סלימאן נימר , סלימאן בילאל - אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ

 
סלימאן נימר , סלימאן בילאל - אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ
תיקים נוספים על סלימאן נימר , סלימאן בילאל | תיקים נוספים על אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ

2944/05 עב     12/03/2006
עב 2944/05 סלימאן נימר , סלימאן בילאל נ' אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ
3


בית הדין לעבודה
בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה
עב 2944/05
עב 2945/05


בפני
:
כב' הרשם נוהאד חסן

תאריך:
12/03/2006בעניין שבין:
1. סלימאן נימר

2. סלימאן בילאלע"י ב"כ עו"ד
אבו זיד מוחמד

התובעים

- נ ג ד -


אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ

הנתבעת

נוכחים:
מטעם התובעים: עו"ד זייד
מטעם הנתבעת: אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ התובעים:
אני חוזר על האמור בטיעוניי במסגרת הדיון בתיק בש"א 935/06 מהיום ואבקש להוסיף, כי על אף שבוצעו מסירות כדין לנתבעת, הנתבעת לא מצאה לנכון להגיש כתב הגנה בתיק ואף לא התייצבה לדיון היום, אשר על כן אבקש ליתן

פסק דין
ולחייבה בהוצאות. כמו כן אבקש לחייב את הנתבעת להמציא לתובעים תלושי שכר כדין.

פסק – דין

1. הנתבעת הוזמנה להיום ולא התייצבה, בהתאם לאישור מסירה כדין מתאריך 5.3.06 וכן לא הגישה כתבי הגנה בתיקים, למרות שנתבקשה לעשות כן ביום 15.2.06.

2. השעה כעת 12:05 והנתבעת לא הופיעה ולא נתקבלה כל הודעה או הסבר לגבי אי הופעתה.

3. אשר על כן, בהעדר הנתבעת, על אף שהוזמנה כדין, ובהעדר כתב הגנה מטעמה, שלא הוגש, על אף שחוייבה להגישו ולאור האמור בתביעה ודברי ב"כ התובעים בפני
, ומתוקף הסמכות המוקנית לי לפי תקנה 49(ב)(2) במשולב עם תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים כדלקמן:

לתובע 1 סך של 19,624 ש"ח.
לתובע 2 סך של 12,756 ש"ח.

לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14.8.05 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. הנתבעת תמציא לתובעים תלושי שכר כדין וכן תשלם לתובעים סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכ"ט עו"ד, וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. למען הסר ספק, צו העיקול שניתן ביום 15.8.05 במסגרת תיק בש"א 2980/05 ותיק בש"א 2981/05, נשאר על כנו.

ניתן היום י"ב באדר, תשס"ו (12 במרץ 2006) במעמד ב"כ התובעים.
מזכירות בית הדין תמציא העתק פסק הדין לנתבעת.


נוהאד חסן
, רשם002944/05עב 710 שושי כהן
עב בית דין אזורי לעבודה 2944/05 סלימאן נימר , סלימאן בילאל נ' אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ (פורסם ב-ֽ 12/03/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על סלימאן נימר , סלימאן בילאל      דוח מידע משפטי על אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על סלימאן נימר , סלימאן בילאל      דוחות מידע עסקי על אלדר (א.מ.) חב' ליזום פרויקטים ובנייה בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן