מירס תקשורת בע"מ - ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ

 
מירס תקשורת בע"מ - ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ
14471/05 א     30/07/2006
א 14471/05 מירס תקשורת בע"מ נ' ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ
1
בתי המשפט
א 014471/05
בית משפט השלום תל אביב-יפו
30/07/2006
תאריך:
כב' השופט קליין מנחם

בפני
:

מירס תקשורת בע"מ

בעניין:
התובעת
- נ ג ד -
ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ
הנתבעת
פסק דין
בפני
תביעה כספית לתשלום סך של 8,453 ₪.

טענות הצדדים בתמצית:

התובעת, חברת מירס תקשורת בע"מ
, טוענת כי סיפקה שירותים לנתבעת, חברת ניצנים חברה וניהול פרויקטים בע"מ. על פי דו"ח יתרת לקוח מיום 18.12.02 חבה לה הנתבעת סכום בסך 7,834 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית את סך התביעה.

ניצנים קיבלה על עצמה בחודש אוגוסט 2001 להפעיל מספר פוייקטים בתחום האבטחה, פרוייקטים שהפעילה קודם לכן חברה בשם "עורק תנועה" אשר הפסיקה את פעילותה. במסגרת הפעלת הפרויקטים באשכול הבניה, המשיכו השומרים להשתמש במכשירי מירס והנתבעת התחייבה לשלם עבור שימוש במכשירים אלו.

לטענת הנתבעת, מהמועד בו העבירה מירס מכשירים, שהשכירה לחברת "עורק תנועה" לנתבעת, כל החשבונות שולמו.

בתאריך 10.10.02 קיבלה הנתבעת מחברת מירס זיכוי בסך 15,668 ₪ עבור סכומים, שמירס חייבה את הנתבעת בטעות, לטענתה לא סביר כי התובעת תפיק חשבון זיכוי לנתבעת ולא תכלול בו חשבונות החוב מ 23.4.02 .

דיון:

הצדדים בחרו, בנסיבות העניין, להפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם, על פי הקבוע בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, לאחר טיעון קצר מכל צד.

יפה עשה הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו.

בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן

פסק דין
בדרך של פשרה יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר", ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו, לכאורה, הפשרה צריך שתתגבש ותיקבע על ידי הצדדים עצמם.

המשפט מכיר בחשיבותו של הערך בדבר אמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה-המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי - בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים - ובהם החיפוש אחר האמת-מביא את המשפט לצורך לאזן בין ערכים מתנגשים {אהרון ברק - על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11 }.

כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' אינה מוגבלת לד' אמות של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים ויש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג (ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם).

אי לכך ולאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים (ראה ת"א (ב"ש)187/93 פרץ אשר נ' קופת חולים של ההסתדרות (טרם פורסם), וכן ראה רע"א 5192/01 די וורלי נ' הלין (טרם פורסם) ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 3,600 ₪ (כולל מע"מ). בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות המשפט וכן סך של 500 + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח

פסק דין
זה לצדדים בדואר רשום
ניתן היום ה' באב, תשס"ו (30 ביולי 2006) בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט
קלדנית: שלומית שלום
א בית משפט שלום 14471/05 מירס תקשורת בע"מ נ' ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/07/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מירס תקשורת בע"מ      דוח מידע משפטי על ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מירס תקשורת בע"מ      דוחות מידע עסקי על ניצנים חב' לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ