שלמה תחבורה (2007) בע"מ - יאסר והבה, קינג קליניק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שלמה תחבורה (2007) בע"מ יאסר והבה קינג קליניק בע"מ
 
שלמה תחבורה (2007) בע"מ - יאסר והבה, קינג קליניק בע"מ

מידע על יאסר והבה   


34051-12/18 תאמ     05/05/2019תיקים נוספים על שלמה תחבורה (2007) בע"מ
תיקים נוספים על יאסר והבה
תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
תאמ 34051-12/18 שלמה תחבורה (2007) בע"מ נ' יאסר והבה, קינג קליניק בע"מ
בית משפט השלום בחיפהתא"מ 34051-12-18 שלמה תחבורה (2007) בע"מ
נ' והבה ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופט
אמיר סלאמה


תובעת

שלמה תחבורה (2007) בע"מ
נגד


נתבעים

1. יאסר והבה
2. קינג קליניק בע"מ
החלטה
1.
הצדדים מוזמנים לישיבת הוכחות שתתקיים ביום 22.9.19 שעה 13:30.
בתום שמיעת העדויות יסכמו הצדדים טענותיהם על-פה
.

2.
ככל שתותר, לאחר מתן החלטה זו, הגשת הודעה לצד שלישי – על המודיע לצד שלישי להמציא את ההחלטה למקבל ההודעה, בד-בבד עם המצאת ההודעה לצד שלישי.

3.
עדויות העדים תישמענה בעל פה.

4.
על בעלי-הדין לזמן את עדיהם מעוד מועד.

5.
בקשה לזימון מתורגמן לערבית, ככל שיש כזו, תוגש בד בבד עם הבקשה להזמנת עדים.

6.
בעל-דין שמבקש לחקור את שמאי הצד האחר יגיש על כך הודעה לצד האחר ולבית-המשפט לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים קודם לדיון. בהיעדר הודעה כזו, לא ישמע השמאי.

7.
ככל שלכתבי-הטענות צורפו תצלומים לא מקוריים, יגישו בעלי-הדין תצלומים מקוריים בדיון.

8.
בפתח הישיבה יש להציג אישור בדבר תשלוםהמחצית השניה של האגרה.
ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ט, 05 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


תאמ בית משפט שלום 34051-12/18 שלמה תחבורה (2007) בע"מ נ' יאסר והבה, קינג קליניק בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/05/2019)תיקים נוספים על שלמה תחבורה (2007) בע"מ
תיקים נוספים על יאסר והבה
תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט