שלמה אליהו אחזקות בע"מ - ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שלמה אליהו אחזקות בע"מ ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ
 
שלמה אליהו אחזקות בע"מ - ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ואח'
תיקים נוספים על שלמה אליהו אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ואח'

144243
2826/06 רעא     20/04/2006
רעא 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ואח'

בבית המשפט העליון

רע"א 2826/06

כבוד השופט א' גרוניס

בפני
:

1. שלמה אליהו אחזקות בע"מ

המבקשים:
2. שלמה אליהו
נ ג ד
1. ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ
המשיבים:
2. ישעיהו לנדאו

3. נכסי דוד לובינסקי (אחזקות ) 1993 בע"מ

4. בנק איגוד לישראל בע"מ

5. יו"ר הדירקטוריון של בנק איגוד לישראל בע"מ, מר אבלס זאב

6. חיים אלמוג

7. גיל יהודה

8. יגאל לנדאו

9. יצחק מנור

10. אמנון שדה

11. נתן שרוני

12. מיכאל הרצברג

13. עוזי ורדי-זר

14. מירי לנט-שריר

15. דב קוטלר, מנכ"ל

16. יועמ"ש ומזכיר, רחלי פרידמן

17. יוסף ראש

18. חיים פרייליכמן
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בת"א-יפו מיום 29.3.06 בבש"א 6937/06 שניתנה על ידי כבוד סגן הנשיא י' זפט

בשם המבקשים: עו"ד מ' שחל
בשם המשיבים 3-1: עו"ד ר' בכר; עו"ד ד"ר ג' אוריון;

עו"ד מ' בן בסט
בשם משיבים 14-4 ו-17-16: עו"ד י' חורש; עו"ד ש' גימלשטיין
בשם המשיב 15: עו"ד ד"ר י' דנציגר; עו"ד ע' לוין
בשם המשיב 18: בעצמו

החלטה
1. בפני
י בקשה לסעד זמני במסגרת בקשת רשות ערעור. בקשת הרשות לערער מכוונת כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט י' זפט) שלא ליתן סעד זמני בדמות צו מניעה כנגד מינויו של המשיב 18 למנכ"ל בנק איגוד לישראל בע"מ (המשיב 4) (להלן - הבנק).

2. המבקשים, יחד עם המשיבים 3-1, הינם בעלי השליטה בבנק. ביום 9.3.06 החליט דירקטריון הבנק למנות את המשיב 18 למנכ"ל הבנק החל מיום 1.4.06, במקום המשיב 15 אשר הודיע על פרישה מהתפקיד. המבקשים הגישו בבית המשפט המחוזי תובענה לסעד הצהרתי כי החלטת דירקטוריון הבנק בטלה. כן התבקש סעד של אכיפת הסכם בין בעלי השליטה (להלן - ההסכם), אשר נטען כי הוא מחייב שמינוי מנכ"ל הבנק ייעשה בהסכמה הדדית בין בעלי השליטה. במסגרת התביעה הוגשה בקשה לצו מניעה זמני לפיו תושעה כניסתו של המשיב 18 לתפקידו ומינוי מנכ"ל לא ייעשה אלא בהתאם להסכם. ביום 27.3.06 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה. כנגד החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שבפני
י. בגדרה של בקשת רשות הערעור הוגשה, כאמור, בקשה לסעד זמני בערעור. בבקשה לסעד זמני מבוקש כי תושעה כניסת המשיב 18 לתפקידו עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. לבקשה לסעד זמני הוגשו תשובות.

3. דין הבקשה לסעד זמני (בגדר הבקשה לרשות ערעור) להידחות. מהבקשה והתגובות עולה כי המשיב 15 חדל מלכהן כמנכ"ל הבנק ביום 1.4.05, וביום 2.4.06 החל לעבוד במקום אחר. משמעות קבלת הבקשה, בשלב זה, הינה כי הבנק יישאר ללא מנכ"ל. מצב כזה ודאי לא יפעל לטובת הבנק. ער אני לכך שלמבקשים ישנן טענות כנגד השלמת הנהלת הבנק עם עזיבתו של המשיב 15 את כס המנכ"ל בתאריך הנזכר. טענות אלו תמצאנה את מקומן במסגרת התביעה העיקרית. ברי, כי אין כל אפשרות להשיב את הגלגל לאחור ולחייב את המשיב 15 לשוב לתפקיד המנכ"ל. בנסיבות אלו, אין מקום להיענות לבקשת המשיבים ולהותיר את הבנק ללא מנכ"ל, על דרך סעד זמני כחלק מבקשת רשות הערעור. עובדה זו מטה את מאזן הנוחות לטובת המשיבים באופן בולט, לעת הזו.
4. הבקשה לסעד זמני נדחית איפוא. המבקשים ינמקו בקצרה עד ליום 26.4.06 מדוע לא תידחה הבקשה לרשות ערעור. המבקשים ישאו בשכר טרחת עורך דין בסך 25,000 ש"ח לזכות המשיבים 3-1 ובאותו סכום לזכות המשיבים 14-4 ו-17-16 וכן בסכום של 10,000 ₪ לזכות המשיב 15.

ניתנה היום, כ"ב בניסן תשס"ו (20.4.06).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 06028260_s02.doc
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
חכ/
רעא בית המשפט העליון 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 20/04/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן