אשר אלמקייס - רחמים רחמים, אשרף אדריס, אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אשר אלמקייס רחמים רחמים אשרף אדריס אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ
 
אשר אלמקייס - רחמים רחמים, אשרף אדריס, אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ ואח'
תיקים נוספים על אשר אלמקייס | תיקים נוספים על רחמים רחמים | תיקים נוספים על אשרף אדריס | תיקים נוספים על אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ |

1486727
46819-05/19 רעא     03/07/2019
רעא 46819-05/19 אשר אלמקייס נ' רחמים רחמים, אשרף אדריס, אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ ואח'
1
בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי
בירושלים


רע"א 46819-05-19בפני
: כב' השופט אלכסנדר רון


תאריך: ל'ל' סיוון תשע"ט, 03 יולי 2019


בעניין
:
אשר אלמקייס
ע"י ב"כ עו"ד ספרןהמבקש

נ ג ד1.רחמים רחמים
2.אשרף אדריס
3.אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ברקוביץ'
4.עומר גומעה זידאן
5.אחמד שעבאן נאפע

ע"י ב"כ עו"ד דהוד

6.ציפחה אינטרנשיונל 1994 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ארבוס
7.דוד הרציג

ע"י ב"כ עו"ד גולדשטיין


המשיבים


החלטה

1.
החלטה בבקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בירושלים מיום 6.5.2019 במסגרת ת"א 9493-05-19 (כבוד השופט עבאס עאסי), לפיה נדחתה בקשת המבקש לצו מניעה זמני כלפי המשיבים. עוד יוער, שמשתמע מהבקשה ויותר ממנה, מתשובת ב"כ הנכבד לתגובות שהוגשו, שנועדה היא לחילופין להעמיד לביקורת את החלטת כב' סגנית הנשיא השופטת ד. פיינשטין מיום 17.4.2019. ואולם אין דרך זו של בקשת רשות ערעור על החלטות של שני מותבים שונים, קל וחומר – על החלטה ישנה שהמבקש לא היה צד לה, אך ידע על הדיון, נקיה מספקות.

2.
דומה, הבנת הרקע לבקשה, אף תבהיר את המסקנה שתתבקש.

א.
קדמו להליך דנן הליכים שהתנהלו בפני
כבוד סגנית הנשיא ד. פיינשטין בין המשיבים 5-4 לבין המשיבים 7-6 במסגרת ת.א. 62868-01-18. ולהבהיר בנקודה זו, שהמבקש דנן לא היה צד להליכים הקודמים, אם כי היה הוא נוכח בדיונים ואף נחקר. לאחר מספר דיונים, ביום 12.4.2018, ניתנה ביחס לחלקה שבמחלוקת החלטה בה נתאפשר לכל הצדדים לפעול במקום, ובלבד שלא יפריע כל צד לפעולותיו של האחר.

ב.
בסמוך, שכר המבקש דנן לצורך עסקיו כ – 6 דונם משטח החלקה. את השטח שכר הוא מהמשיב 7, לאחר שזה האחרון, שכר את החלקה מהמשיבה 6. לדבריו, המשיבה 6 נתנה לכך את הסכמתה ובהתאם נחתם הסכם שכירות בגין כל שטח החלקה בגין המבקש למשיבה זו.

ג.
ולאחר זאת, פנה להליך דנן תוך שביקש צו מניעה זמני כלפי המשיבים 3-1 [המשיב 1, צורף כתובע – ראה החלטה מיום 17.4.19; אשר למשיבים 3-2, נטען כי הם מטעמו של המשיב 1].

3.
בית משפט קמא, בהחלטתו מיום 6.5.19 נשוא בקשה זו, דחה את בקשתו תוך שקבע כדלקמן:-

"
סבורני כי יש צדק בטענת המשיבים, שלפיה זכות החזקה הלכאורית שלהם כלפי צפחה או מי מטעמה נדונה והוכרעה לאחרונה בהחלטתה של כב' ש' פיינשטיין מיום 17.4.2019. סבורני כי החלטה זו יצרה מעשה בי-דין לעניין הזכויות הלכאוריות של הצדדים לצורך מתן הצו הזמני. כאמור, אין מחלוקת כי המבקש טוען לזכויות חזקה מכוח הרשאה שקיבל מצפחה, ולפיכך הוא נחשב צד קרוב מבחינה משפטית ו/או חליף של צפחה, לעניין זכויות החזקה המקוריות בחלקה. משנקבע בתיק הפינוי כי במצב הלכאורי הנתון אין בסיס למתן צו מניעה נגד המשיבים על פי בקשת צפחה, הרי שקביעה זו יפה גם כלפי המבקש, בעל ההרשאה מצפחה. כאמור, ההחלטה בתיק הפינוי ניתנה רק לאחרונה ולא נטען על ידי המבקש כי חל שינוי כלשהו בנסיבות לאחר מתן ההחלטה. לא למותר לציין כי המבקש העיד בדיון שהתקיים בפני
כב' הש' פיינשטיין בעניין הבקשה לצו מניעה שהוגש על ידי צפחה ומסר במהלך עדותו כי השוכר שלו – סמדר, טרם נכנס לשטח, דבר שמשמיט את טענת המבקש לעניין ההגנה על החזקה. הדבר אף זכה להתייחסות בהחלטה של כב' השופטת פיינשטין במסגרת תיק הפינוי".

4.
לטענת המבקש, פוגעים המשיבים בזכויותיו ויכולתו ליהנות מהשטח ששכר.

5.
על יסוד משקלו המצטבר של האמור להלן, הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה לדחייה.

א.
גם אם פורמלית מוסמך שוכר לבקשות לסעדים מניעתיים כלפי צדדים שלישיים, בפרשתנו המדובר במי שבפועל ידע בסמוך להחלטתו לשכור את השטח את תמונת המצב במלואה, הן בשטח והן משפטית, ואשוב ואזכיר את נוכחותו גם בדיון "בגלגולו הראשון".

ב.
אף הנושא הוא אותו נושא – אופן השימוש בקרקע עד להכרעה בשאלת הזכויות בה, בהינתן שהצדדים השונים שוהים/משתמשים בה, במקביל.

ג.
את זכויותיו יונק המבקש מהמשיבה 6 שהשכירה לו חלק מהשטח. ומשיבה זו, היתה בעל דין בהליך הראשון, וכל זאת, כאמור, בידיעת המבקש.

ד.
מכאן שניתן בנקל להבין את טענת המשיבים שנועד הליך זה, לפחות במידה ידועה, לנסות ולעקוף את תוצאות ההליך הקודם. ולמעשה טיעוני המבקש, בפרט בתשובת ב"כ לתגובות שהוגשו, אומרת את הדברים במפורש: עיון בתשובה הנ"ל, מצביע בבירור על שאיפת המבקש לראות בהליך זה כמסלול בו ניתן להעמיד לביקורת ערכאת הערעור את החלטתה דאז של כב' השופטת פיינשטיין. ב"כ טוען למצב דברים המשליך על זכות הופלדיאנית, בטענותיו הוא מתבסס על החלטה שניתנה ע"י כב' הנשיא ברק בהליך פלילי (בש"פ), ובפיו טענות נלוות נוספות, שדומה, לא יהא בהן כדי לשנות.

6.
לסיכום, בלט לבית המשפט עד מאוד שבכותרת הבקשה דנן (למתן רשות ערעור) צוין בראש ובראשונה כי הבקשה ממוקדמת בהחלטת כבוד השופט הבכיר ע. עבאס ורק בשלב השני נזכרת החלטת כבוד סגנית הנשיא השופטת ד. פיינשטין, ואולם, משהגענו לתשובה לתגובות שהוגשה על יד ב"כ המבקש ברשות בית המשפט, כבר ממקד הוא את הדיון בהחלטת כבוד סגנית הנשיא השופטת ד. פיינשטיין, והדברים אינם מתיישבים. ושלא לדבר על כך שכפי שכבר צוין, ההחלטה בה מתמקד המבקש בתשובה לתגובות ניתנה בדיון בה לא היה הוא כלל צד. פשיטא, שלא אלה הן הנסיבות בהן ניתן לקבוע, שבפני
בית משפט זה החלטה בה נפלה טעות של ממש ואשר מצדיקה התערבות.

לפיכך, הבקשה – נדחית.

7.
בגבול שורת הדין, לא יינתן עתה צו להוצאות, ומוסמכים בעלי הדין להעלות נושא זה עובר לשלב הסיכומים, ולכשייערך דיון על בסיס תמונת מצב שנדונה ראייתית ונתבררה כדבעי.

ניתנה היום, ל' סיוון תשע"ט, 03 יולי 2019, בהעדר הצדדים.רעא בית משפט מחוזי 46819-05/19 אשר אלמקייס נ' רחמים רחמים, אשרף אדריס, אדריס הובלות וחומרי בניין בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 03/07/2019)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן