד של קבלן כוח אדם" קובע כי אין להעסיק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים, וככל שהועסק בפועל תקופה כאמור ייחשב העובד כעובד
המעסיק בפועל.
4.
לנוכח הוראה זו והעובדות בהן מודה הנתבעת, על פני הדברים קיימת ראשית ראייה לחבותה של הנתבעת למצער בתשלום חלק מזכויות
התובע בסיום עבודתו באתר. חיזוק לכך ניתן אף לראות בטענת הנתבעת
כי התובע הוחתם על כתב ויתור כלפיה (סעיף 33 לכתב ההגנה). יצוין כי כתב הוויתור לא צורף הגם שבכתב ההגנה צוין כי הוא מצורף. כך או אחרת, עצם קיומו של כתב ויתור אינו משנה ממסקנתי לגבי ראשית ראיה לתביעה, שהרי המדיניות הכללית של בתי הדין לעבודה היא לתת תוקף לויתור בנסיבות חריגות בלבד ולאחר בדיקה מעמיקה וקפדנית של תוקפו.
5.
זאת ועוד, הנתבעת ציינה כי שילמה את שכרו האחרון של התובע לנוכח מצוקה כלכלית של הנתבעות 1 – 3 (סעיפים 12 ו- 16 לכתב ההגנה).
אוסיף, כי לא הוצגה אסמכתא לתשלום ובנסיבות אלה הנטל על הנתבעת להראות, כי השכר אמנם שולם. לא זו אף זו, לפי הפסיקה, קיימות נסיבות בהן יהיה מוצדק לחייב את מזמין העבודה בתשלום זכויות העובד ואף להכיר בו כמעסיק על מנת לתת מענה למצב שבו הקבלן אינו מסוגל למלא את התחייבויותיו כלפי העובד ויש להגן על העובד כך שיקבל את זכויותיו ( ע"ע 273/03 דברת שוואב נ'
מדינת ישראל ואח'
, מיום 2/11/06).
6.
לסיכום, מתוך הפירוט בכתב ההגנה נראה כי הונחה במקרה זה ראשית ראייה לתביעה כנגד הנתבעת. יובהר, כי ראשית ראייה אינה נדרשת לגבי כל רכיב ורכיב ודי בכך שקיימת ראשית ראייה לגבי חלק מהתביעה ובלבד שאין מדובר בחלק זניח. במקרה זה, הנתבעת מודה בכך שהתובע עבד באתר העבודה שלה בתקופה שהיא למעלה ממחצית התקופה המצוינת בתביעה, וכאמור מדובר במתכונת העסקה של שירותי כוח אדם.
על כן אני סבורה שקיימת ראשית ראייה לתביעה, גם אם לא לכל רכיביה בשים לב למחלוקת הנוגעת
לתקופת הצבתו של התובע באתר

( ראה גם: ער (ת"א) 20992-02-17
דיקסי גריל-בר בע"מ נ'
habtom yaso
,
מיום 19/4/17).
7.
עוד לקחתי בחשבון לעניין זה, כי נדרש לבחון בחינה זהירה את
מערכת היחסים המורכבת במסגרתה הועסק התובע, וזאת על
מנת להתחקות אחר המעסיק האמתי. בסוגיה זו מרבית הראיות הן דווקא בידי הנתבעות.
8.
זאת ועוד, בנסיבות המיוחדות של הליך זה, כאשר לשיטת הנתבעת עצמה בתקופה בה עבד התובע באתר הוא הועסק על ידי שלוש חברות כוח אדם
שונות (שלוש הנתבעות האחרות), אני סבורה, כי גם אילו נקבע שלא הונחה ראשית ראייה (וכאמור דעתי אחרת) קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובע מהפקדת ערובה.
לטעמי, לא יהיה צודק בנסיבות המקרה
להקשות על התובע, בין היתר לאור תחלופת חברות כוח האדם בה מודה הנתבעת,
וכאשר
קבלן כוח האדם אינו נושא בזכויות.
ראוי לבחון את אחריות הנתבעת לגופו של עניין בכל הנוגע להבטחת תשלום
זכויות התובע מכוח חיובה לבדוק ולהקפיד כי קבלן כוח האדם עמו היא מתקשרת נושא בתשלום זכויות עובדיו, ולא יהיה צודק להציב מחסומים בדרכו של התובע לבית הדין במקרה זה.
9.
לסיכום, הבקשה נדחית.
הואיל ולא הוגשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח,
(
08 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.סעש בית דין אזורי לעבודה 6879-12/17 abdelkarim abda masreldin adam נ' צדי - דותן אחזקות 2013 בע"מ, צדי בר אור אחזקות בע"מ, צדי - דותן יזמות בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 08/07/2018)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן