פרי-העמק בע"מ - א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרי-העמק בע"מ א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ
 
פרי-העמק בע"מ - א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ואח'
תיקים נוספים על פרי-העמק בע"מ | תיקים נוספים על א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ואח'

118/92 המ     03/09/1992
המ 118/92 פרי-העמק בע"מ נ' א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ואח'

בבית משפט המחוזי בנצרת
בפני
כב' השופט: מ. הס
תיק המרצה:118/92
המבקש/ת/ים: פרי-העמק בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל צלרמאיר ואח'


בית אירופה, ש"ד שאול המלך 37
תל-אביב 64928

- נ ג ד -

המשיב/ה/ים: )1א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ
רח' שדה יעקב ,1קרית טבעון או מושב שדה יעקב
)2יהודה חיון
מושב שדה יעקב או ת.ד. ,43קרית טבעוון 36000
שניהם ע"י ב"כ עו"ד אהוד שמיר
רח' ביאליק ,12חיפה 33112
)3בנק הבניה לישראל בע"מ
רח' מקוה ישראל ,18/20ת"א 65115
ע"י ב"כ עוה"ד בורשטיין מרח' פרישמן ,25ת"א
)4שדמות מחולה, מושב שיתופי של הפועל המזרחי
להתיישבות חקלאית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בלטר גוט ושות'
רח' הגליל פסג' רקת, טבריה 14200
)5אלמוג - ד.נ. בקעת יריחו 90665
)6בית הערבה - ד.נ. בקעת יריחו 90665
)7נען-ייטב 0ד.נ. בקעת יריחו 90665
)8כפר מחולה - ד.נ. בקעת יריחו 90665
)9מעלה גלבוע - ד.נ. מעלה גלבוע 19145
)10שלוחות - ד.נ. בקעת הירדן 19910
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד נחמיה אור מרח' בן יהודה ,146
ת"א 63402
)11עמיר חברה להספקה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נחמיה אור מרח' בן יהודה ,146ת"א
63402
)12אסיפי גורן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אורנה אבידן ואח'


ת.ד. ,23מטולה 10292
)13נטפים-מגל (שותפות מוגבלת)
ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר ליפא מאיר ושות'
מרח' דניאל פריש ,3ת"א.
החלטה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע (במעמד צד אחד) של החלטת בימ"ש השלום
בטבריה שניתנה בהמ' 642/90בתיק אז' ( 1100/90מיום - 6/8/92כב'
השופט גריל) בשל כך שהמבקשת הגישה בר"ע על ההחלטה הנ"ל.
ההחלטה של כב' השופט גריל הינה ארוכה ומשתרעת על פני 18עמודים
בכתב יד ודנה במספר נושאים מסובכים בהם מעורבים המבקשת ועוד 13
גופים שונים כאשר הסכסוכים שבין הצדדים נובעים מהסכם לקנית
עגבניות לתעשיה שחתמה עליו המבקשת עם המשיבה מס' 1וכאשר יתר
המשיבים טוענים כי אף הם היו צדדים לאותו הסכם וכי הכספים המגיעים
מהמבקשת עבור הספקת העגבניות מגיעים להם בתור צד ישיר להסכם.

כן התעוררו באותו דיון שאלות הנובעות מהטענה שניתנו המחאות חוב
להעברת הכספים המגיעים מהמבקשת לצדדים שלישיים ועל כספים אלה
הוטלו עיקולים שונים בבתי משפט שונים.
ניתן לומר, איפוא, כי מסכת ההתדינויות הינה סבוכה וארוכה ובשל
החשש של המבקשת כי היא עלולה להידרש לשלם פעמיים סכומים שהיא
חייבת בתשלומם, עבור העגבניות שסופקו לה, הגישה היא לבימ"ש השלום
טבריה בקשה לטען-ביניים כדי שבית המשפט יכריע כמה כספים ולמי
לשלם.

כב' השופט גריל החליט בהחלטתו נשוא הבר"ע כי המבקשת לא רשאית
היתה, בחלק מהמקרים, ולגבי חלק מהמשיבים, לנקוט בהליכי טען-ביניים
והוא החליט למחוק חלק מהמשיבים שם מההליך של טען-ביניים וקבע כי
חלק מההתדינויות יידונו בנפרד עפ"י כתבי התביעות שהוגשו וחלק
מהענינים ידונו תחילה בהליך מקדימי של טען-הביניים כדי לקבוע עם
מי התקשרה המבקשת בהסכם להספקת עגבניות, האם עם המשיבה 1בלבד או
גם עם יתר המשיבים ומה תוקפם של מסמכי המחאות החוב שניתנו.
אין אני נדרש לדון בשלב זה בבקשה זו בטענות המרובות המועלות
בבר"ע, אך נראה לי כי יש מקום לדון בטענות הללו בכובד ראש שכן
ניתן היה אולי לשמוע את כל הסכסוכים המרובים במסגרת הליך אחד
מאוחד של טען-ביניים ולא לפצל את ההתדינויות, כפי שהחליט כב'
השופט גריל.

אחרי עיון ושקילת הענין נראה לי כי יש מקום להעתר לבקשה ולעכב את
ביצוע החלטת כב' השופט גריל מ- 6/8/92עד למתן החלטה בבר"ע 122/92
של בימ"ש זה ולעכב את הדיון בבימ"ש השלום אשר נקבע להמשך ליום
.6/9/92

על ב"כ המבקשת להודיע לכל הצדדים המשיבים מיד על תוכן החלטה זו
באמצעות הפקס או בכל דרך אחרת מתאימה לשם הגעתה המידית לידיעתם.

ניתן והודע היום .3.09.92

___________
מ. הס
, שופט

קלדנית:פנינה הרשקו
ק001182א.ת

המ בית משפט מחוזי 118/92 פרי-העמק בע"מ נ' א.א. אל-טון מסחר והשקעות בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 03/09/1992)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן