אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ - מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
 
אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ - מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ38953-03/19 תאמ     16/07/2019תיקים נוספים על אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
תיקים נוספים על מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ
תיקים נוספים על השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
תיקים נוספים על הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
תאמ 38953-03/19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
בית משפט השלום בנצרת


תא"מ 38953-03-19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
ואח' נ' מ.א.מ. תעשיות מזון בע"מ
ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופט
אלעד טל


תובעים

אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ


נגד

נתבעים

1. מ.א.מ. תעשיות מזון בע"מ
2. השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
3. הנחתום א.מ.י. - תעשיות מזון בע"מ


החלטה


לפני בקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום במחוז מרכז, בהעדר סמכות מקומית.

1.
על פי
הנטען בכתב התביעה, הנתבעות, שהינן אשכול חברות ,חתמו בחודש מרץ 2018 על הסכם להזמנת
שקיות ניילון לאריזת אבקת אייס-קפה מהתובעת, באמצעות הדירקטור שלהן, מר מאיר נייס. התובעת סיפקה את הסחורה בהתאם להסכם
ואולם הנתבעות הפרו את ההסכם בכך שסירבו לשלם את התמורה בסך 27,912 ש"ח.

2.
התובעת ציינה, כי לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה לאור המקום שנועד לביצוע ההתחייבות ומקום הזמנת הסחורה – מושב מבואות גלבוע. לחילופין, מאחר ולא הוסכם על מקום קיומו של החיוב, יש להתייחס למקום מושבה של התובעת.

3.
בכתב ההגנה
טענו הנתבעות כי התובעת סיפקה להן סחורה פגומה , כאשר השקיות שסופקו היו פגומות והתפרקו וכתוצאה, תכולתן נשפכה , דבר שגרם לנתבעות לנזקים כספיים כבדים. משכך, טוענות הנתבעות לנזקים בסך
89,171 ש"ח, סכום אותו יש לקזז מחובן הנטען. בנוסף טענו, בית משפט זה נעדר סמכות לדון בתביעה מאחר והמקום שנועד לביצוע ההתחייבות היה בחצריהן.

4.
בד בבד עם הגשת הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד וכן
בקשה להעברת התיק מחוסר סמכות מקומית.

הבקשה
5.
לטענת הנתבעות, מירב הזיקות בתביעה מוקנות לביהמ"ש השלום במחוז מרכז. מענן הרשום הינו בפארק תעשיות חבל מודיעין ובאשדוד; המקום שנועד לביצוע ההתחייבות היה במפעליהן, באמצעות אספקת הסחורה ע"י התובעת (המען הרשום על החשבוניות- נספחים 1-3 לכתב התביעה ). הנימוק שציינה התובעת לעניין הסמכות המקומית-
"מקום ההזמנה של הסחורה" אינו נמנה על החלופות בתקנה 3 לתקסד"א.
משכך, בהעדר זיקה ממשית בתובענה לביהמ"ש דנן, יש להעביר את הדיון בתיק לביהמ"ש המוסמך במחוז מרכז.

6.
התובעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, מאחר והנתבעות הגישו כנגדה כתב תביעה שכנגד לבימ"ש זה, רכש ביהמ"ש סמכות מקומית לדון בתובענה. בנוסף, בכוונתה להגיש הודעת צד ג' כנגד מי שסיפקה לה את השקיות מושא התביעה, ואשר מצידה כבר הגישה כנגדה תביעה כספית בבימ"ש השלום בחדרה, והתובעת הגישה בקשה להעברת הדיון לבימ"ש זה לאור מקום מושבה ועיסקה ולאיחוד התיקים משכך, מבוקש כי ההחלטה תתעכב עד להחלטה בתיק המתנהל בחדרה.

7.
בתשובתן, ציינו הנתבעות כי התובעת לא השיבה עניינית לטענותיהן בעניין הסמכות המקומית ואף הגדילו עשות בהשתמשה בנימוקיהן שלהן, בהליך המתנהל כנגדה בחדרה, על מנת להעביר את התיק לנצרת. אין בהגשת התביעה שכנגד כדי להביא לרכישת סמכות מקומית כאן, וכי גם בתביעה שכנגד טענו כי ביהמ"ש כאן חסר סמכות מקומית לדון בתובענה. אין בקיומו של הליך אחר כנגד התובעת וצפי שלה לגבי ההתנהלות שם כדי לעכב קבלת החלטה כעת.

דיון והכרעה
8.
לאחר שעיינתי בטענות הנתבעת הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

9.
המסגרת הנורמטיבית לקביעת סמכות מקומית מצויה בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 :
"תובענה

שאינה

כולה

במקרקעין

תוגש

לבית

המשפט

שבאזור

שיפוטו

מצוי

אחד

מאלה
:

(1)

מקום

מגוריו

או

מקום

עסקו

של

הנתבע;


2)
) מקום

יצירת

ההתחייבות;
(3)
מקום

שנועד,

או

שהיה

מכוון
,
לקיום

ההתחייבות
;

4)
) מקום

המסירה

של

הנכס
;

5)
) מקום

המעשה

או

המחדל

שבשלו

תובעים;

10.
בענייננו,
עסקינן בעילת תביעה שמקורה בהסכם
בין הצדדים מחודש מרץ 2018, אשר לא צורף לכתבי הטענות שהגישו הצדדים, משום כך לא ברור היכן נחתם.

מנגד, לא הצביעה התובעת על חלופה בתקנות המקנה סמכות המקומית לבית משפט זה.
לא מצאתי, כי
יש להתייחס לטענתה בדבר קיומו של הליך אחר, במחוז אחר, בינה לבין
יצרנית השקיות, והנחתה כי תתקבל בקשתה להעברת הדיון לכאן, כעילה לדחיית החלטתי.

11.
על סמכותו המקומית לדון בתביעה לומד בית המשפט מכתב התביעה. ככל שקיימת טענה לסמכות מקומית חרף מקום מושבן של הנתבעות וחרף המקום שנועד לקיום ההתחייבות, ששניהם אינם במחוז זה, היה על התובעת לציין את הטעמים לכך בכתב בתביעה. כתב התביעה בו צויין בלקוניות כי לבית המשפט הסמכות המקומית לדון בתכב התביעה "לאור המקום שנועד לביצוע ההתחייבות ומקום ההזמנה של הסחורה במושב מבואות גלבוע...לחילופין ...חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו יש לקיימו במקום מושבו של הנושה...בהתאם לסעיף 44 לחוק החוזים" (ס' 10 לכתב התביעה)
אינו עומד בחובה זו.
זאת ועוד,
כב' השופט דנציגר קבע,
ברע"א 11180/08
עיריית מודיעין- מכבים-רעות נ' ארד ד. הנדסה בע"מ
, תק-על 2009(2), 1279 , 1281 (2009):

"לסמכות המקומית תכלית כפולה: 1. ניתוב תיקים בין בתי המשפט השונים למניעת עומס יתר על בית משפט זה או אחר; 2. קידום נוחות הצדדים בניהול הדיון ... לענייננו רלוונטית התכלית השניה לפיה הסמכות המקומית נועדה לקידום נוחות הצדדים בניהול הדיון. ואכן, הסמכות המקומית בתקנה 3 לתקנות סדר הדין מפורשת באופן כזה שהיא נועדה לשרת את נוחות הנתבע, שלא ייאלץ להתדיין הרחק ממקום מושבו..."

12.
כמו כן
לא מצאתי כל עיגון בדין ובפסיקה לטענתה של התובעת כי עצם הגשת תביעה שכנגד
במסגרת המועדים הקבועים בחוק המחייבים הגשתה
של התביעה ללא קשר לשאלת הסמכות המקומית, מקנה סמכות מקומית לבית המשפט בו הוגשה התביעה שכנגד.

13.
אני מקבל, אפוא, את טענת הנתבעות לפיה אין לבית משפט השלום בנצרת סמכות מקומית לדון בתביעה הנדונה.
מכח סמכותי
לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט אני מורה על העברת הדיון בתביעה לבתי משפט השלום במחוז מרכז. המזכירות תעביר את התביעה לכבוד נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז,
שיקבע את מקום השיפוט ואת זהות המותב שידון בתיק.

14.
אין צו להוצאות.המזכירות תעביר העתק מההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ג תמוז תשע"ט, 16 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


תאמ בית משפט שלום 38953-03/19 אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ, השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ, הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ (פורסם ב-ֽ 16/07/2019)תיקים נוספים על אבי פלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
תיקים נוספים על מ.א.מ.תעשיות מזון בע"מ
תיקים נוספים על השלושה - שיווק למוסדות בענף המזון בע"מ
תיקים נוספים על הנחתום א.מ.י.- תעשיות מזון בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט