kaskas adbullah* - יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ, אפיק הירדן ייזום בע"מ, חברת דניה סיבוס בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
kaskas adbullah* יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ אפיק הירדן ייזום בע"מ חברת דניה סיבוס בע"מ
 
kaskas adbullah* - יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ, אפיק הירדן ייזום בע"מ, חברת דניה סיבוס בע"מ
תיקים נוספים על kaskas adbullah* | תיקים נוספים על יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ | תיקים נוספים על אפיק הירדן ייזום בע"מ | תיקים נוספים על חברת דניה סיבוס בע"מ |

139321
2353/05 עב     27/02/2006
עב 2353/05 kaskas adbullah* נ' יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ, אפיק הירדן ייזום בע"מ, חברת דניה סיבוס בע"מ
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו
עב 002353/05


בפני
:
כב' השופטת אריאלה גילצר-כץ

תאריך:
27/02/2006


בעניין:
kaskas adbullah*ע"י ב"כ
דוד אנג'ל

התובע


נ ג ד1. יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ

2. אפיק הירדן ייזום בע"מ

3. חברת דניה סיבוס בע"מ

4. א.פ.י. כח אדם (1997) בע"מ


ע"י ב"כ
יונתן פסי

הנתבעות

החלטה
1. ניתן בזאת צו המורה לצדדים להגיש את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים, אליהם יצורף תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני
בית הדין.

2. כל צד ימציא העתק מתצהיריו ותיק העדויות ישירות לצד השני ולבית הדין.

3. סדר הגשת התצהירים והעתקי מסמכים יהיה זה:
התובע תוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו.
הנתבעות תוך 60 יום מיום קבלת תצהירי ומסמכי התובע.

4. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.

לא יוגשו תצהירי הנתבעות במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתן להביא ראיות.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני
ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, וכן תמצית עדותו של העד.
הבקשה תוגש בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

6 על המצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.

7. נקבע לקד"מ ליום 17.9.06 בשעה 13:40 במעמד הצדדים ובאי כוחם.
אי התייצבות כאמור של הצדדים ובאי כוחם, עלול לגרור לחיוב בהוצאות.

ניתנה היום 27 בפברואר, 2006 (כ"ט בשבט תשס"ו) בהיעדר הצדדים.

___________________
אריאלה גילצר-כץ
, שופטת
קלדן: אסף כהן.
עב בית דין אזורי לעבודה 2353/05 kaskas adbullah* נ' יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ, אפיק הירדן ייזום בע"מ, חברת דניה סיבוס בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/02/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן