בוזגלו יצחק - משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בוזגלו יצחק משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ
 
בוזגלו יצחק - משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ
תיקים נוספים על בוזגלו יצחק | תיקים נוספים על משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ

14244
77299/01 תיק     08/07/2002
תיק 77299/01 בוזגלו יצחק נ' משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ
בפני
עו"ד לאה רוזנטל
תיק 772/99/01
מנהלת מחלקת הבורריות
ב ע נ י ן : בוזגלו יצחק

ע"י ב"כ עוה"ד א. סגל
ו/או ד. פררו
רח' ז'בוטינסקי 2, ת.ד. 501, נהריה
טל. 04-9926990 פקס. 04-9513508
המבקש
נ ג ד
ו ב ע נ י ן : משמר הירדן - כפר שיתופי
להתיישבות שיתופית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע

דרך פתח תקוה 154, תל-אביב
טל. 03-6083520 פקס. 03-6083521
המשיבה
ה ח ל ט ה

1. בתאריך 15.4.02 הוגש ערעור על החלטת הבורר עו"ד משה גבע, מיום 10.4.02.

2. בתגובה לערעור אשר הוגש ע"י ב"כ המשיב נטען כי הבוררות התקיימה מכוח הסכם שנחתם בין הצדדים, ומאחר וכך, הרי היא בוררות על פי סעיף 52 (1) לפקודת האגודות השיתופיות, על כן צריכה היתה הבוררות להתנהל על פי חוק הבוררות, וממילא אין לרשם סמכות לשמוע ערעור בתיק הנדון.

3. סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות רצ"ב.

4. צודק ב"כ המשיבה בטענתו כי מנויו של הבורר דנן היה על פי הסכם בין הצדדים ועל פי תקנון האגודה.

5. במקרה כזה חל חוק הבוררות.

6. מנוי הבורר מיום 2.4.01 אשר יצא ע"י הרשם על פי סעיף 52(2) בטעות יסודו.
7. אשר על כן, הואיל והמינוי אינו על פי תקנון האגודה אלא על פי הסכם בין הצדדים היינו: מינוי שלא על פי סעיף 52(2) לפקודה אלא על-פי סעיף 52(1), אשר מחייב מינוי על פי חוק הבוררות התשכ"ח1968-, הרי שלרשם אין סמכות לשמוע ערעור על פי סעיף 52(4) ו-(5) לפקודה.

8. על הבוררות יחולו דיני חוק הבוררות.

9. אשר על כן על המערער לנקוט בהליכי אשור או בטול פסק בורר כאמור בחוק הבוררות התשכ"ח1968-.

10. הערעור דנן מבוטל, על כן אין מקום לבקשה לדחיית הדיון.
ירושלים: כ"ח בתמוז התשס"ב לאה רוזנטל
, עו"ד
8 ביולי 2002
מנהלת מחלקת הבוררויות

משמר הירדן

תיק רשם האגודות השיתופיות 77299/01 בוזגלו יצחק נ' משמר הירדן – כפר שיתופי להתיישבות שיתופית בע"מ (פורסם ב-ֽ 08/07/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן