נ. הירדן אחזקות בע"מ - מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נ. הירדן אחזקות בע"מ
 
נ. הירדן אחזקות בע"מ - מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
תיקים נוספים על נ. הירדן אחזקות בע"מ |

138992
8912/05 בשא     09/02/2006
בשא 8912/05 נ. הירדן אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א – יפו
בש"א 008912/05


בפני
:
כבוד השופטת שרה מאירי


9/02/2006בעניין:
נ. הירדן אחזקות בע"מע"י ב"כ עו"ד
ד. מנע

המבקשת

נ ג ד


מדינת ישראל - משרד התעשיה
המסחר והתעסוקהע"י ב"כ עו"ד
גב' ס. מלמיליאן-אלימלך

המשיבה


החלטה

1. ביום 20.11.05 הגישה המבקשת, באמצעות ב"כ, בקשה דחופה למתן היתר להשפט ולעכוב הליכי גבייה.
המבקשת, חברה למתן שרותי כ"א, מתנהלת באופן מסודר ואחראי, כולל הסדרת קנסות מנהליים המוטלים עליה.

התנהלות המשיבה כושלת, לא יעילה ושרירותית, באופן המסב למבקשת נזקים כבדים.

טוענת המבקשת כי ביום 17.11.04 השיתה המשיבה על המבקשת קנס מנהלי בשל עבירה לכאורה על החוק מ- 17.6.03, לפי חוק עובדים זרים וכך גם על המעסיק בפועל, מר קוריש משה. ביום 7.12.04 פנה בא כוחה בבקשה לבטול הודעת הקנס. בשלהי ינואר 2005, משטרם נענתה, הגישה המבקשת בקשה להשפט.
רק ביום 21.2.05 הועילה המשיבה להודיע כי אינה מוצאת עילות לבטול הקנס.

עד לבקשה לא נתקבל כל מענה מהמשיבה בבקשת המבקשת להשפט, והמרכז לגביית קנסות ממשיך לשלוח למבקשת דרישות תשלום.

ב- 16.10.05 הוציא המרכז דרישת תשלום וצרף אזהרה מפני עקולים.
המבקשת פנתה בנובמבר הן למשיבה והן למרכז לגביית קנסות – ולא נענתה.

למבקשת עומדות טענות מוצקות ואיתנות לגופו של ענין ועל כן ראוי לאפשר לה להשפט ולהוכיח צדקתה.

לבקשה צורף תצהיר מר נחמיה רייבי, מבעלי המבקשת.

2. ביום 22.11.05 הגישה המבקשת הודעה דחופה בה ביקשה בדחיפות להורות על עכוב הליכי גבייה.
בהחלטתי מ- 23.11.05 הובהר למבקשת כי ככל שנדרשת היא לצו דחוף, במעמד צד אחד, עליה להתכבד ולהגיש בקשה כאמור, לשופט תורן.

2. בהתאם להחלטה מ- 23.11.05 הגישה המשיבה ביום 14.12.05 תגובתה לבקשה. המשיבה מתנגדת לבקשה בהנמקות דלהלן:
ביום 17.11.04 הוטל על המבקשת קנס מנהלי קצוב בהתאם לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן : "חוק עבירות מנהליות"), בשל עבירה מ- 17.6.03. הודעת הקנס נמסרה למבקשת כדין בנובמבר 2004.

בצידה האחורי מצויינות במפורט 3 האופציות ומובהר כי הגשת בקשה לבטול קנס, אינה דוחה המועד לתשלומו, ואף לא את מניין הימים לחישוב הצמדה וריבית.

בהודעת הקנס צויין במפורש כי בקשה להשפט יש לשלוח תוך 30 יום, מהחלטה בבקשה לבטול.

המבקשת הגישה, בתוך 30 יום מקבלת הודעת הקנס, בקשה לבטולו. התובע המוסמך שדן בבקשה הודיע ב- 9.3.05 כי בקשת הבטול נדחית והפנה המבקשת לזכותה לבקש להשפט בתוך 30 יום.

משכך, עמדה למבקשת הזכות לבקש להשפט עד ליום 9.4.05, אלא שהמבקשת לא עשתה כן במועד.

רק ביום 20.11.05, לאחר שחלפו 8 חודשים מהמועד, הוגשה הבקשה דנא להארכת מועד לבקשה להשפט.

בהתאם לסעיף 13 לחוק העבירות המנהליות לביה"ד הסמכות להאריך המועד להגשת בקשה להשפט, אך "מנמוקים שירשמו".
על המבקש להוכיח הנמקות ל"טעם מיוחד"; טעמים שבמבקש עצמו אינם מצדיקים הארכת מועד.

המבקשת טוענת רק כי "בשלהי ינואר" הגישה בקשה להשפט.
המשיבה לא קיבלה כל בקשה כאמור והמבקשת לא הציגה אישור המסירה לבקשה כאמור.
יתר על כן, המשיבה מפנה להוראות סעיף 8א(ה) לחוק עבירות מנהליות ואף לפרוט שבהודעת הקנס, כמו גם בהחלטת התובע הדוחה הבקשה לבטול הקנס.

המשיבה מפנה עוד לכך כי המבקשת מיוצגת בהליכים אלה, ואין לה אלא להלין על עצמה אם לא פעלה עפ"י החוק.

אין הנמקה שתצדיק השהוי הרב בהגשת הבקשה, ואין נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן או טעם למניעה אובייקטיבית.
תכלית חוק עבירות מנהליות למנוע התדיינויות משפטיות מיותרות והכבדה מיותרת על רשויות אכיפת החוק (בג"צ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד, פ"ד מו' (3) 501; עפ"א 1004/01 קשת היפרטוי שותפות מוגבלת בע"מ נ' מד"י, עבודה ארצי, לג' (9) 35).

אף שלביה"ד סמכות להאריך המועד, דרושים טעמים מיוחדים, שהמבקש לא העלה ואף לא הוכיח (בש"א 6402/96 הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשל"צ נ' מיכקשווילי, פ"ד נ' (3) 209; ב"ש 95/86 גב-אי נ' גב-אי, פד' מ' (1) 411).

לאור כל האמור, ביקשה המשיבה לדחות הבקשה, כולל הבקשה לעכוב הליכים.

3. בתגובתה מ- 18.12.05 טענה המבקשת כי מאחר ועסקינן בקנסות מנהליים שהליכי הגבייה בהם נוקשים וסכום הקנסות מופרז, יש לנקוט משנה זהירות בטרם ממהרים להטיל עיקולים. הקנס הגבוה מקים חשש ממשי להתמוטטות כלכלית, ומשהקנס צובר ריבית פגורים, חייב המבקש למהר ולהגיש בקשה להשפט.
על המשיבה להתריע בפני
הנקנס, אם סבורה היא שאינה יכולה לקבל בקשה להשפט.
התנהלות המשיבה כמוה כהתעלמות ממצוקתם האמיתית של המעסיקים.

אם בחרה המשיבה להתעלם מבקשתה להשפט, היה עליה להודיע על כך למבקשת .... המשיבה לא הודיעה למבקשת כי היא דוחה את בקשתה להשפט ומכאן שתדהמת המבקשת בקבלה אזהרת העקולים הייתה רבה.

המשיבה לא הודיעה, כנוהגה, שאינה מאשרת קבלת בקשתה להשפט, באופן "שהוביל את המבקשת למסקנה כי בקשתה להשפט נתקבלה" (ההדגשות במקור).


4. לאחר שעיינתי בחומר שהונח בפני
י – להלן הכרעתי:

א. גם בתגובתה מתעלמת המבקשת, משום מה, מהטענה כי בקשתה להשפט (בקשה משלהי ינואר) – לא הגיעה למשיבה.

יתר על כן, לא נדע מדוע טוענת המבקשת במכתב מ- 23.1.05 (כשאין בפני
י כל ראייה כי נשלח למשיבה ולמצער, כי נתקבל על ידה) כי בקשתה לבטול הקנס סורבה – כשאין חולק, כי זו סורבה רק כחודש ומחצה אח"כ!

המבקשת אף אינה מבהירה, מדוע לא בררה קורות מכתבה מ- 23.1.05, בסמיכות למשלוח מכתב זה.

אין גם כל הסבר – מדוע לא נקטה כל פעולה, עם קבלת דרישה לתשלום חוב מ- 31.7.05 ומדוע המתינה כ- 3 חודשים אח"כ ל"דרישה נוספת" – תוך העלאת טרוניותיה?!

ב. מטרת חוק עבירות מנהליות היא להביא לכך כי הליכים מעין אלו לא יגיעו לביהמ"ש, לא "יבשילו" כדי הליך פלילי, אלא יוותרו כהליך מנהלי.

בהתאם, תכלית החקיקה בהקשר זה הייתה כי רק מטעמים מיוחדים יוכל ביה"ד להאריך המועד להגיש הבקשה להשפט.
לא בכדי הפנתה המשיבה לפסיקת ביהמ"ש העליון בעניין – שהרי אין בפני
י ולוּ טענה שהיא בבחינת נסיבה חיצונית אליה נקלעה המבקשת ושבעטיה, נבצר ממנה עשות.
יכולה היתה המבקשת להכבד ובתוך 30-40 יום מפנייתה מ- 23.1.05 לברר אם ומה הם תוצאותיה של פנייה זו.

שומה על ביה"ד שלא להאריך מועד שנקבע כאמור, כדבר שבשיגרה, שאחרת יעשה הדין – פלסתר.

ג. בהליך שבפני
י לא עולה כלל השאלה אם עומדת למבקשת הגנה טובה כנגד כתב אישום. המבקשת, יכולה היתה להגיש בקשתה במועד, עליה הנטל להוכיח כי כך פעלה ואף בתגובתה – אין ראייה לפעולתה כדין ובמועד בהקשר זה.

ה. הנה כי כן בסיכומם של דברים – דין הבקשה להדחות.

יפה נהגה המשיבה, כרשות צבורית, עת נמנעה מהתייחס ל"כתרים" שקשרה לעצמה המבקשת, ודאי לאלה שייחסה למשיבה.

ניתנה היום י"א בשבט, תשס"ו (9 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.

שרה מאירי
, שופטת


בשא בית דין אזורי לעבודה 8912/05 נ. הירדן אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (פורסם ב-ֽ 09/02/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן