שירותי בריאות כללית - מי. די. או אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שירותי בריאות כללית מי. די. או אחזקות בע"מ
 
שירותי בריאות כללית - מי. די. או אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על שירותי בריאות כללית | תיקים נוספים על מי. די. או אחזקות בע"מ

14746
6557/02 רעא     04/08/2002
רעא 6557/02 שירותי בריאות כללית נ' מי. די. או אחזקות בע"מ
בבית המשפט העליון

רע"א ‎6557/02

בפני
: כבוד השופטת ד' דורנר
המבקשת: שירותי בריאות כללית

נגד

המשיבות: ‎1. מי. די. או אחזקות בע"מ

‎2. הרקם - סיני השקעות בע"מ
‎3. מי. ע. ב. נכסים בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בירושלים מיום ‎18.7.02 בבש"א ‎2300/02 (ע"א ‎3322/02), שניתנה על-ידי כבוד סגנית-הנשיא מ' ארד; ובקשה לעיכוב ביצוע
בשם המבקשת: עו"ד בועז כהן
החלטה

המבקשת מפעילה מרפאה המספקת שירותים רפואיים בבית משותף בירושלים. בשנת ‎1999 רכשו המשיבות זכויות בחמש יחידות בבית המשותף הנ"ל, ביניהן קומת הכניסה. המשיבות הגישו תביעה כנגד המבקשת בפני
המפקח על רישום המקרקעין (להלן: המפקח) וטענו, כי המבקשת משיגה את גבולן בקומת הכניסה, בכך שהיא עושה בה שימוש לצרכיה הפרטיים וכן משיגה גבול ברכוש המשותף של הבית בקומה השניה, במרתף ובחצר.

אשר לקומת הכניסה קבע המפקח, כי על-פי הרישומים בפנקס הבתים המשותפים - צו רישום הבית המשותף והתשריט - קומת הכניסה בשלמותה היא רכושן הפרטי של המשיבות, למעט מעלית, גרם מדרגות וארובה; וכי המבקשת אינה זכאית לעשות שימוש כלשהו באותו שטח ללא הסכמתן המפורשת של המשיבות. כן הורה המפקח, כי על המבקשת לסלק בתוך תשעים ימים את כל מתקניה מקומת הכניסה, אך קבע כי המבקשת ומבוטחיה, המשתמשים במרפאה, רשאים לעבור בשטח הקומה שבבעלות המשיבות לצורך עשיית שימוש במעלית ובמדרגות.

על חלק זה של פסק-דינו של המפקח הגישה המבקשת ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע בבית-המשפט המחוזי.

בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע לאור החומר שהובא בפני
ו ונוכח הערכתו כי למבקשת סיכויים קלושים לזכות בערעור.

מכאן הבקשה שבפני
י למתן רשות ערעור. המבקשת טענה, כי סילוק ידה מקומת הכניסה משמעו סילוק עמדת השומר מן הכניסה, דבר העלול להביא לסגירת המרפאה עקב המצב הביטחוני. עוד טענה המבקשת, כי הכניסה היחידה לבניין היא קומת הכניסה; כי בערעורה טענה שפסק-דינו של המפקח אינו עומד בקנה אחד עם הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט‎1969-, האוסרות להצמיד לרכוש פרטי מתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; וכי המבקשת אף עתרה למפקח לצורך תיקון צו רישום הבית המשותף.

יש לדחות את טענות המבקשת.

בפסק-דינו של המפקח נקבע, כי קומת הכניסה היא שטח פרטי בבעלותן הבלעדית של המשיבות. כתוצאה מנוכחות המבקשת ומתקניה בשטח פרטי זה, נפגע האינטרס הקנייני של המשיבות בעשיית שימוש בשטחן הפרטי.

יתר-על-כן, מעיון בטענות המבקשות ובתמונות שצורפו לבקשה עולה, כי המבקשת לא הציבה בקומת הכניסה מאבטח, כי אם איש מודיעין, העומד מאחורי דלפק בשטח שאינו שייך למעסיקתו - המבקשת - ומכוון את המבוטחים לשירותי המרפאה השונים. לפיכך, בטענה, לפיה אם תסולק המבקשת מקומת הכניסה, ייפגע בטחון המבוטחים הפוקדים את המקום, אין כל ממש. לכך יש להוסיף, כי המשיבות - כפי שעולה מטענותיהן במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בבית-המשפט המחוזי - אינן מתנגדות כי מאבטח מטעם המבקשת יעמוד מחוץ לבניין, בפתח הקומה, כנהוג בכל מקום ציבורי בו מוצב איש ביטחון.

אשר-על-כן הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.

ניתנה היום, כ"ו באב תשס"ב (‎4.8.02).
ש ו פ ט ת
_________________
העתק מתאים למקור ‎02065570.l01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' ‎02-6750444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: ‎[email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: ‎www.court.gov.il
רעא בית המשפט העליון 6557/02 שירותי בריאות כללית נ' מי. די. או אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/08/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן