ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק - מבני תעשיה בצפון בע"מ,לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק מבני תעשיה בצפון בע"מ לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ
 
ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק - מבני תעשיה בצפון בע"מ,לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ
תיקים נוספים על ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק | תיקים נוספים על מבני תעשיה בצפון בע"מ | תיקים נוספים על לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ |

1006/02 א     03/10/2002
א 1006/02 ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק נ' מבני תעשיה בצפון בע"מ,לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ
1
בתי המשפט
א 001006/02
בבית המשפט המחוזי בנצרת
07/10/20023/10/2002
תאריך:

כב' השופט אברהם אברהם

בפני
:
ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק

בעניין:
התובע

נ ג ד
1. מבני תעשיה בצפון בע"מ

2. לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ
הנתבעות
החלטה

זוהי בקשת התובע לבטל את החלטתי מיום 25.07.2002, בה הוריתי להעביר את הדיון בתובענת התובע לבית משפט השלום בנצרת, משום העדר סמכות לבית המשפט המחוזי לדון בה. זהו הרקע לבקשה:

ביום 7.7.02 הוריתי לבעלי הדין ליתן דעתם לשאלת סמכותו של בית המשפט לדון בתובענה. ביקשתי את עמדותיהם עד יום 24.7.02. ביום 25.7.02 נתתי את החלטתי, והוריתי, כאמור, להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט השלום בנצרת. עמדת התובע לא היתה מונחת לפניי אותה עת (עתה הנני מבין, כי היא הוגשה יום קודם לכן, אך, כאמור, היא לא הונחה לפניי בעת מתן ההחלטה).

משכך הם פני הדברים - כי אז הדין עם התובע, יש לבטל את ההחלטה, וכך אני עושה. ועתה אדון בשאלת הסמכות, כשעמדת התובע מונחת לפניי. ובכן לפי עמדת התובע, הסמכות לבית משפט זה נגזרת מכך, שענייננו בתביעה הנוגעת למקרקעין, והיא אינה בחינת שימוש והחזקה. ואני סבור, כי לדברים אלה אין יסוד. התביעה היא תביעה לאכיפת הסכם ניהול. ככזו ניתן לראותה כתביעה כספית גרידא, ועל פני הדברים נהיר, כי שווי התביעה אינו עולה על סכום הסמכות של בית משפט השלום. וניתן לראות את התביעה ככזו הנוגעת לשימוש במקרקעין, שהרי עניין לנו בניהול של הקנין ואחזקתו, והרי אלה הם בבחינת "שימוש במקרקעין", עניין מן העניינים המצוי בסמכותו של בית משפט השלום. על כן - דין התביעה להידון בית משפט השלום.

בשולי הדברים אעיר, כי לעובדה שביקשתי מן התובע לשקול את תיקון התביעה על ידי הוספת בעלי החוזה כתובעים (נוספים) אין דבר וחצי דבר עם שאלת הסמכות, כי אם לשאלת היריבות.

מכל אלה אני מורה, כי הדיון בתובענה יוותר אצל בית משפט השלום בנצרת.

ניתנה היום כ"ז בתשרי, תשס"ג (3 באוקטובר 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
אברהם אברהם
, שופט
001006/02א 054 איתי
א בית משפט מחוזי 1006/02 ועד סוחרי קניון "לב העמק" מגדל העמק נ' מבני תעשיה בצפון בע"מ,לב העמק אחזקה ושירותים בע"מ (פורסם ב-ֽ 03/10/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן