דורון לכיש, עדנה פרס לכיש - גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ

 
דורון לכיש, עדנה פרס לכיש - גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ
תיקים נוספים על דורון לכיש, עדנה פרס לכיש | תיקים נוספים על גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ

69223-10/18 עא     24/09/2019
עא 69223-10/18 דורון לכיש, עדנה פרס לכיש נ' גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחייםע"א 69223-10-18 לכיש ואח' נ' גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:לפני
כבוד השופטים יהודית שבח
, סג"נ, יונה אטדגי
, שלומית יעקובוביץ


מערערים

1
.
דורון לכיש
2
.
עדנה פרס לכיש
ע"י ב"כ עו"ד ניסן שאוליאן ורועי מיודק


נגד


משיב
ות

1. גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ
2. משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ
3. דניה סיבוס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מיטל שלמה ויניב דקל
פסק דין


ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום בהרצליה (כבוד השופט גלעד הס) מיום 14.08.2018 לפיו חויבו המשיבות לפצות את המערערים בגין ליקויי בניה בדירה שנרכשה מהן בסך של 105,499 ₪, בתוספת ריבית והצמדה, ובתוספת הוצאות משפט בסך 4,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ₪. כן ניתן כנגד המשיבות צו עשה המחייבן להתאים את חיבור המזגן לממ"ד בהתאם לתקן.

1.
המערערים רכשו מהמשיבות את הדירה נושא הדיון, והגישו נגדן תביעה כספית בסך 621,000 ₪ בגין ליקויי בניה וירידת ערך. את תביעתם תמכו בשלוש חוות דעת מומחה: האחת – חוות דעת דור ליקויי בניה; השנייה – חוות דעת מטעם המהנדס אברהם בן-עזרא, והשלישית, שעניינה בירידת ערך – חוות דעת השמאי סידאוי.
גם המשיבות לא טמנו ידן בצלחת והגישו לבית המשפט שלוש חוות דעת נגדיות: חוות דעת מטעם המהנדס יוסי גורודישר, חוות דעת מטעם המהנדס אמיר ברגינר, וחוות דעת מטעם השמאי בועז קוט.

2.
נוכח חוות דעת אלו, אין פלא שבית משפט קמא מצא לנכון למנות, כפי הפרקטיקה המקובלת, מומחה מטעמו. כמומחה מטעם בית משפט מונה המהנדס והשמאי דן אורמן שהגיש לבית המשפט את חוות דעתו מיום 03.07.2016, אף חוות דעת משלימה מיום 15.01.2018,
שנדרשה נוכח השלמות חוות הדעת מטעם הצדדים בנושא ירידת הערך. המומחה אורמן השיב לשאלות הבהרה שנשלחו לו על ידי המערערים, אף נחקר בחקירה נגדית.

3.
בית משפט קמא מצא לנכון לאמץ את חוות הדעת מטעם המומחה אורמן, ובסופו של יום פסק לזכות המערערים סך של 105,499 ₪ בראשי הנזק הבאים:

ליקויי בנייה
- 62,244
₪.
שכר דירה וארנונה בתקופת התיקונים
- 31,175
₪.
עוגמת נפש
- 6,000
₪.
הוצאות "עד הגשת התביעה"
- 6,080
₪.

בית משפט קמא דחה את דרישת המערערים לפיצוי בגין ירידת ערך פסיכולוגית בדירה (225,000 ₪), אף את חלק הארי של דרישתם להחזר הוצאות ההליך
ופסק לזכותם בהקשר זה סך כולל של 4,000 ₪, אף שכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪.

4.
על מיעוט הפיצוי קובלים המערערים, אף על העדפתו של בית משפט קמא את חוות הדעת מטעם המומחה אורמן, חרף שגיאות שנפלו בחוות דעת אלו ושנתבררו, כך לעמדתם, בחקירתו הנגדית.
המערערים לא הניחו ידם כמעט מכל ראש נזק ומכל קביעה של בית משפט קמא. במיוחד מלינים הם על מיעוט הפיצוי בראש הנזק שעניינו בנזקי הרטיבות, משהיה מקום להעדיף לגישתם את עמדת המומחה מטעמם – החלפת הריצוף – על פני עמדת המומחה אורמן – ייבוש המצע בלבד; על הימנעות בית משפט קמא מפסיקת פיצוי בגין ירידת ערך ובגין
התאמת המזגן בממ"ד לתקן, על התקופה לגביה נפסק הפיצוי בגין הפסד שכר דירה, אף על הסכום הנמוך שנפסק לזכותם בגין הוצאות משפט.

המשיבות תומכות בפסק דינו של בית משפט קמא מטעמיו.

5.
לא מצאנו כל טעות בהחלטת בית משפט קמא לבכר את חוות דעת המומחה מטעמו על פני חוות הדעת שהגישו שני הצדדים, משזו דרך המלך. "לא אחת נפסק כי משממנה בית משפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן" (ע"א 5509/09 חאלד עבד אלקאדר נ' עיזבון המנוח איברהים מסארווה). סיבה בולטת לעין שכזו לא מצאנו.
התערבות ערכאת הערעור בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית באימוץ מסקנותיו של המומחה שמונה על ידו "מצטמצמת למצבים שבהם מסקנות אלו אינן עומדות במבחן ההיגיון והשכל הישר, או אינן מתיישבות עם הנחות יסוד במציאות החיים" (ע"א (י-ם) 27053-06-12 עג'לוני נ' מאפיית ברמן).

הפניית ב"כ המערערים לתשובת המומחה לפיה הוא מכיר בקיומו של יתרון גם בשיטה האחרת המוצעת על ידי מומחי המערערים לטיפול בנזקי הרטיבות, אין בה להוכיח כי בשיטת התיקון שהמומחה מצא אותה מתאימה נפל פגם. קיומן של מספר שיטות תיקון אין בו כדי להעיד בהכרח על העדפתה של שיטה אחת על פני רעותה. בהקשר זה יש לזכור כי המערערים מצאו לנכון להחליף את הריצוף בכל הדירה, עת עמדת המומחה לפיה אין הכרח בהחלפת ריצוף כדי לאתר מקור נזילה ולתקנה, עומדת במבחן השכל הישר וההיגיון הבריא.

6.
ובאשר לסוגיית ירידת הערך.
מעבר לחוות דעת המומחה סידאוי לא הובאה ע"י המערערים ראיה נוספת שתבסס את קיומה של ירידת הערך הפסיכולוגית הנטענת. המומחה אורמן הדגיש כי הרטיבות שנתגלתה בשנת 2014 נעוצה בכשל מקומי שתוקן במלואו, ורטיבות זו לא חזרה על עצמה. לא מצאנו אפוא כל שגגה בהעדפת עמדת המומחה אורמן באשר לאי קיומה של ירידת ערך על פני עמדתו של השמאי סידאוי.

כן לא ראינו מקום להתערב בפיצוי שנפסק לזכות המערערים בגין עוגמת נפש, אף שהינו על הצד הנמוך, משאיננו חורג ממתחם הסבירות, אף לא בנושא חיבור הממ"ד למזגן, משלא נתבע כל פיצוי בהקשר זה, במובחן מצו עשה.

7.
עם זאת, וחרף הכלל לפיו הליך הערעור לא נועד לפתיחתו מחדש של הסכסוך כולו על כל רבדיו כאילו המדובר במשפט חדש או במשפט חוזר, מצאנו לנכון להתערב במידת מה בשני ראשי נזק לגביהם סברנו שהמערערים קופחו בשיעור הפיצוי שנפסק לזכותם ואלו הם:


א.
הפיצוי בגין אובדן דמי שכירות:
בית משפט קמא ביסס את הפיצוי שפסק למערערים בראש נזק זה על תקופת תיקונים של חודשיים ומחצה. אין מחלוקת כי התביעה נסבה על שתי תקופות תיקונים: האחת – מיד לאחר קבלת החזקה בדירה; והשנייה – בשנת 2014. המומחה מטעם בית המשפט העריך את התקופה שנדרשה לביצוע תיקונים בחודש וחצי, ללא אבחנה בין שתי התקופות. בית משפט קמא מצא לנכון להעמיד את תקופת התיקונים, לצורך פסיקת פיצוי בגין הפסד שכר דירה, על חודשיים ומחצה, אולם מפסק הדין ניתן להבין כי חודשיים וחצי אלו יוחדו על ידו רק לתקופת התיקונים השנייה, בה הייתה הדירה מושכרת (סעיף 59 לפסק הדין). נכון עשה השופט קמא משהוסיף לתקופה שהומלצה על ידי המומחה חודש נוסף שכן הדעת נותנת שיש לאשר מרווח זמן מסוים בין מועד פינוי הדירה על ידי השוכרים לצורך ביצוע תיקונים לבין מועד תחילת התיקונים, כמו גם מרווח זמן מסוים בין מועד סיום התיקונים לבין השכרת הדירה מחדש. אלא שמשפסק הדין ניתן להבין כי לא נפסק למערערים פיצוי בגין תקופת התיקונים הראשונה, משטרם הספיקו להשכיר את הדירה. לטעמנו, מגיע למערערים פיצוי-מה גם עבור התקופה הראשונה, אף שהשיפוצים שביצעו היו נרחבים וחרגו מהליקויים להם אחראיות המשיבות, וזאת בהינתן שאין מחלוקת שאכן היו ליקויים.
זאת ועוד, מהראיות שהובאו בבית משפט קמא עולה שמדובר בדירת יוקרה. הוכח שהמערערים השכירו את הדירה עובר לתקופת השיפוצים השנייה (הסכם שכירות מיום 28.03.2013 – מוצג מע/11) בדמי שכירות של 12,500 ₪ לחודש. חוזה השכירות כלל שתי אופציות שאפשרו לשוכרים להאריך את חוזה השכירות בשתי תקופות נוספות, ולפיהן היה עליהם לשלם, היה ותחודש תקופת השכירות, סך של 13,125 ₪ לחודש החל מיום 01.06.2014. בית המשפט קמא קבע את הפיצוי לפי בסיס של 10,500 ₪ לחודש בלבד.

ב.

הוצאות המשפט:
בפיצוי בסך 105,499 ₪ נכלל סך של 6,080 ₪ המשקף את עלות חוות הדעת מטעם דור ליקויי בנייה ומטעם המהנדס אברהם בן-עזרא. משחוות הדעת מטעם השמאי סידאוי נדחתה כולה, אכן לא היה מקום לפסוק לטובת המערערים את עלותה. בה בעת, אנו בדעה כי לא היה מקום לשלול מהמערערים את החזר התשלום בו נשאו בגין חוות דעת המומחה אורמן (4,680 ₪), אף בגין חוות הדעת המשלימה (4,680 ₪), כמו גם עלות חקירתו (1,500 ₪). המערערים גם נשאו באגרת משפט בסך 15,524 ₪, משהתביעה התקבלה רק בחלקה, היה מקום לזכותם לפחות בחלק מאגרת המשפט.

8.
פסיקת סך כולל של 4,000 ₪ בגין כל ההוצאות לעיל מקפחת את המערערים.
אנו מוצאים לנכון להגדיל את הפיצוי בשני הסעיפים לעיל על דרך פסיקת תוספת של סכום גלובלי (ראו "הטכניקה של הגדלה או הפחתה של סכום הפיצוי באופן גלובלי" - רע"א 3363/17 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני) בסך של 25,000 ₪.

9.
התוצאה היא שהערעור מתקבל באופן חלקי.
לסכום שנפסק על ידי בית משפט קמא יתווסף סך של 25,000 ₪ בערכי היום.
בערעור לא ניתן צו להוצאות.
העירבון שהפקידו המערערים יושב להם באמצעות באי כוחם.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.
יהודית שבח
,
שופטת, סג"נ
אב"ד


יונה אטדגי
, שופטת


שלומית יעקובוביץ
, שופטת
עא בית משפט מחוזי 69223-10/18 דורון לכיש, עדנה פרס לכיש נ' גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ (פורסם ב-ֽ 24/09/2019)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על דורון לכיש, עדנה פרס לכיש      דוח מידע משפטי על גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על דורון לכיש, עדנה פרס לכיש      דוחות מידע עסקי על גינדי השקעות פרויקטים 2006 בע"מ, משה ויגאל גינדי פרויקטים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן