הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב - יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי, פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב יו"ר מועצת שמאי המקרקעין עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי
 
הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב - יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי, פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי ואח'

מידע על יור מועצת שמאי המקרקעין    מידע על דוד שני עי שני ינאי    מידע על פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי   


38007-07/18 עתמ     02/08/2018תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב
תיקים נוספים על יו"ר מועצת שמאי המקרקעין
תיקים נוספים על עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי
תיקים נוספים על פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי
עתמ 38007-07/18 הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב נ' יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי, פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי ואח'
בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

בפני
כב' השופט
ארנון דראל
02 אוגוסט 2018
עת"מ 38007-07-18
הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב
נ' יו"ר מועצת שמאי המקרקעין
ואח'


בעניין:
הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב


ע"י עוה"ד שלמה ולדמן

, אריאל שיין
העותרת


נגד1.


יו"ר מועצת שמאי המקרקעין
, עו"ד דוד שני

ע"י עו"ד שני ינאי
, פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי
2.


מר ארז כהן שמאי מקרקעין
3.


אלייד נדל"ן בע"מ


ע"י עו"ד אוהד זלבסקי
ה
משיבים

החלטה

בהחלטותיי מיום 16.7.18 הוריתי למשיב 1 להגיב לבקשה הדחופה למתן צו ביניים ודחיתי בקשה למתן צו ארעי עד לתגובה.

המועד שנקבע לתגובה היה 1.8.18. בהחלטה המאוחרת יותר ציינתי כי לא מצאתי שייגרם נזק בלתי הפיך מהמתנה של מספר ימים עד להגשת תגובה.

רק אתמול בשעה 23:47 נקלטה במערכת נט המשפט התגובה, ומעיון בה מתברר כי המשיב 1 נמנע מלהידרש לשאלת צו הביניים, אלא הגיש בקשה לסילוק על הסף מחמת אי מיצוי הליכים ובשל היעדר סמכות מקומית, תוך שהוא מבקש
הארכת מועד להגשת תגובה לבקשה למתן צו ביניים.

דרך זו של הימנעות מלהגיב על בקשה שאליה יש להגיב, הגשת בקשה אחרת ולצדה בקשה להארכת מועד בשעת לילה מאוחרת של היום האחרון שנקבע אינה מקובלת עלי. מצופה היה כי ככל שיש טענה במישור הסמכות או במישור מיצוי ההליכים זו תועלה מיד ולא בשעת לילה של היום האחרון לתגובה, ולמצער שתינתן התייחסות, לחלופין, גם לשאלת צו הביניים.

משכך פני הדברים, ומאחר שאין בפני
תגובה לבקשה לצו ביניים (המשיבה 3 הותירה את העניין לשיקול דעת בית המשפט תוך שביקשה לקדם את הבירור בדחיפות האפשרית), ובהינתן כי נדרש עתה פרק זמן נוסף לקבלת תגובה לבקשה לסילוק על הסף ולטענה לחוסר סמכות מקומית, הרי שנקודת האיזון משתנה.

לפיכך, אני נעתר לבקשה ומורה למשיב 2, השמאי המכריע, מר ארז כהן, להפסיק את הטיפול בשומה המכרעת מושא העתירה עד למתן

פסק דין
בעתירה או עד למתן החלטה אחרת.

מובהר כי אין בכך להביע עמדה באשר לשאלה לגופה מקום בו המשיב 1 טרם נדרש לה.

העותרת תגיב לבקשה לסילוק על הסף וכן לטענות לעניין הסמכות המקומית עד ליום 12.8.18. עד מועד זה
תימסר הודעת המשיב 1 מתי הוא צפוי לתת את החלטתו.

התיק לעיוני ביום 13.8.18.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"ח, 02 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.

עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 38007-07/18 הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב נ' יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי, פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי ואח' (פורסם ב-ֽ 02/08/2018)תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ובניה יואב
תיקים נוספים על יו"ר מועצת שמאי המקרקעין
תיקים נוספים על עו"ד דוד שני ע"י עו"ד שני ינאי
תיקים נוספים על פרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט