מדינת ישראל - עצי העמק בע"מ, שכטמן מרדכי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עצי העמק בע"מ שכטמן מרדכי
 
מדינת ישראל - עצי העמק בע"מ, שכטמן מרדכי
תיקים נוספים על עצי העמק בע"מ | תיקים נוספים על שכטמן מרדכי |

377/02 עפ     03/12/2002
עפ 377/02 מדינת ישראל נ' עצי העמק בע"מ, שכטמן מרדכי
8
בתי המשפט
עפ 000377/02
בית משפט מחוזי נצרת
בתיק עיקרי: ש נצרת 004195/01

03/12/2002
תאריך:
כב' השופט יצחק כהן
, אב"ד
כב' השופט אברהם אברהם

כב' השופטת גבריאלה (דה ליאו) לוי

בפני
:

מדינת ישראל

בעניין:
המערערת

נ ג ד
1. עצי העמק בע"מ
ח"פ 510916562
2. שכטמן מרדכי
ת.ז. 050816123

המשיבים
פסק דין
1. המשיבים הורשעו על פי הודאתם בעובדות כתב אישום מתוקן ועל פיו נגזר דינם
כמפורט:

נאשמת - משיבה מס' 1 - קנס בסך 5,000 ₪.

נאשם - משיב מס' 2 - קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתם וכן התחייבות על סך 5,000 ₪ לתקופה של שנתיים.

הנאשמים הורשעו בעבירות של אי הגשת שתי דוחות בזמן, שתי עבירות כאשר נאשם מס' 2 הורשע מכח סעיף מס' 119 לחוק, מדובר בקרן כדי סך כ - 82,000 ₪.

2. ב"כ המערערת טוענת לקולת העונש.

לטעמה העונש מופרז לקולא, מדובר בקנסות נמוכים ביותר, הנאשם למרות שהגיע להסכמה לגבי דו"ח אחד אשר חולק ל - 5 תשלומים "שילם" מחשבון מוגבל, הדו"ח השני "שולם" בשיק שלא כובד, לנאשם אין אמנם הרשעות קודמות אך היו קנסות בגין אי כיבוד שיקים ואיחורים בדיווח, הנאשם גם לא טרח להתייצב לחקירה פעמיים, הקנסות אינם משקפים את מדיניות בית המשפט העליון, מדובר בעבריין מס ויש להחמיר עמו.

מנגד, מבקש הסניגור שלא להתערב בגובה הקנס, לטעמו אין מקום להתערב לענין העונש, אין להחמיר עם המשיבים גם לאור מטרות הענישה, לנאשם אין כסף לכן גם לא הוסר המחדל, לא ניתן להפריד בין כספי הפקדון למערכת העסקית ככזו, לא ניתן מעשית לטעמו להפריד, העסק כיום לא פעיל, אין בהחמרה כדי להרתיע ועוד טען הסניגור צריך לקחת בחשבון את נושא האורכה בהגשת הערעור.

3. לטעמנו הדין עם המערערת.

בית משפט השלום חרג בענישתו מהענישה הראויה באשר לשני המשיבים.

לא פעם נפסק ונאמר וזאת בכל הערכאות לדרגותיהם כי כספי מע"מ הנם כספי פקדון אשר בידי העוסק עד להעברתם לידי המדינה ובית המשפט העליון אף קבע כי מדובר למעשה בגניבת כספי מדינה.

מדובר בעבירות חמורות, הנאשם לא טרח להסיר את המחדלים ומפי ב"כ המערערת אף שמענו כי למרות שהגיעו איתו להסדר לא עמד בכך.

לנגד עינינו - בניגוד לדברי הסניגור, האינטרס הציבורי והפן ההרתעתי שיש להם בסיס ומקום גם בנסיבות המשיבים שבפני
נו.

סוף דבר, אנו מורים על ביטול פסק דינו של בית משפט השלום וגוזרים על המשיבים - נאשמים עונשים כמפורט:

א. המשיבה מס' 1 - עצי העמק בע"מ
תישא בקנס של 25,000 ₪ אשר ישולם ב - 10
תשלומים שווים החל מיום 15/12/02.
היה והסך כפי שנקבע בבית משפט השלום שולם, יקוזז הסך הנ"ל, 5,000 ₪ והיתרה תשולם כאמור לעיל.

ב. המשיב מס' 2 - שכטמן מרדכי
ישא בקנס כדי סך 15,000 ₪ או 60 ימי מאסר
תמורתם.

קנס זה ישולם ב - 10 תשלומים שווים החל מיום 15/12/02.

גם כאן, היה והקנס שנגזר בבית משפט שלום, 1,000 ₪ שולם, יקוזז והיתרה
תשולם בתשלומים ובמועדים כאמור לעיל.

ג. אנו גוזרים על המשיב מס' 2 מאסר של 3 חודשים אלא שהמשיב מס' 2 לא ירצה
מאסר זה בפועל אלא אם בתקופה של שנתיים מהיום יעבור על העבירות נשוא
הרשעתו, ויורשע על פיהם.

ד. ההתחייבות הכספית כפי שנגזרה בבית משפט השלום תהא כדי סך של
15,000 ₪, תהא לשנתיים וזאת, על העבירות נשוא הרשעת המשיב מס' 2.

היה והמשיב מס' 2 לא יחתום על התחייבות כאמור, יאסר לתקופה של 45 יום.

ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ג (3 בדצמבר 2002) במעמד ב"כ המערערת, ב"כ המשיבים והמשיב מס' 2 בעצמו.

גבריאלה (דה-ליאו) לוי שופטת

אברהם אברהם

שופט

יצחק כהן
, שופט
אב"ד

000377/02עפ 054 עדן ונדר
עפ בית משפט מחוזי 377/02 מדינת ישראל נ' עצי העמק בע"מ, שכטמן מרדכי (פורסם ב-ֽ 03/12/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן