מדינת ישראל - רשות המסים היחידה לתיקים מיוחדים - עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ
 
מדינת ישראל - רשות המסים היחידה לתיקים מיוחדים - עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ
תיקים נוספים על עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ

1376643
41891-06/16 מי     19/07/2018
מי 41891-06/16 מדינת ישראל - רשות המסים היחידה לתיקים מיוחדים נ' עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ
בית משפט ה
שלום בראשון לציוןמ"י 41891-06-16 מדינת ישראל ואח' נ' צים
תיק חיצוני:
227173/2016
בפני

כב' סגן ה
נשיאה
, שמעון שטיין


מבקשת

מדינת ישראל - רשות ה
מסים ה
יחידה
לתיקים מיוחדים


נגד


משיבים

1. עדי צים
2. אילנית צים
3. צים מגורי יוקרה
בע"מ

4. עדי צים אחזקות בע"מ

5. ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ
.
6. חברת אס.אר. אקורד בע"מ


ה
חלטה

לפניי בקשת ה
מבקשת (בקשה
רביעית) לה
ארכת ה
חזקת ה
תפוסים וצווי ה
ה
קפאה
, שנתפסו על ידיה
, מכוח סעיף 35 לפקודת סדר ה
דין ה
פלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), ה
תשכ"ט 1969 (לה
לן: "ה
פקודה
") ומכוח סעיפים 21 ו - 26 לחוק לאיסור ה
לבנת ה
ון, ה
תש"ס 2000 (לה
לן: "ה
חוק לאיסור ה
לבנת ה
ון").

רקע ועובדות
:

1.
עניינו של תיק זה
ה
וא בחשד לקיומה
של פעילות עבריינית רב תחומית, שתכליתה
ליצור מצג כוזב כלפי רשויות שונות של ה
תנה
לות לגיטימית עבור קבלני כח אדם בתחומי ה
שמירה
וה
ניקיון ובכלל זה
; תשתית ה
פצה
וניכוי של חשבוניות פיקטיביות, שימוש בנותני שירותי מטבע (לה
לן: "ציינג'ים") תוך יצירת מצג כוזב בדבר זה
ות ה
נה
נים בכרטסות וכן נחקרו חשדות לפי חוק ה
עונשין, ה
תשל"ז 1977 (לה
לן: "חוק ה
עונשין"), חוק איסור ה
לבנת ה
ון, פקודת מס ה
כנסה
(נוסח חדש), ה
תשכ"א 1961, חוק ה
ביטוח ה
לאומי [נוסח משולב], ה
תשנ"ה
1995 וחוק מס ערך מוסף, ה
תשל"ו 1975.

2.
כפי שנכתב בה
חלטות קודמות בעניין (28.5.17+29.5.17, 13.2.18) ה
חשדות ה
מיוחסים למשיב 1 (לה
לן גם: "ה
חשוד") ה
ינם: עבירה
של קבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות, עבירה
לפי סעיף 415 לחוק ה
עונשין, עבירה
של קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה
לפי סעיף 499 (1) לחוק ה
עונשין, שיבוש ה
ליכי חקירה
, עבירה
לפי סעיף 244 לחוק ה
עונשין, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה
לפי סעיף 423 לחוק ה
עונשין, עבירה
של איסור ה
לבנת ה
ון – ה
סתרת מקור ה
רכוש, עבירה
לפי סעיף 3 (א) +(ב) לחוק ה
עונשין, עבירה
של איסור עשיית פעולה
ברכוש, עבירה
לפי סעיף 4 לחוק לאיסור ה
לבנת ה
ון, עבירה
של מסירת ידיעה
כוזבת, עבירה
לפי סעיף 117 (ב)(1) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של ניכוי מס תשומות שלא כדין, עבירה
לפי סעיף 117 (ב)(5) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של ניה
ול פנקסים כוזבים, עבירה
לפי סעיף 117 (ב)(6) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של שימוש בכל מרמה
או תחבולה
, עבירה
לפי סעיף 117 (ב)(8) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של פעל במטרה
שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, עבירה
לפי סעיף 117 (ב1) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של ה
וצאת חשבוניות פיקטיביות, עבירה
לפי סעיף 117 (ב)(3) לחוק ה
מע"מ, עבירה
של ה
עלמת ה
כנסות, עבירה
לפי סעיף 220 לפקודת מס ה
כנסה
, עבירות לפי חוק ה
ביטוח ה
לאומי.

3.
כאמור ולמען ה
סדר ה
טוב, יוזכר, כי תחילתו של תיק זה
ה
ינו בחקירה
בפרשייה
רחבת ה
יקף במסגרתה
נעצרו מס' רב של עצורים, בה
ם איציק וזנה
, כנגדו ה
גישה
ה
משיבה
כתב אישום ביום 23.7.16.

4.
ה
רקע ה
עובדתי בתיק זה
, לרבות ה
נסיבות פורטו בה
רחבה
בה
חלטות קודמות ואין לי אלא לה
פנות לאמור בה
חלטות אלה
.

5.
כן יודגש כי בה
חלטתי מיום 13.2.18 מצאתי לה
ורות על שחרור כלל ה
תפוסים בעניינם של ה
משיבים, מלבד בית ה
מגורים של ה
משיבים 1-2 גוש 4050 חלקה
29 ה
גפנים 19 כפר סירקין.

6.
ה
מבקשת ה
גישה
ערר על ה
חלטה
זו וביום 16.4.18 ניתנה
ה
חלטה
ה
מקבלת את ה
ערר באופן חלקי, אשר ה
ורתה
על:

6.1
שחרור סך של 2 מיליון ₪ מכספי ה
פיקדון מתוך ה
פיקדון בסך 5,000,000 ₪.
6.2
ה
ארכת תפיסת נדל"ן ה
ידוע כגוש 4050, חלקה
29.
6.3
ה
ארכת תפיסת קוטג' ה
ידוע כגוש 6319 חלקה
158.


טענות ה
צדדים

7.
לטענת ה
מבקשת, בימים אלה
ה
יא שוקדת על ניתוח חומר ה
ראיות וה
ממצאים. משכך מבוקשת ה
שה
ות על מנת לה
ביא לסיום פעולות נקודתיות מטעם יחידות ה
חקירה
ככל שתידרשנה
על ידי ה
יחידה
ה
משפטית ה
מלווה
.

8.
בכוונת ה
מבקשת לפעול לצורך ה
גשת מכתב יידוע בה
תאם לה
וראות סעיף 60א לחוק סדר ה
דין ה
פלילי[נוסח משולב], ה
תשמ"ב 1982 (לה
לן: "ה
חסד"פ") וכפי שה
ובה
ר במעמד ה
דיון שה
תקיים לפניי ביום 18.7.19, ה
מדובר במכתב יידוע ה
מפרט את כתב ה
חשדות שבמסגרתו תינתן למשיבים ה
אפשרות לעיין בליבת חומר ה
חקירה
.

9.
במסגרת ה
דיון שה
תקיים לפניי טענה
ה
מבקשת כי משכה
מצומצם יותר, מתבקשת ארכה
בת 90 ימים בלבד. לשיטתה
של ה
מבקשת, מדובר בבקשה
מידתית נוכח ה
יקף ה
חשדות ה
מיוחסים למשיבים 1 ו-6.

10.
ה
מבקשת עותרת כי בית ה
משפט יבחן את ה
פגיעה
ה
מתייחסת לחברה

משיבה
6*, כאשר ה
דוחות מצביעים על כך שמצבה
ה
כלכלי של ה
משיבה
6 ה
וטב. ואולם, ה
חברה
משעבדת את נכסיה
ואם בסופו של יום יתבקש חילוט, ה
מדינה
תדחק כלפי מטה
, בסדר ה
נושים.

11.
עוד מוסיפה
ה
מבקשת כי אין לגזור מה
תיק של ואזנה
ותיקים נוספים בפרשיה
, מדובר
בתיקים
נפרדים. בכוונת ה
מבקשת לה
גיע לשימוע בנפש חפצה
ולקיים את ה
שימוע כה
לכתו.

12.
ה
אינטרס
ה
ציבורי מחייב ה
משך תפיסת ה
נכסים.

13.
ה
משיבים מתנגדים לבקשה
, ה
רכוש בתיק זה
תפוס מזה
למעלה
מ - 750 יום. בית ה
משפט בה
חלטות קודמות בעניין קבע כי יש לערוך ה
קבלה
לדיון מעצר ימים ושחרור בערובה
, באופן ה
זה
שאין חובה
בדין לתפוס נכסים כמו שאין חובה
לה
טיל ערובה
.

14.
יש פגיעה
בה
ון ה
עצמי של ה
חברה
וביכולת ה
תנה
לותה
.

15.
למרות וחרף ה
חקירה
, ה
משיב מעולם לא ה
עלים רכוש, לא מכר אותו ולא ביצע דיספוזיציה
אף לא ברכוש ששוחרר, עוד טוענים ה
משיבים, כי ה
משיב 1, רכש נכסי נדל"ן נוספים, רשם אותם על שמו, כך שבוודאי אין עסקינן במי שלא ניתן יה
יה
לה
יפרע ממנו. ה
משיב 1, ממשיך לה
שקיע במשיבה
6, אף מכספו ה
פרטי.

16.
עוד מוסיפים ה
משיבים וטוענים כי למרות שבכוונת ה
מבקשת בפרק ה
זמן ה
מבוקש לשלוח מכתבי יידוע, ה
רי שיחלוף זמן רב, עד אשר יתקיים שימוע ועד אשר יוגש כתב אישום, ככל שיוגש.

דיון וה
כרעה

:

17.
במה
לך ה
דיון שה
תקיים לפניי ה
ציגה
לי ה
מבקשת דו"ח סודי מעודכן (אשר סומן במ/1) וכן מסמכים נוספים. עוד ה
ציגו לי ה
משיבים מסמכים נוספים, כאשר בשים לב למסמך אחד שה
וגש כמו גם לחומר שה
וצג, מצאתי לה
יעתר לבקשה
ולחסות את ה
דיון.

18.
יצוין כבר עתה
, כי אין בכוונתי לפרט במסגרת ה
חלטה
זו את מה
ותו ותוכנו של ה
מסמך שה
וצג לי על ידי ה
משיבים וכפי שציינתי בפני
ה
צדדים, במה
לך ה
דיון, ה
רי שאין לאמור באותו מסמך כדי לה
שפיע ו/או לשנות מה
חלטתי, תוך שבית ה
משפט לוקח בחשבון את מכלול ה
שיקולים ומכלול ה
נתונים בתיק.

19.
במה
לך ה
דיון, טען בפני
י ה
משיב 1, כי ה
מבקשת או מי מטעמה
, ה
גיעה
למשרדי ה
משיבה
6, מספר ימים עובר לדיון ולקחה
חומר אשר ה
יה
בידיה
עוד מפרוץ ה
חקירה
. ה
משיב 1 טען כי ה
תנה
לות ה
מבקשת גרמה
לנזק ולחרושת שמועות כלפי ה
משיבים 1 ו-6, באופן ה
זה
שניתן ה
יה
לקבל את ה
חומר אף בדרך שה
פגיעה
בה
ם תה
יה
פחותה
.

20.
אינני מוציא מכלל אפשרות כי ה
חומר אותו אספה
ה
מבקשת בביקורה
ה
אחרון ה
ינו חומר אשר ה
יה
בידיה
ואין בכוונתי לה
עביר ביקורת על ה
תנה
לות ה
מבקשת, בייחוד בשים לב לעובדה
כי לא ה
ועמד בפני
בית ה
משפט מכלול ה
נתונים.

21.
יחד עם זאת, עיון בדו"ח ה
סודי מלמד, כי כתוצאה
מאותו חומר שנאסף בשנית וניתוח שנעשה
על ידי ה
מבקשת ו/או מי מטעמה
לאחריו, מלמד כי יכול שה
חקירה
ה
ורחבה
בנקודה
ספציפית, אף מעבר לנתונים שה
ונחו בפני
בית ה
משפט בדיונים קודמים ומכל מקום ה
רחבה
זאת לא ה
יוותה
בסיס לביצוע צווי ה
תפיסה
נשוא בקשה
זאת בעבר. בה
קשר לכך אני משאיר בצריך עיון ה
שאלה
ה
אם ניתן כיום לבסס ה
בקשה
על בסיסה
של אותה
ה
רחבה
.


מן ה
כלל אל ה
פרט
:

22.
עילות ה
בקשה
ה
עיקריות ה
ינן מניעת ה
ברחת רכוש על ידי ה
משיבים או מי מטעמם וה
בטחת אפשרות מימוש חילוטו של ה
רכוש ה
תפוס לפי ה
וראות סעיף 21 (א) לחוק איסור ה
לבנת ה
ון, ה
תש"ס 2000 ו/או פקודת סדר ה
דין ה
פלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט 1969.


23.
כאמור לעיל, בעניינם של ה
משיבים שלפניי ניתנו מספר ה
חלטות במסגרתן ה
ותווה
ה
ליך ה
חזרת ה
תפוסים וכן ה
כללים וה
ה
לכות ה
עומדות בפני
בית ה
משפט בבואו לה
כריע בסוגיה
, אני מפנה
את ה
צדדים לקרוא את ה
ה
חלטות ה
קודמות בד בבד עם ה
חלטה
זו.

24.
כפי שקבעתי בעבר בעניינו של ה
משיב 1, אני מוצא לשוב ולה
דגיש גם כיום, כי ככל שחולף לו ה
זמן "מקבילית ה
כוחות" אותה
ה
זכרתי בה
חלטותיי ה
קודמות נוטה
יותר ויותר לזכות ה
משיבים, וזאת בשים לב לקיומו של חשד סביר, לביצוע ה
עבירות ה
מיוחסות לה
ם, אם כי ברף נמוך אותו גם כן ה
בה
רתי בה
חלטותי ה
קודמות.

25.
מאז פרוץ ה
חקירה
, מעצרו של ה
משיב 1 ותפיסת ה
נכסים, חלפו למעלה
משנתיים ימים.

26.
על פי ה
מסמכים אשר ה
וצגו לעיוני ה
נזקים ה
נגרמים למשיבים ה
ינם נזקים כבדי משקל וה
ינם על בסיס נמשך ה
פוגע בשגרת ה
פעילות ה
עיסקית שלה
ם, זאת כאשר למשיבים עומדת חזקת ה
חפות.

27.
עוד אני חייב לה
דגיש בעניינו של ה
משיב, כי אינני סבור כי ה
משיב ינסה
לה
בריח נכסים וה
תנה
לותו ה
עסקית וה
אישית בשטח מוכיחה
כי חרף ה
חקירה
ה
משיך לרכוש נכסים פרטיים
במליוני שקלים ואף ה
שקיע מה
ונו ה
אישי במשיבה
6.

28.
אלמלא ה
צה
רת ה
מבקשת שלפיה
בתוך 90 יום בכוונתה
לה
גיש ה
ודעת יידוע מפורטת שלאחריה
יקבלו ה
משיבים את ליבת חומרי ה
חקירה
ה
ייתי נכון לה
ורות על שחרור כלל ה
תפוסים בתיק. ואולם, חובתו של בית ה
משפט לאזן בין ה
אינטרסים ה
שונים וחרף ה
פגיעה
ה
מתמשכת במשיבים, אין מנוס אלא לה
יעתר לבקשה
בחלקה
.

29.
בנסיבות ה
אמורות אני מורה
על שחרור ה
סך של 3,000,000 מיליון ₪ לידי ה
משיבים, אשר מה
ווים את ה
פגיעה
ה
משמעותית ביותר בפעילותם ה
עיסקית.

אינני סבור, כפי טענת ה
מבקשת, כי ככל שבסופו של יום יוחלט לה
גיש כתב אישום כנגד ה
משיבים 1 ו-6 לא תה
יה
באפשרות ה
מדינה

לה
יפרע.

למשיבים, נכסים רבים בתחומי מדינת ישראל ( למשיבה
6 ה
ון עצמי נקי בסכום של למעלה
ממאה
מליון ₪) ואין כל אינדיקציה
כי בחלוף ה
זמן מאז נפתחה
ה
חקירה
, ה
יה
ניסיון ולו קל שבקלים לה
עלים נכסים.

30.
עוד אני מורה
על ה
ארכת יתר ה
תפוסים לתקופה
נוספת בת 90 יום מאז פקיעתו של ה
צו ה
קודם:
30.1
נדל"ן ה
ידוע כגוש 4050, חלקה
29.
30.2
קוטג' ה
ידוע כגוש 6319 חלקה
158.

31.
אני מעכב את ביצוע ה
חלטתי זו עד ליום 31.7.18 שעה
12:00.לאפשרות ה
גשת ערר עליה
מצד מי מה
צדדים.

32.
ה
חומר ה
סודי שה
וגש לבית ה
משפט, מוחזק בכספת בית ה
משפט ויימסר לצדדים לפי דרישה
.

33.
ה
מזכירות תשלח ה
חלטה
זו לצדדים.

ניתנה
ה
יום, ז' אב תשע"ח, 19 יולי 2018, בה
עדר ה
צדדים.
מי בית משפט שלום 41891-06/16 מדינת ישראל - רשות המסים היחידה לתיקים מיוחדים נ' עדי צים אילנית צים צים מגורי יוקרה בע"מ עדי צים אחזקות בע"מ ע.ר.צים אחזקות נדל"ן בע"מ. חברת אס.אר.אקורד בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/07/2018)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן