הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן, אבידן לוי צדק - פייסל אוסאמה, פייסל איהאב, סמי פייסל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן אבידן לוי צדק פייסל אוסאמה פייסל איהאב סמי פייסל
 
הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן, אבידן לוי צדק - פייסל אוסאמה, פייסל איהאב, סמי פייסל

מידע על אבידן לוי צדק    מידע על פייסל אוסאמה    מידע על פייסל איהאב    מידע על סמי פייסל   


40806-09/18 הט     03/10/2018תיקים נוספים על הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן
תיקים נוספים על אבידן לוי צדק
תיקים נוספים על פייסל אוסאמה
תיקים נוספים על פייסל איהאב
תיקים נוספים על סמי פייסל
הט 40806-09/18 הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן, אבידן לוי צדק נ' פייסל אוסאמה, פייסל איהאב, סמי פייסל
בית משפט השלום בחיפה


ה"ט 40806-09-18 88 בע"מ ואח' נ' פייסל ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני


מספר בקשה:
2

בפני

כבוד השופטת
נסרין עדוי-ח'דר


המבקשים

1
.
הימאים 88 בע"מ

2.
אלעד יצחקיאן
3.

אבידן לוי צדק


נגד

המשיבים
1. פייסל אוסאמה
2.
פייסל איהאב

3. סמי פייסל

החלטה


לאחר עיון בבקשה על נספחיה, מאחר והוכח להנחת דעתי ועל בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שהשהייה במתן הצו עלולה לגרום למבקשים נזק חמור, ניתן בזה צו למניעת הטרדה מאיימת על פי צד אחד, וזאת כדלקמן:
1.
בית המשפט מורה למשיבים להימנע מלהיכנס לקרקע הידועה כגוש 12178 חלקה 2 (בשטח של 428 מ"ר), בחיפה, שעליה מוקם מבנה של רשת
sogood
(הנכס), ברחוב העצמאות 88.
2.
בית המשפט מורה למשיבים להימנע מכל חבלה, מטרד או מעשה כנגד העבודות המתבצעות בנכס, לרבות בעבודות חיבור חשמל של מבנים בנכס.
3.
בית המשפט מורה למשיב להימנע מלחסום את הגישות לנכס ו/או היציאות ממנו.


4.
בית המשפט מורה למשיבים להימנע מלאיים על המבקשים 2 ו- 3, בכל דרך שהיא, לרבות מילולית, ובכל מקום, לרבות הנכס ו/או דירותיהם של המבקשים.
5.
בית המשפט אוסר על המשיבים ליצור עם המבקשים 2 ו- 3 כל קשר ישיר ו/או עקיף עימם וכן אוסר עליהם להתחקות אחר תנועותיהם.
6.
צו זה יעמוד בתוקפו עד לדיון במעמד שני הצדדים אשר יתקיים ביום 9.10.2018, בשעה 14:30.
7.
על המבקשים לדאוג למסירת העתק הצו, העתק הבקשה על נספחיה, במסירה אישית למשיבים מיד לאחר מתן הצו, ולא יאוחר מתוך 24 שעות מעת מתן הצו. לשם כך הם יסתייעו במשטרת ישראל. המשטרה מתבקשת להמציא מזכר או הודעה לתיק בית המשפט לפני הדיון על ביצוע האמור.
היה ויוצג בפני
י אישור מסירה למשיבים, והיה ומשיב כלשהו לא יתייצב לדיון, אראה בכך הסכמה מצדו למתן צו כמפורט לעיל שיעמוד בתוקפו למשך 6 חודשים.
בהתאם לסמכותי מכוח הוראות תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 המבקשת פטורה מהמצאת ערבות וערבון כספי.
ניתנה היום, כ"ד תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


הט בית משפט שלום 40806-09/18 הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן, אבידן לוי צדק נ' פייסל אוסאמה, פייסל איהאב, סמי פייסל (פורסם ב-ֽ 03/10/2018)תיקים נוספים על הימאים 88 בע"מ אלעד יצחקיאן
תיקים נוספים על אבידן לוי צדק
תיקים נוספים על פייסל אוסאמה
תיקים נוספים על פייסל איהאב
תיקים נוספים על סמי פייסל
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט