מרגריטה ציטלין - קייטרינג שף העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מרגריטה ציטלין קייטרינג שף העמק בע"מ
 
מרגריטה ציטלין - קייטרינג שף העמק בע"מ
תיקים נוספים על מרגריטה ציטלין | תיקים נוספים על קייטרינג שף העמק בע"מ

3378/05 דמ     10/07/2006
דמ 3378/05 מרגריטה ציטלין נ' קייטרינג שף העמק בע"מ
1בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
ד"מ 3378/05


בפני


השופט: חיים ארמון10/07/2006
בענין:
מרגריטה ציטליןע"י מר אלי אבוטבול מזכיר איגוד מקצועי עפולה
התובעת


נ ג דקייטרינג שף העמק בע"מ
הנתבעתנוכחים:
מטעם התובעת - מר אלי אבוטבול
מטעם הנתבעת - מר הרצל אנקוה

פרוטוקול

מר אנקוה:
לא הגשתי כתב הגנה בגלל מעבר העסק מחוצות המפרץ למגדל העמק.
אני מפרט כעת טענות הגנה.
הנתבעת עוסקת 12 שנה בענף המזון ובין לקוחותיה נמנים גם מדינת ישראל.
התובעת עבדה כשבע שנים אצל הנתבעת, ללא דופי וללא בעיה רפואית.
עקב סיום ההתקשרות עם המפעל שהיא עבדה בו בעפולה, נתנו לה מכתב על העברה למפעל במגדל העמק, היא בהתחלה סרבה. אמרתי לה שעל פי חוק אני כמעביד זכאי לנייד אותה למקום אחר באותם תנאים ובאותו שכר. ככה אני מבין את החוק, אני מתייעץ עם ההסתדרות. אמרתי לה שאני מוכן להוסיף חצי שעת עבודה על זמן הנסיעה. היא סרבה.
אמרתי לה שתבוא קודם לבדוק את מקום העבודה. היא באה יום אחד, ושם יש 12 עובדים מתוכם 5 בנות. היא היתה שם רבע שעה, עשתה הצגה של התעלפות. ככה אני קורא לזה. אמרו לי שהיא מתעלפת וצועקת ובוכה, ביקשתי לשים אותה במשרד, ושהיא תחכה עד שאגיע. הגעתי אליה, עשיתי איתה שיחה, הסברתי לה שזה מקום עבודה, היא אמרה שהיא לא מסוגלת לעבוד וקשה לה. היא אמרה שזו אותה עבודה, אפילו יותר קלה, והיא בשום אופן לא רוצה לשמוע את זה. היא החליטה לא להגיע יותר, והיא אז פנתה לרופאים.
7 שנים לא היו בעיות, רק הוחלף מקום עבודה והתחילו הבעיות הרפואיות. אין ספק שזה נובע רק מכך שהמקום החדש לא התאים לה. היא לא רצתה לקבל את זה.
אני מוכן לזמן עדים.
אני מוסיף עכשיו שכשאמרתי לה שהיא תועבר - אז היא ביקשה ממני לנסות להשאיר אותה באותו מקום בעפולה.
שום תעודת מחלה לא היתה בשבע השנים של העבודה.

מר אבוטבול:
לאחר שראיתי את תלוש אוקטובר 2005 - אני מודיע שאין לתובעת תביעה על חופשה והבראה.

ב"כ הצדדים:
מוסכם עלינו שיינתן

פסק דין
בדרך של פסיקה לפשרה. מוסכם עלינו שסכום קרן פיצויי הפיטורים שהתובעת עשויה להיות זכאית להם הוא סך של 15,540 ₪.


פ ס ק ד י ן


1. הצדדים הסמיכו אותי לפסוק לפשרה, הסמכה המתאפשרת הן מכח סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 והן מכח סעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, באשר מדובר בדיון מהיר.

2. לשם הפסיקה לפשרה אני מביא בחשבון את השיקולים הבאים:

א. נוכח המסמך הרפואי מיום 21/7/05, קיים סיכוי משמעותי שאילו התובענה היתה נדונה לגופה היה נקבע שיש תימוכין רפואיים לטענתה של התובעת על כך שהיתה הצדקה רפואית להתפטרותה. סיכוי זה מתחזק נוכח המסמך הרפואי מיום 3/11/05.

ב. אף אם גרסת הנתבעת היתה מתקבלת, היה סיכוי לא מבוטל שהיה נקבע שהתובעת זכאית לפיצויי פיטורים, באשר הנתבעת התיימרה "לנייד" את התובעת ממקום עבודה אחד למשנהו, בלא כל היוועצות עם התובעת ובלא לנסות לקבל את הסכמתה, אלא כ"הוראה" שאותה יש למלא.

ג. על כן, אני סבור שיש לצאת מתוך ההנחה שהתובעת זכאית לפיצויי פיטורים בשיעור המלא. עם זאת, נוכח העובדה שמדובר בהתפטרות אני סבור שיש סיכוי משמעותי שהנתבעת היתה מצליחה לשכנע שאין לחייב אותה בפיצוי הלנה.

4. אני מחייב איפוא את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסך של 15,540 ₪.

5. על הנתבעת לשלם את הסכום האמור, עד יום 31/7/06, בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן.

6. הנתבעת תהיה רשאית לפרוס את תשלום פיצויי הפיטורים לתשלומים, כמפורט להלן, בתנאי שתמציא לתובעת ערבות אישית של מר הרצל אנקוה, אשר לפיה הוא יתחייב אישית לשלם לתובעת את מלוא החוב הפסוק ככל שהנתבעת לא תעשה כך. אם תומצא לתובעת (באמצעות בא כחה) ערבות כזו, עד יום 31/7/06, הרי שהנתבעת תצא ידי חובה אם תשלם את הסכום בתשלומים הבאים:

א. עד יום 10/8/06 - ישולם סך של 2,500 ₪.
ב. עד יום 10/9/06 - ישולם סך של 3,000 ₪.
ג. עד יום 10/10/06 - ישולם סך של 3,500 ₪.
ד. עד יום 10/11/06 - ישולם סך של 3,500 ₪.
ה. עד יום 10/12/06 - ישולם סך של 3,040 ₪.

סכום אשר לא ישולם במועדו, יחייב את הנתבעת בתשלום ריבית פיגורים בשיעור 15% לשנה, אשר יחושב מהמועד המקורי לתשלום סכום זה, ועד מועד התשלום בפועל.

7. נוכח הפשרה - אין צו להוצאות.

8. התובעת פטורה מאגרה דחויה.

9. כל אחד מהצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על

פסק דין
זה, תוך 15 ימים מהיום.


ניתן היום, י"ד בתמוז תשס"ו (10 ביולי 2006), במעמד הצדדים.
חיים ארמון
- שופט
ענבל
דמ בית דין אזורי לעבודה 3378/05 מרגריטה ציטלין נ' קייטרינג שף העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/07/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן