מי העמק 2000 בע"מ - דארי ראפת שאהר, הראל חברה לביטוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מי העמק 2000 בע"מ דארי ראפת שאהר הראל חברה לביטוח בע"מ
 
מי העמק 2000 בע"מ - דארי ראפת שאהר, הראל חברה לביטוח בע"מ
תיקים נוספים על מי העמק 2000 בע"מ | תיקים נוספים על דארי ראפת שאהר | תיקים נוספים על הראל חברה לביטוח בע"מ |

7236/04 א     12/01/2006
א 7236/04 מי העמק 2000 בע"מ נ' דארי ראפת שאהר, הראל חברה לביטוח בע"מ
1
בתי המשפט

א 007236/04
בית משפט השלום נצרת
15/01/2006
תאריך:
כב' השופטת הוד עירית

בפני
:
מי העמק 2000 בע"מ

בעניין:
התובע
מאיר מרואת איהאב

ע"י ב"כ
נ ג ד
1. דארי ראפת שאהר

2. הראל חברה לביטוח בע"מ
הנתבעת
אבו-חאטום ווסים

ע"י ב"כ
פסק דין
1. התובעת הגישה תביעה כספית על סך 17,661 ₪ בגין נזקים שנגרמו לרכבה כתוצאה מאירוע תאונה מיום 1.1.04.

2. על פי הנטען בתצהיר מטעם התובעת, התאונה אירעה בשעה 18:30, כאשר מר מוראד חבשי עובד של התובעת המצהיר מטעמה, נהג ברכב רנו אקספרס שבבעלות התובעת. תוך כדי נסיעה בסיבוב, רכבו של הנתבע סטה מנתיב נסיעתו ופגע בעוצמה רבה בחלקו השמאלי של רכב התובעת וכתוצאה מכך נגרמו לרכב נזקים כבדים.

3. על פי עדותו של מר מוראד במועד קרות התאונה הוא חזר מעבודתו באזור ים המלח לכיוון צפון לכפר איכסאל שם מתגורר. אחריו נסעו לפחות שני רכבים נוספים אשר חזרו יחד איתו מים המלח לכיוון הכפר.

4. הנתבע מכחיש את אירוע התאונה. לטענתו האירוע אירע באשמת מר מוראד חבשי. לטענת הנתבע, תוך כדי נסיעה סטה רכב התובעת לנתיב הנסיעה של הנתבע וכך אירעה ההתנגשות. הנתבע זימן כעד מטעמו את מר דארי מוניר אשר נסע עם הנתבע ברכבו ביום התאונה ואשר תמך בגירסת הנתבע.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, דין התביעה להידחות.

6. לפני שתי גירסאות שונות לאופן התרחשות התאונה, כאשר נטל ההוכחה מוטל לכתפי התובעת. התובעת בחרה להסתמך על עדות יחידה לגבי אופן קרות האירוע, כאשר במקרה זה על פי הוראת סעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א - 1971 (להלן:"פקודת הראיות") איני יכולה להסתפק בעדות זו.

7. התובעת בתמיכה לטענותיה צרפה תצהיר של נהג הרכב בלבד מר חבשי מוראד, זאת למרות שעל פי עדותו של מר מוראד, נסע ברכב נוסע נוסף עימו וכן נסעו בעקבותיו לפחות שני רכבים נוספים. כל אותם אנשים ולפחות הנוסע שנסע יחד עם מר מוראד יכלו לשמש כעדי ראיה מטעם התובעת לגבי אופן התרחשות התאונה, אולם הם לא זומנו לעדות. הימנעות זימונם לעדות פועלת לחובת התובעת.

8. יתרה מכך, גם ניסיון ללמוד מחוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה, על אופן התרחשות הנזק לא יצלח. לחוות הדעת צורפו תמונות שחור לבן, מהן קשה ללמוד על מוקד הפגיעה ברכב. לכאורה על פי התמונות, גירסאות שני הצדדים סבירות. במקרה כזה כאשר כפות המאזניים מאויינות, הרי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח תביעתה.

9. למעלה מן הדרוש, לעניין חוות דעת שמאי שצורפה לכתב התביעה, איני מקבלת טענת הנתבעת, כי חוות הדעת לא הוגשה כראיה ולא הוכח הנזק הנתבע. בהתאם לאמור בסעיף 24 לפקודת הראיות, על מנת שחוות דעת תוגש כראיה בתיק עליה להיות ערוכה כדין בהתאם להוראות תקנה זו. לא נטען לפני, כי חוות הדעת בתיק זה אינה ערוכה כדין.

10. חוות הדעת צורפה לכתב התביעה. משתמע מטענת הנתבעים, שהיה חסר האקט הפורמאלי של הכרזה מטעם התובעת שמבקשת להסתמך על חוות הדעת כראיה בתיק, אולם את זה ניתן ללמוד מכללא לאור העובדה שהתובעת מסתמכת בכתב תביעתה על האמור בחוות הדעת שמאי שצורפה לעניין הנזק הנתבע, כפי שהדבר נעשה כדרך שיגרה בתביעות כגון אלו שמצורפת חוות דעת שמאי כבר לכתב התביעה.

11. זאת ועוד, את חוות הדעת ניתן להציג כראיה לכאורה לאמור בה ללא עד מגיש ומאמת, בכפוף לזכות לחקור חקירה נגדית את עורך חוות הדעת. היינו לא הייתה מוטלת על התובעת החובה לזמן את השמאי לצורך הגשת חוות דעתו. הנתבעים הם אלו שעל פי הוראת תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי , תשמ"ד - 1984 היו צריכים לזמן את המומחה מטעם התובעת לחקירה נגדית, או להגיש חוות דעת נגדית מטעמם ובחרו שלא לעשות כן מכאן נובע שאינם חולקים על האמור בחוות הדעת לעניין הנזק שנגרם לרכב התובעת (ראה גם סעיף 26 לפקודת הראיות).

12. אולם כל זה היה למעלה מן הדרוש, כי ברי לכל, כי קודם להוכחת הנזק יש להוכיח את האחריות וזו לא הוכחה לפני לאור המפורט לעיל.

13. אי לכך התביעה נדחית. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום בפועל.
ניתן היום, י"ב בטבת, תשס"ו (12 בינואר 2006), בהיעדר.
עירית הוד, שופטת
א בית משפט שלום 7236/04 מי העמק 2000 בע"מ נ' דארי ראפת שאהר, הראל חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 12/01/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן