אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ - מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
 
אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ - מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ38953-03/19 תאמ     27/05/2019תיקים נוספים על אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
תיקים נוספים על מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ
תיקים נוספים על השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
תיקים נוספים על הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
תאמ 38953-03/19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
בית משפט השלום בנצרת


כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019

תא"מ 38953-03-19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
ואח' נ' מ.א.מ. תעשיות מזון בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:בפני

כב' הרשמת הבכירה
, שרונה צור גינורתובעת

אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ


נגד

נתבעות
1. מ.א.מ. תעשיות מזון בע"מ
2. השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
3. הנחתום א.מ.י. - תעשיות מזון בע"מהחלטה

1.
הישיבה המקדמית תתקיים ביום
18/9/19
בשעה
10:45.

2.
א.
הצדדים מופנים להוראות פרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984

ובפרט להוראות סעיף 214 יא (ה) המחייבת התייצבות בעלי הדין .

היה בעל הדין המדינה או תאגיד יהא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית,
ובלבד
שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני הישיבה המקדמית,
התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט
בעניינה יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.
ב.
בקשות ביניים על פי תקנה 214 י"ג תוגשנה עד לא יאוחר מחמשה ימים טרם מועד הדיון שנקבע, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד.


3.
הצדדים יערכו לשמיעת התובענה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.

המזכירות תזמן את הצדדים בצרוף החלטה זו
.
ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019, בהעדר הצדדים.
תאמ בית משפט שלום 38953-03/19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/05/2019)תיקים נוספים על אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
תיקים נוספים על מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ
תיקים נוספים על השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
תיקים נוספים על הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט