נעים אורן - עירית מגדל העמק, עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נעים אורן עירית מגדל העמק עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר'
 
נעים אורן - עירית מגדל העמק, עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר'
תיקים נוספים על נעים אורן | תיקים נוספים על עירית מגדל העמק | תיקים נוספים על עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר' |

301/97 המ     13/03/1997
המ 301/97 נעים אורן נ' עירית מגדל העמק, עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר'
בית המשפט המחוזי בנצרת
פרוטוקול

תאריך הישיבה: 13/03/97
בפני
כב' ס. הנשיא: ע.ר זועבי

תיק המרצת פתיחה: 301/97

המבקש: נעים אורן
ב"כ: עו"ד דניאל כפיר


- נ ג ד -

המשיבים: .1הועדה המקומית לתכנון ובניה - מגדל העמק
ב"כ עו"ד גב' בן ארי


.2עירית מגדל העמק
ב"כ עו"ד גב' בן ארי

.3חברה לבנין מריו לזניק בע"מ ב"כ עו"ד ג. סוקולוב
.4עמיגור ניהול נכסים בע"מ ב"כ עו"ד גב' ש. סגל
.5מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון ב"כ עו"ד גב' נוייברגר

מופיעים: ב"כ הצדדים הנ"ל, כמו כן עו"ד חצרוני, בשם עמידר, שמופיע כרגע
מבלי שהוזמן לדיון באופן רשמי.

בית המשפט פונה לעו"ד כפיר ושואל אותו, מי זה עבדל נעים שמופיע בהסכמים
שצורפו לעתירה. תשובתו: לאחר שמרשו הודיע שהוא אותו איש ובעל אותו מס'
זיהוי וכי מזמן שינה את שמו, ומבטיח להביא לבית המשפט אישור על כך ממשרד
הפנים.

בית המשפט ולאחר עיון מלא בעתירה ובכל המסמכים,שואל את עו"ד כפיר באם זה
לא המקום לבקש העברת התיק לדיון בתביעה רגילה ולא במסגרת בית משפט בהרכב
זה. תשובתו: שלא חושב כך, כי יש בידיו תקדימים כדי לבסס טענתו.

עו"ד כפיר טוען בקיצור את טענותיו: אני חוזר על הבקשה ואני מבין שכב'
בית המשפט רוצה לשמוע מדוע יש סמכות לבית משפט בהרכב זה לשמוע את העתירה,
לאחרונה פורסם בג"ץ ,1921/94יוסף סוקר נ. הועדה לבניה, פס"ד מ.ח. 4בע'
.237בסיכום הלכה זו שאם העתירה לובשת מחצלות גם של עניינים מנהליים וגם
סכסוך של פרטים.

בית המשפט הציע להעביר את התיק לבית משפט רגיל ולא בית משפט מנהלי,
והתביעה תשמע בבית משפט זה בשבתו כבית משפט רגיל, כפי שיובהר בהמשך לאחר
שבית המשפט נותן לצדדים חצי שעה כדי לסכם ביניהם את הנקודות שבמחלוקת ואם
צד זה או אחר ימשיך להיות צד, ולאחר ההפסקה בית המשפט יכתיב לפרוטוקול את
התנאים אליהם הגיעו הצדדים.

עו"ד כפיר: לאחר שדיברתי עם חברי בהפסקה, הגענו להסכמה לקבל את הצעת בית
המשפט להעביר את התיק לפסים של תביעה רגילה, ואני מצמצם את הסעד לפיצויים
בלבד, ומסכים למחוק מרשימת הנתבעים את עירית מגדל העמק
, ומרי לזנייק, חב'
לבניין בע"מ. כמו כן צו המניעה הזמני שניתן בתיק המרצה של בית המשפט
השלום בנצרת ,10557/96יבוטל והערבות שהוגשה שם תשוחרר למבקש. כמו כן,
אני מבקש שכב' בית המשפט יחליט היום להגיש את חוות דעת השמאי.

עו"ד גב' בן ארי
: אני מציינת שהסכמתי אינה מלמדת על הסכמה בדבר סמכותו של
בית המשפט גם בשבתו כבית משפט אזרחי לכל דבר, לדון בתביעת פיצויים, מאחר
ויש הליכים מיוחדים בסוג תביעות כאלה, כי יש הוראות מיוחדות לגבי סמכותו
של בית המשפט, ואני אשמור את זכותי לטעון את הטענות בכתב ההגנה ולטעון
טענות נוספות. כמו כן אני מבקשת לפסוק הוצאות לועדה כי טענו מהרגע הראשון
שאין לבית משפט זה סמכות.
החלטה

בית משפט מברך על המאמצים שעשו הצדדים והגיעו להסכמה וקיבלו הצעת בית
המשפט, ובהתאם למוסכם בין הצדדים , אני מצווה שהסעד בתביעה הנוכחית
יצומצם אך ורק לפיצויים בלבד , ואני מעביר את התיק לבית משפט מחוזי רגיל
שמוסמך לדון בתביעה. כל צד רשאי לטעון הן בכתב ההגנה ורשאי להגיש בקשה
מיוחדת אם רצונו בכך, לגבי כל טענה כולל טענת חוסר סמכות לבית משפט בהרכב
רגיל לשמוע סוג תביעות כאלה לפיצויים. עו"ד בן ארי טוענת שאין סמכות
ועו"ד כפיר חולק על טענותיה והוא טוען שאכן קיימת סמכות לבית המשפט, ועל
כן בית המשפט בשלב זה לא מחליט לגבי הסמכות ואם תוגש בקשה מיוחדת בעניין
זה תינתן הזדמנות לצדדים לטעון את טענותיהם ובית משפט יחליט בעניין זה.

ב"כ התובע יגיש ולנוחיות בית המשפט ולצדדים, כתב תביעה מתוקן תוך שבועיים
מהיום, ויישלח לנתבעים (המשיבים מס' 5 ,4 ,1ו- לעמידר החב' הלאומית
לשיקום). מאחר ואני מצווה למחוק את התביעה נגד עירית מגדל העמק
ונגד מריו
לזניק בע"מ. ב"כ הנתבעים יגישו כתב הגנה תוך חודש ימים מיום קבלת כתב
התביעה המתוקן.

בית משפט חושב כדי לזרז את הדיון לצוות על הגשת הראיות הראשיות של הצדדים
באמצעות תצהירים ובית משפט יעשה זאת בק.מ. אשר ייקבע למטרה זו וגם
לעניינים ולבקשות אחרות.

צו המניעה שניתן בתיק המרצה ,10557/96בית משפט שלום נצרת, בטל בזה, ואין
כל צו המונע המשך העבודה במקום. הערבות שהוגשה לגבי אותה המרצה תשוחרר
ותוחזר למבקש.

ובאשר להוצאות, מוצדק לפסוק הוצאות, אולם בית המשפט יפסוק הוצאות לצדדים
הזוכים גם בגין ישיבות אלה בסוף הדיון, ו/או בסוף כל הליך באם בית המשפט
יחליט לשחרר או למחוק צד כלשהו, ואז בית המשפט יפסוק הוצאות בהתאם.

כמו כן המרצה ,4105/97נמחקת בזה.

אני קובע את התיק לק.מ. מורחב לתאריך 15.05.97שעה .10:00

ניתן והודע היום 13/03/97במעמד הצדדים הנ"ל.

-------------------
ע.ר. זועבי, ס.נשיא

קלדנית: פאדיה סכראן
ה003017ב.ת
המ בית משפט מחוזי 301/97 נעים אורן נ' עירית מגדל העמק, עמיגור ניהול נכסים בע"מ ואחר' (פורסם ב-ֽ 13/03/1997)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן