אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ - א.ע.ש. קליית ציון בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ א.ע.ש. קליית ציון בע"מ
 
אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ - א.ע.ש. קליית ציון בע"מ2747-04/19 הפב     01/04/2019תיקים נוספים על אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על א.ע.ש. קליית ציון בע"מ
הפב 2747-04/19 אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ נ' א.ע.ש. קליית ציון בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
הפ"ב 2747-04-19 אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ
נ' א.ע.ש. קליית ציון בע"מ

לפני כבוד השופט רז נבון
המבקשת:
אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ
נגד

המשיבה:
א.ע.ש. קליית ציון בע"מ
החלטה

1. על ידי המבקשת הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות.
2. המבקשת תמציא במסירה אישית את בקשתה, בצירוף החלטה זו, בצירוף הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות (כמתחייב מתקנה 8 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות התשכ"ט – 1968- טופס 3), וזאת עד ליום 8 באפריל 2019.
עד ליום 15 באפריל 2019 תמציא המבקשת לתיק אסמכתא על ביצוע המסירה.
3. המשיבה רשאית להשיב לבקשה בתוך 15 יום ממועד קבלתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות שעומדת לה על פי דין.

המזכירות תדוור לצדדים בדואר רשום בצירוף אישור מסירה. תז"פ ליומני ליום 16 באפריל 2019.
ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


1 מתוך 1
הפב בית משפט שלום 2747-04/19 אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ נ' א.ע.ש. קליית ציון בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/04/2019)תיקים נוספים על אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על א.ע.ש. קליית ציון בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט