איציק רינה,איציק מונדי,איציק שרונית,איציק דגנית - ד"ר פובר גלינה,בית חולים העמק,מדינת ישראל משרד הבריאות

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
איציק רינה איציק מונדי איציק שרונית איציק דגנית
 
איציק רינה,איציק מונדי,איציק שרונית,איציק דגנית - ד"ר פובר גלינה,בית חולים העמק,מדינת ישראל משרד הבריאות
תיקים נוספים על איציק רינה | תיקים נוספים על איציק מונדי | תיקים נוספים על איציק שרונית | תיקים נוספים על איציק דגנית | תיקים נוספים על ד"ר פובר גלינה | תיקים נוספים על בית חולים העמק | תיקים נוספים על מדינת ישראל משרד הבריאות |

659/97 א     07/10/2002
א 659/97 איציק רינה,איציק מונדי,איציק שרונית,איציק דגנית נ' ד"ר פובר גלינה,בית חולים העמק,מדינת ישראל משרד הבריאות
1
בתי המשפט
א 000659/97
בבית המשפט המחוזי בנצרת
07/10/2002

השופט נסים ממן

בפני
:
1 . איציק רינה

2 . איציק מונדי

3 . איציק שרונית

4 . איציק דגנית

בעניין:
התובעים
סעדי יוסף

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1 . ד"ר פובר גלינה

2 . בית חולים העמק

3 . מדינת ישראל משרד הבריאות
הנתבעים
עו'ד וייס ריכרד

ע"י ב"כ עוה"ד
החלטה

ביום 26.6.97 הוגש כתב תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, שבו התובעים הם אם ושלושת ילדיה. ביום 24.9.97 הוגשה בקשה לפטור את התובעים מאגרת בית המשפט, ובית המשפט הורה על דחיית תשלום האגרה עד למתן פסק הדין. ישיבת קדם המשפט הראשונה נקבעה ליום 25.9.97, והתיק נקבע להוכחות ליום 19.5.02. במהלך ישיבת ההוכחות הוצעה הצעת פשרה על ידי בית המשפט, אך בטרם הסתיימה שמיעת ההוכחות הגיעו הצדדים להסכם כי התביעה תידחה ללא צו להוצאות, וב"כ התובעים ביקשו החזר אגרה וביטול דרישת יתרת האגרה. בית משפט זה דחה את התביעה ללא צו להוצאות כמבוקש, וכעת יש להכריע בשאלה אם יש מקום להורות על החזר אגרה או ביטול דרישת יתרת האגרה.

על פי תקנה 2 לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח- 1987 [להלן התקנות], מוטלת החובה לתשלום אגרה, על כל מי שמביא הליך לפני בית המשפט [תקנה 4 לתקנות]. בענייננו, לא שולמה כל אגרה שהיא, וזה מכיוון שהתקבלה החלטה בדבר דחיית תשלום האגרה, כאמור לעיל. לכן, דין הטענה בדבר החזר אגרה להידחות. על-כן, ועם סיום ההליך המשפטי קמה החובה לתשלום האגרה.

תקנה 6 לתקנות מסדירה את עניין תשלום האגרה בתביעות לפיצויים בשל נזקי גוף. על-פי תקנה משנה (א) האגרה שתשולם בענייננו תהא לפי פרט 3(אא) בתוספת הראשונה, והיא תשולם בשני שלבים:

א. עם הבאת ההליך - אגרה לפי פריט 8[א] [בבית המשפט המחוזי];

ב. היתרה בהתאם לדרך סיום ההליך, ובענייננו לפי האמור בתקנה 6[ב][5], שלשונה:

"נדחה ההליך או נמחק ב

פסק דין
, ישלם התובע את האגרה החלה בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (1) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית".

בהתאם לאמור לעיל, התובעים יהיו חייבים, לכאורה, לשלם את מלוא האגרה, מכיוון שלא שולמה האגרה הראשונית שבפריט 3(אא). תקנה 15, הפוטרת מאגרה אם יושב הסכסוך וסיום ההליך לכל היותר בישיבת קדם המשפט הראשונה, אינה חלה.

אם כך, יש לבחון האם התובעים זכאים לפטור מכוח תקנה 13. תקנה 13[א] ו- [ב] לתקנות קובעת:

"(א) בעל דין שבעת שמוטל עליו לשלם אגרה, טוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור מתשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכלתו של המבקש לשלם האגרה - ותעודה של לשכת סיוע משפטי תשמש ראיה לכאורה על כך - ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט -
(1) לפטור מתשלום האגרה או חלקה;
(2) לפטור מתשלום האגרה עבור סעד מסויים בלבד".

התובעים הגישו בקשה לפטור מאגרה ביום 26.6.97, אך הם לא פירטו בה את המתחייב מהם כמבוקש בתקנה 13[א] לעיל. לכן, הם הגישו בקשה נוספת מיום 24.9.97 שבה גם כן ביקשו פטור מאגרה. לבקשה זו צורפה תעודה של לשכת סיוע משפטי שבה צוין כי אין ביכולתה של תובעת מס' 1 לשלם את האגרה או חלק ממנה בעניין. תנאי נוסף שצריך להתקיים על פי תקנה 13[ב] הוא קיום עילה לתביעה, אך תנאי זה רלבנטי בעיקר לשלב התחלת המשפט ולא לשלב הסופי שבו כבר ברור אם יש עילה או אין. התובעים לא פירטו שוב, בשלב סיום המשפט את מצבם הכלכלי אך מתוך הטענות והראיות שבתיק אני למד כי מצבם קשה ותשלום האגרה יכביד עליהם. אני מניח כי למרות פסק הדין הדוחה את התביעה הנתבעים שולמו פיצויים לתובעים, אם כי איני יודע מה גובהם. ובכל זאת אני סבור שאין זה ראוי וצודק להקטין את הפיצוי על ידי חיוב באגרה, שבמקרה זה מגיעה לסכום ניכר. התובעים אבדו את ראש משפחתם ששלח יד בנפשו ומתקיימים מקצבת הביטוח הלאומי. די באלה כדי להצדיק פטור מלא מאגרה, וכך אני מורה.

החלטה זו ניתנה והודעה היום א' חשון תשס"ג,[07 אוקטובר 2002], בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניסים ממן, שופט

א בית משפט מחוזי 659/97 איציק רינה,איציק מונדי,איציק שרונית,איציק דגנית נ' ד"ר פובר גלינה,בית חולים העמק,מדינת ישראל משרד הבריאות (פורסם ב-ֽ 07/10/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן