רותי בן אבן - עיריית מגדל העמק , ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק , ועדת הערר בעירית מגדל העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רותי בן אבן
 
רותי בן אבן - עיריית מגדל העמק , ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק , ועדת הערר בעירית מגדל העמק
תיקים נוספים על רותי בן אבן | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק | תיקים נוספים על ועדת הערר בעירית מגדל העמק |

277/06 ברע     27/03/2006
ברע 277/06 רותי בן אבן נ' עיריית מגדל העמק , ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק , ועדת הערר בעירית מגדל העמק

בית הדין הארצי לעבודהברע000277/06רותי בן אבן
המבקשת

-

1. עיריית מגדל העמק

2. ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק

3. ועדת הערר בעירית מגדל העמק
המשיבות

לפני: הנשיא סטיב אדלר

החלטה

1. המבקשת פנתה לבית הדין זה בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בנצרת מיום 30.1.2006 (השופטת ורד שפר ונציג הציבור מר ברט שמריהו; בשא 1010/06) אשר דחה את בקשתה למתן סעד זמני שימנע את כינוסה של המשיבה 3 לשם דיון חוזר בעניין פיטוריה. כן התבקש מתן צו זמני שיורה על השבתה של המבקשת לאלתר לעבודה בעיריית מגדל העמק
בהתאם להחלטת ועדת הערר מיום 29.11.2005. בקשת רשות הערעור הוגשה בהתאם להארכת מועד שניתנה לכך בהחלטת הרשם אילן איטח מיום21.3.2006.
2. בפתח הדברים יאמר, כי בקשת רשות הערעור מעלה לדיון שאלות משפטיות חשובות שטרם באו להכרעת בית דין זה. עם זאת, לאחר שנתתי דעתי לנסיבות העניין בכללותן, אני סבור כי בעת הזו אין מקום לקיים דיון בערעור על החלטתו של בית הדין האזורי, ואלה טעמי:
3. המבוקש בבקשת רשות הערעור הוא להורות לועדת הערר בעיריית מגדל העמק
שלא להתכנס פעם נוספת לדיון בעניין פיטוריה של המבקשת. בכך מבוקש למעשה להורות לעירייה לפעול על פי החלטת ועדת הערר מיום 29.11.2005, שהחליטה על ביטול פיטוריה של המבקשת. איני מוצא מקום להורות כמבוקש ולמנוע את כינוסה של ועדת הערר לדיון מחודש. ככל העולה מהחומר שהונח בפני
נו עד כה, ועדת הערר הוקמה על פי החלטת העירייה והמבקשת לא הצביעה על כל עילה שבדין המצדיקה את מניעת כינוסה. זאת ועוד, ההחלטה שתתקבל על ידי הועדה, ככל שתכונס, יכול ואף תייתר פנייה נוספת לבית הדין.
לכך אוסיף את הכלל, כי החלטה אם ליתן סעד זמני נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך. ערכאת הערעור לא תתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בבקשה למתן סעד זמני, אלא אם כן הפעיל בית הדין שיקול דעתו שלא כהלכה (דב"ע נה/247-3 המרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט 244).
4. היה ולאחר כינוסה החוזר של ועדת הערר יפנה מי מבעלי הדין בשנית לבית הדין האזורי בעניין החלטתה, אזי יידרש בית הדין לשאלת מעמדה של ועדת הערר על ועדת הפיטורים, לסמכויותיה, להרכבה, למניין חבריה ולפגמים, ככל שהיו, בהתנהלותה - כאלו שיש בהם להביא לבטלות החלטתה וכאלו שאינם יורדים לשורשו של הדיון בפני
ה. זאת, תוך שתנתן הדעת גם לנפסק בימים אלו בע"ע 128/06 עירית נצרת עילית ואח' - אליעזר גרוס, ניתן ביום 26.3.2006, ככל שיש לו השלכה לענייננו.
5. הבקשה נדחית ללא שיעשה צו להוצאות.

ניתנה בהעדר הצדדים היום כ"ז באדר התשס"ו (27.3.2006) ותשלח לצדדים.


סטיב אדלר

נשיא
ברע בית הדין הארצי לעבודה 277/06 רותי בן אבן נ' עיריית מגדל העמק , ועדת הפיטורים בעירית מגדל העמק , ועדת הערר בעירית מגדל העמק (פורסם ב-ֽ 27/03/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן