פרידמן אמריק - עירית מגדל העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרידמן אמריק עירית מגדל העמק
 
פרידמן אמריק - עירית מגדל העמק
תיקים נוספים על פרידמן אמריק | תיקים נוספים על עירית מגדל העמק

1502/99 עב     30/07/2002
עב 1502/99 פרידמן אמריק נ' עירית מגדל העמק
1
בתי הדין לעבודה
עב 001502/99
עב 2552/98
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
30/07/2002

כב' השופטת שפר ורד
בפני
:

פרידמן אמריק

בעניין:
התובע
בן טובים

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
עירית מגדל העמק
הנתבעת מס' 1

הנתבע מס' 2
בן ארי
ואח'

עו"ד למדן
ע"י ב"כ עו"ד

היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

1. ראשית דבר, שלוחה לצדדים התנצלותו של בית הדין אשר לעיכוב במתן פסק הדין, אשר נובע, למרבית הצער, מעומס העבודה הכבד המוטל על שכמו.

2. מכל מקום - בבוא בית הדין להשלים הטיפול בתיק, ובעיינו באסמכתאות שהומצאו ע"י ב"כ הצדדים, ובראשן פסקי הדין שניתנו לא מכבר בבית הדין האזורי בתל אביב (כב' השופטת וירט-ליבנה, עב 601306/98 ואח') ובבית הדין האשורי בבאר שבע (כב' השופטת גלטנר הופמן, עב 001768/98), מצא שמדובר בתיקים בהם עולות סוגיות דומות מאד, במובנים והקשרים רבים, לסוגיות העיקריות, כבדות המשקל, הטעונות הכרעה בענייננו.

3. על פסקי הדין האמורים הוגשו ערעורים.
לפיכך, בית הדין הארצי ישב על המדוכה, ידון ויכריע בסוגיות האמורות.
עולה השאלה שמא יהא זה נכון, בנסיבות העניין, להמתין עם מתן פסק הדין בתיקים שבפני
נו, עד למתן ההכרעה בסוגיות האמורות ע"י בית הדין הארצי, הכרעה שמן הסתם תהא לה השלכה על קביעות בית הדין לענייננו.
אמנם, השלמת הטיפול בתיקים אלה התעכבה די והותר, אולם בנסיבות שנוצרו קשה להניח שגם ביחס לפסק הדין שיינתן בהם, תהא תוצאתו אשר תהא, לא יוגש ערעור ע"י מי מטעם הצדדים, כך שההמתנה המוצעת כאמור, לא נראה שתסב ענוי דין נוסף.
4. הצדדים מתבקשים, אם כן, להביע עמדתם ביחס לאמור לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 15/08/02.

צד שלא יודיע מאומה בתוך המועד האמור, יחשב כמסכים לעיכוב מתן פסק הדין עד להכרעת בית הדין הארצי בערעורים.

5. לעיון ביום 15/08/02.

ניתנה היום כ"א באב, תשס"ב (30 ביולי 2002) בהעדר הצדדים.

שפר ורד
- ש ו פ ט ת
פאדיה סכראן
עב בית דין אזורי לעבודה 1502/99 פרידמן אמריק נ' עירית מגדל העמק (פורסם ב-ֽ 30/07/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן