טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ - משקי ד.ע.ב עופר בע"מ

 
טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ - משקי ד.ע.ב עופר בע"מ
תיקים נוספים על טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על משקי ד.ע.ב עופר בע"מ

5419/05 בשא     10/01/2006
בשא 5419/05 טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ נ' משקי ד.ע.ב עופר בע"מ
1
בתי המשפט

בשא 005419/05
בית משפט השלום באר שבע
בת.א 005275/05

10/01/2006
תאריך:
כבוד הרשמת עירית קויפמן
בפני
:
טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ

בעניין:
המבקשת
אלעוברה טלאל

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
משקי ד.ע.ב עופר בע"מ
המשיבה
רזניק בן-ציון

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה
1. בפני
בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן במעמד צד אחד ביום 15.12.05 בבש"א 5340/05.

המשיבה הגישה תביעה כנגד המבקשת על סך 119,358 ₪ בגין אי תשלום עבור עבודות שביצעה. כן עתרה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד (בש"א 5340/05) שלביטולו עותרת עתה המבקשת.

2. המבחנים למתן צו עיקול זמני הם כדלקמן: -
א. א. קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה (תקנה 362 (א)
לתקנות סדר הדין האזרחי - התשמ"ד - 1984).
ב. קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין (תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).
ג. הנזק שיגרם למבקש אם לא ינתן הסעד לעומת הנזק שיגרם למשיב במתן הצו וכן שיקולי תום לב והאם הסעד המבוקש הינו צודק וראוי בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש (תקנה 362 (ב) (1) - (2) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984).

המבחנים הינם מבחנים מצטברים.

3. משמדובר בתנאים מצטברים ראשית אבחן האם קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

טענות המשיבה (המבקשת בבש"א 3540/05) בבקשה למתן צו עיקול זמני בעניין זה הן כי המבקשת הינה במצב כספי קשה בהסתמך על הנסיבות הבאות -
1. אי תשלום סכום החוב על אף שאינה חולקת עליו ואף קיזזה את מלוא סכום המע"מ.
2. 2. מנהל המבקשת הציע סך של 50,000 ₪ על חשבון מחיר העבודות ולא עמד
בתשלום.
3. המשיבה נשלטת בידי בדואי תושב הנגב ומשרדה בישוב ערערה בנגב ויהיה זה קשה ביותר אם לא בלתי אפשרי ממש, להיכנס לישוב זה ולבצע עיקול אפקטיבי על רכוש השייך לחברה, אם וככל שיש לחברה רכוש בכלל.

טענות המבקשת בבקשתה לביטול העיקול בעניין זה הן כדלקמן:
1. 1. המבקשת הינה חברה פעילה אשר מבצעת עבודות במספר פרוייקטים בהיקף
כולל של כ - 30 מליון ש"ח.
2. המבקשת הינה בעלת רכוש רב המוערך ב - 4 מליון ₪.
3. משרדי המבקשת נמצאים ברח' יאיר 38 בבאר-שבע ולשם אף הומצאו כתבי בי-
דין.
4. החשש הנטען ע"י המשיבה אינו מבוסס ולא מוכח.

5. ביום 29.12.05 נערך דיון במעמד הצדדים. מנהל המשיבה בחקירתו מעיד לעניין זה כדלקמן: "אני לא מכיר את חברת טופ הנגב, המבקשת. לשאלה למה כתבתי בתצהירי שהחברה שייכת לבדואי ומשרדה בערערה, אני משיב, כשעוה"ד בירר ברשם החברות, התברר שהיא רשומה בערערה. היא לא הייתה רשומה בשום מקום אחר. אני הייתי במשרד החברה בבאר-שבע. לשאלה למה לא ציינתי זאת בתצהירי אני משיב יכול להיות שלא ציינתי. הוא נתן לי את הכתובת ואמר לי שיהיה שם וקבע איתי פגישה ולא הגיע" (עמו' 2 - 3 לפרוטוקול).
מנהל המבקשת בחקירתו מעיד לעניין זה כדלקמן: "..... נכון שהמבקשת מבצעת פרוייקטים בהיקף של 30 מליון ₪. לשאלה האם אוכל להראות הסכם כאן וכרגע, אני משיב, אני יכול להתקשר למשרד ותוך חצי שעה זה יהיה כאן. לשאלה למה לא צירפתי דוח שנתי, מאזן לרשויות אני משיב אם צריך אמציא תוך חצי שעה. אתה מפנה לרשימה שאני צירפתי של 15 כלי רכב, אני לא זוכר כמה מהם משועבדים. אני מפעיל חברה גדולה. רשיונות של כלי הרכב הנ"ל אין לי כאן. דוח שמאי של כלי הרכב אין לי כאן. יש לי במשרד" (עמ' 5 - 6 לפרוטוקול).

6. טוען ב"כ המשיבה בסיכומיו לעניין זה כי המבקשת לא טרחה לצרף לבקשתה הסכם או מאזן שנתי שמוגש לרשויות המס בדבר היקף הפרוייקטים שמנהלת. עוד נטען כי אין די באמירות שניתן להמציא מסמכים תוך חצי שעה, שכן את החומר היה צריך לצרף לבקשה. כן נטען כי צד הטוען טענה שחשובה לעמדתו נושא בנטל להוכיחה. עוד נטען כי דרישת ההכבדה אינה רק מצב כלכלי קשה אלא למשל מרמה.

7. ב"כ המבקשת בסיכומיו טוען בעניין זה כי מבקש העיקול צריך לשכנע את בית המשפט שהנתבע במצב קשה, מבריח נכסים, שקוע בחובות וקשה לאתרו. המשיבה טענה כי המבקשת נמצאת במצב כספי קשה, טענה סתמית בעלמא שלא נתמכה בשום מסמך כגון שיקים שחזרו, חשבון בנק מוגבל, תיקי הוצל"פ, תביעות אחרות שהוגשו נגד הנתבע. כן נטען כי מנהל המשיבה אישר שאינו יודע כלום על המבקשת. עוד נטען כי העובדה שהמבקשת לא שילמה את סכום התביעה או לא שילמה סכום שנטען שהבטיחה אינה מלמדת על מצב כספי קשה וגם הנימוק לפיו המבקשת נשלטת ע"י בדואי תושב הנגב, אינה מלמדת על מצב כספי קשה. בנוסף נטען כי מנהל המשיבה אישר כי ביקר במשרדה של המבקשת בבאר-שבע אך לא טען זאת בחוסר תום לב בתצהיר. לעניין אי צירוף המסמכים נטען כי נטל ההוכחה מוטל על שכמו של מבקש העיקול וכי אם המשיבה הייתה טוענת שאין למבקשת רכוש או שרכושה משועבד וכיוצ"ב, המבקשת הייתה צריכה אולי לצרף אסמכתאות לגבי רכושה.

8. "בבקשה למתן צו עיקול זמני יש לאזן בין האינטרסים של התובע להגשים את זכויותיו כפי שיקבעו בפסק הדין, אם זכויות אלה יוכרו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות הקניין שלו לא תפגע. באיזון זה מוענק לאינטרס של הנתבע מעמד עדיף. עדיפות זו נובעת משתי סיבות: האחת, התובע נושא בנטל ההוכחה, והשניה, זכות הקניין היא זכות חוקתית, המעוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית תשס"ג, בעמוד 435 - 436)
לעניין רכיב ההכבדה נפסק ברע"א 8420/96 מרגליות נ. משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פ"ד נא (3) 789: "לא די בכך שהמבקש צו עיקול יסמוך את תובענתו ב"מסמך או בראיות מהימנות", אלא שומה עליו גם לשכנע את בית המשפט, או הרשם, "כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין". הדגש במתן צו העיקול עבר איפוא מהצורך לייחד נכסים לשם ביצוע עתידי של פסק הדין, לצורך למנוע שינוי מצבו של המבקש לרעה עד למועד פסק הדין. לעניין זה רלוונטית השאלה אם אמנם עומד המשיב להבריח את נכסיו או לעשות מעשה אחר שיש בו כדי להכשיל את פסק הדין ושומה על בית המשפט לבחון את מאזן הנזקים ולשקול את מאזן האינטרסים הקיים בין המבקש לבין המשיב".

9. בפסיקה פורש המונח הכבדה הן כמעשי הברחת נכסים והסתרתם (בש"א (ת"א יפו) 18280/02, כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ ואח' נ. רינות אברהם) והן כהעדר יכולת כלכלית (ת.א. (ת"א-יפו) 1082/04 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ. נחושתן חברה להשקעות).

10. הנטל להוכיח קיומו של רכיב ההכבדה מוטל על המשיבה. המשיבה לא טענה כי המבקשת מבריחה את נכסיה. בנוסף, המשיבה לא הביאה כל ראיות לטענתה כי המבקשת במצב כלכלי קשה, מלבד אי תשלום החוב.

אינני מקבלת את טענת המבקשת כי אי תשלום החוב מהווה ראיה להכבדה. העובדה כי המבקשת קיבלה חשבונית ולא שילמה תמורתה הינה בבסיס המחלוקת הקיימת בין הצדדים בתיק זה, אולם לא ניתן ללמוד מכך על חשש להברחת נכסים או על העדר יכולת כלכלית.

המשיבה לא טענה כל טענה המעידה על מצב כלכלי קשה של המבקשת כגון קיומם של חובות, העדר נכסים, העדר הכנסות וכיו"ב. מנגד טענה המבקשת כי היא מנהלת פרוייקטים בהיקף גדול ובעלת רכוש רב.
11. טענה נוספת של המשיבה לפיה משרדה של המבקשת מצוי בישוב ערערה בנגב נסתרה משהתברר כי משרדי המבקשת מצויים בבאר-שבע, כפי שהודה מנהל המשיבה וכפי שעולה מהכתובת המצויינת בכתב התביעה.

12. על כן, לא מצאתי כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

מאחר שהמבחנים למתן צו עיקול הינם מבחנים מצטברים, מתייתר הצורך לבחון את יתר התנאים.

משכך, אני מורה על ביטול העיקולים שהוטלו מכח צו העיקול מיום 15.12.05 בבש"א 5340/05.

המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתנה היום י' בטבת, תשס"ו (10 בינואר 2006) במעמד הצדדים.
קויפמן עירית
, רשמת

קלדנית - לבנה
בשא בית משפט שלום 5419/05 טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ נ' משקי ד.ע.ב עופר בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/01/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ      דוח מידע משפטי על משקי ד.ע.ב עופר בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על טופ הנגב פרויקטים בנין ופיתוח בע"מ      דוחות מידע עסקי על משקי ד.ע.ב עופר בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן