די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ - טיב טעם רשות בע"מ ,טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ , צחי ליפקה ,יעקב טריפיטש ,טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ טיב טעם רשות בע"מ טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ צחי ליפקה יעקב טריפיטש טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ
 
די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ - טיב טעם רשות בע"מ ,טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ , צחי ליפקה ,יעקב טריפיטש ,טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ
תיקים נוספים על די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ | תיקים נוספים על טיב טעם רשות בע"מ | תיקים נוספים על טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על צחי ליפקה | תיקים נוספים על יעקב טריפיטש | תיקים נוספים על טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ |

135425
640/03 א     16/01/2006
א 640/03 די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ נ' טיב טעם רשות בע"מ ,טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ , צחי ליפקה ,יעקב טריפיטש ,טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ
6


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה
א 000640/03


בפני
:
כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:
16/01/2006


בעניין:
די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ

ח.פ. 7-269638-51


ע"י ב"כ עוה"ד
אייל רוזובסקי

התובעת

- נ ג ד -


1. טיב טעם רשות בע"מ
ח.פ. 4-279271-51
2. טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ
ח.פ. 7-074353-51
3. צחי ליפקה
ת.ז. 3-5814817-0
4. יעקב טריפיטש
ת.ז. 0-0583810-0
5. טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ
ח.פ. 3-264562-51


ע"י ב"כ עוה"ד
עו"ד ד"ר גיל אוריון

הנתבעים
בקשה בהסכמה לדחיית מועד דיון ללא קביעת מועד אחר

החלטה

1. בתובענה העיקרית , שהוגשה ביום 29/6/03 מבקשת התובעת לאשר לה הגשתה של תביעה נגזרת בשם החברה המבקשת כנגד המשיבים-הנתבעים (ראו סע' 198 לחוק החברות תשנ"ט-1999).

2. מאז הגשת ההליך כאן התבקשתי מספר רב של פעמים לדחות מועדי דיון וכן לעכב את הטיפול בתיק וזאת בנימוק שבמקביל להליך הנוכחי מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו הליך נוסף בין בעלי הדין, ה"פ 802/03.
עמדת הצדדים היא שהתוצאות באותו הליך עשוית להשליך גם על הדיון כאן ולכן ראוי "להמתין להתפתחויות בתיק המקביל שבו נקבע כבר מועד להוכחות".

3. במצב דברים זה, אני מציע לבעלי הדין לשקול את ההסדר הדיוני הבא וזאת מבלי לפגוע בזכויות של מי מהם:
ההליך הנוכחי יימחק ללא מתן צו בדבר הוצאות ותוך החזר אגרות לפי התקנות, כאשר שמורה לכל אחד מבעלי הדין הזכות לפנות בתביעה חדשה בעילות דומות לאלה שבהליך הנוכחי בתוך שנים-עשר חודשים ממועד מתן פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב יפו בתיק ה"פ 802/03 הנ"ל.
פרק הזמן שממועד הגשת ההליך שבפני
י (29/6/03) ועד חלוף שנים-עשר חודש ממועד מתן פסק הדין בתיק 802/03 הנ"ל, לא ילקח בחשבון לחובתו או לזכותו של מי מבעלי הדין. עצם מעבר הזמן לא יקנה זכויות כלשהן ולא יובא בחשבון לחובת מי מבעלי הדין, לרבות בכל הנוגע לטענות התיישנות ו/או שיהוי. לא יהיה בהסכמה זו כדי לשנות ממועדים הקבועים בדין להגשת ערעור או בקשות לרשות לערער.

4. אם אקבל הודעה מוסכמת בכתב בהתאם למוצע לעיל, אתן החלטה בהתאם, ללא צורך בהופעה של בעלי הדין.

5. כדי לאפשר לצדדים לשקול את הצעתי הנ"ל ובשים לב לאמור בסעיף 3 לבקשתם המוסכמת, אני דוחה את הדיון בתיק אזרחי 640/03 לתזכורת במעמד הצדדים ליום: 27/2/06 שעה 09.10 (במקום: 18/1/06).
המזכירות תשלח הזמנה לצדדים ותצרף העתק מאושר של ההחלטה הנוכחית.

ניתנה היום ט"ז בטבת, תשס"ו (16 בינואר 2006) בהעדר הצדדים.


סגן נשיאאלה ר.ל.
א בית משפט מחוזי 640/03 די.אי.אי. אחזקות והשקעות (1998) בע"מ נ' טיב טעם רשות בע"מ ,טיב טעם הכרמל אחזקות בע"מ , צחי ליפקה ,יעקב טריפיטש ,טיב טעם צ'ק פוסט בע"מ (פורסם ב-ֽ 16/01/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן