אוחיון שושנה - עירית מ.העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אוחיון שושנה עירית מ.העמק
 
אוחיון שושנה - עירית מ.העמק
תיקים נוספים על אוחיון שושנה | תיקים נוספים על עירית מ.העמק

2396/05 עב     02/08/2006
עב 2396/05 אוחיון שושנה נ' עירית מ.העמק
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 002396/05


בפני
:
כב' השופטת שפר ורד
- שופטת ראשית

02/08/2006


בעניין:
אוחיון שושנהע"י ב"כ עו"ד
עו"ד ג'יג'יני מוסטפה

התובע


נ ג דעירית מ.העמקע"י ב"כ עו"ד
עו"ד מגן-תלם לימור

הנתבע

החלטה

1. לאור הודעת התובעת, לפיה היא עומדת על טענת האפליה, אין ברירה אלא לשמוע עדויות וראיות בתיק, ולא ניתן יהא להכריע בתביעה על בסיס מסמכים וסיכומים בכתב.

אשר על כן הנני מורה כי הצדדים יגישו העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

2. תצהירי התובעת יוגשו בתוך 30 יום מהיום שבו יקבל ב"כ עותק החלטה זו.
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבעת.
תצהירי הנתבעת יוגשו בתוך 30 יום מיום שתקבל ב"כ תצהירי התובע.
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובעת.
כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.
מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

3. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, מוסמך ביה"ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהיר הנתבעת במועד מוסמך ביה"ד לתת פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.
4. על התובעת ועדיה להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיעה הנתבעת בכתב שהיא מוותרת על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
אותו דין חל על הנתבעת ועדיה.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני
ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.
כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.
בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6. התיק נקבע לעיון ביום 01/10/06.

ניתנה היום ח' באב, תשס"ו (2 באוגוסט 2006) בהעדר הצדדים.


שפר ורד
– שופטת ראשית

עב בית דין אזורי לעבודה 2396/05 אוחיון שושנה נ' עירית מ.העמק (פורסם ב-ֽ 02/08/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן