חימוב ארתור - שמש חי אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חימוב ארתור שמש חי אחזקות בע"מ
 
חימוב ארתור - שמש חי אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על חימוב ארתור | תיקים נוספים על שמש חי אחזקות בע"מ

15382
912350/99 עב     20/08/2002
עב 912350/99 חימוב ארתור נ' שמש חי אחזקות בע"מ
1
בתי הדין לעבודה
עב 912350/99
בית דין א.לעבודה ת"א
20/08/2002

כבוד השופטת לאה גליקסמן

נ.צ. אליעזר דבורי
נ.צ. שמשון צור
בפני
:

חימוב ארתור

בעניין:
התובע
- נ ג ד -
שמש חי אחזקות בע"מ
הנתבעת
פסק דין
1. 1. התובע הועסק על ידי הנתבעת בתפקיד מתקין ואחראי שירות מיום 1.1.98 עד יום 14.7.99.
2. 2. ביום 2.7.99 אירעה פריצה למחסני הנתבעת, ובעקבותיה זומנו מספר עובדים בנתבעת לעבור בדיקת פוליגרף. התובע הסכים להיבדק במכשיר הפוליגרף ואכן נבדק ביום 14.7.99. בבדיקה נמצאה אבחנה לפיה קיימת מגמה לאמירת שקר. בעקבות תוצאות הבדיקה זומן התובע למשרדי הנהלת הנתבעת. הנתבעת לא הגישה כנגד התובע תלונה במשטרה. מאותו היום, ה- 14.7.99, אין התובע מועסק בנתבעת.
3. 3. התובע הגיש תביעה לתשלומים שונים:
4. 3.1. פיצויי פיטורים בסך של 10,833 ₪.
5. 3.2. דמי הודעה מוקדמת לחודש בסך 6,500 ₪.
6. 3.3. משכורת עבור מחציתו הראשונה של חודש 7/99 בסך של 3,250 ₪.
7. 3.4. דמי הבראה בסך של 3,250 ₪.
8. 3.5. פדיון חופשה שנתית (עבור 11 ימי חופשה) בסך של 3,250 ₪.
9. 3.6. תשלום עבור עבודה ביום הבחירות בסך של 500 ₪.

10. 4. הצדדים הגיעו להסכמה לגבי הרכיבים 3.3 - 3.6 לעיל, וביום 29.9.2000 ניתן ע"י כבוד הרשמת יהלום פסק-דין חלקי המחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,320 ₪ ברוטו, בגין רכיבים אלה. נותרה להכרעה שאלת זכאותו של התובע לפיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא האם התובע פוטר מעבודתו או התפטר.
גרסת התובע
11. 5. לטענת התובע הוא אינו מעורב בפריצה, אין לו כל קשר אליה, ותוצאת הבדיקה מהווה עלילת דם כנגדו. אילו היה רוצה לגנוב מהנתבעת, יכול היה לעשות כן באין ספור הזדמנויות אחרות.
12. 6. לטענת התובע הנתבעת פיטרה אותו מעבודתו ביום 14.7.99, עקב חשדותיה כי הינו מעורב במקרה הפריצה. בפגישה בו הודע לו על הפיטורים נכחו התובע ומר שמש, מנהל הנתבעת, ורק לאחר מכן הצטרף מר רוסו, אף הוא ממנהלי הנתבעת ואחראי על התובע.
13. 7. מנהלי הנתבעת לא יצרו עם התובע קשר לאחר ה- 14.7.99 ולא ביררו עימו מדוע הוא נעדר.
גרסת הנתבעת
14. 8. ממצאי בדיקת הפוליגרף שבוצעה לתובע הם מאת חברה ידועה ומקצועית ואשר נמצאת ברשימות בתי המשפט לבדיקות פוליגרף.
15. 9. בפגישה אשר התקיימה ביום 14.7.99 לא טפלו מנהלי הנתבעת כל אשמה כנגד התובע, אלא אך הציגו בפני
ו את תוצאות בדיקת הפוליגרף. התובע הוא אשר "שבר את הכלים" והכריז כי אין לו מה לעשות יותר אצל הנתבעת, אם אין לנתבעת אמון בו, ובכך התפטר.
16. 10. הנתבעת לא הודיעה לתובע על פיטוריו ולא הציגה בפני
ו מכתב פיטורים, ועל כן התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים ו/או לדמי הודעה מוקדמת.

הכרעה
האם התובע פוטר או התפטר?
17. 11. מוסכם על שני הצדדים כי בעקבות תוצאות בדיקת הפוליגרף זומן התובע לשיחה עם מר שמש. הצדדים חלוקים לגבי מה שהתרחש ונאמר באותה שיחה.
18. 12. כשבאים לפסוק בשאלה מי הביא את היחסים לידי גמר "יש לתת את הדעת למכלול העובדות הרלוונטיות ומהן להסיק את המסקנה; ואין ללמוד מקטע דברים אלא מהתמונה כולה" (דב"ע ל/ 18 - 3 נח בנצילוביץ נ' "אתא" בע"מ, פד"ע ב 41).
19. 13. לאחר ששקלנו את עדויות הצדדים וטענותיהם, ועל יסוד התרשמותנו מעדויות הצדדים, אנו מקבלים את גרסת התובע כי ביום 14.7.02 פוטר התובע ע"י מר שמש בשיחה עימו. הנימוקים הנוספים, מעבר לכך שעדותו של התובע מהימנה עלינו, יפורטו להלן.
20. 14. מר שמש חשד בתובע כי הוא מעורב במעשה הפריצה עוד לפני ביצוע בדיקת הפוליגרף (ע' 7 לפרוטוקול שורה 3, פרוטוקול ע' 9 שורות 12-23). לפיכך, בחירת העובדים שעברו את בדיקת הפוליגרף, ובמיוחד בחירתו של התובע, לא היתה מקרית ומדגמית (פרוטוקול ע' 7 שורות 4-5). מר שמש ראה בממצאי הבדיקה ממצאים חד-משמעיים (פרוטוקול ע' 7 שורות 5-8), והסתמך רבות גם על חוקרת המשטרה הותיקה אשר חקרה את התובע (פרוטוקול ע' 9 שורה 25). מר שמש האמין, אם כן, שהתובע הוא אשר גנב והיה מעורב בפריצה, והוא מחזק את אמונתו זו בטענה כי לתובע היה מפתח לחדר בו בוצעה הפריצה (פרוטוקול ע' 9 שורות 8-9). מר שמש העיד גם כי "מי שגנב לא יעבוד אצלי" (פרוטוקול ע' 11 שורה 15, וגם פרוטוקול ע' 10 שורות 14-15). לאור העובדה שמר שמש היה בטוח בכך שהתובע מעורב בגניבה, הגרסה כי באותו מועד פיטר את התובע סבירה יותר.
21. 15. העדפתנו את גרסתו של התובע כי אכן פוטר מסתמכת גם על חוסר ההתאמה בין גרסאותיהם של מר שמש ומר רוסו. מר שמש העיד כי בפגישה לא שהה אף רגע לבדו עם התובע (פרוטוקול ע' 10 שורות 17-16, ע' 11 שורה 2). עדות זו אינה עולה בקנה אחד עם עדותו של מר רוסו, אשר העיד כי כאשר נכנס לחדר, כבר היו ישובים בו מר שמש והתובע (פרוטוקול ע' 13 שורות 9-10, שורות 18-22), וכי התובע זומן למשרדו של מר שמש "כשהוא חזר מהבדיקה" (פרוטוקול ע' 13, שורות 22-23). עדותו של מר רוסו מתיישבת איפוא עם גרסתו של התובע, כי פוטר בשיחה שהתקיימה בינו לבין מר שמש, אליה זומן מיד לאחר שחזר מבדיקת הפוליגרף, וכי רק לאחר מכן הצטרף מר רוסו לשיחה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 21 עד 26; עמ' 3 שורות 1-6; עמ' 5 שורות 15-16).
22. 16. איננו מקבלים את טענת ב"כ הנתבעת כי מדובר בחוסר התאמה שולי בין עדויות מר שמש ומר רוסו. המחלוקת אם התקיימה שיחה בה נכחו רק התובע ומר שמש היא מהותית, כיוון שלטענת התובע, בשיחה זו הוא פוטר. אם התקיימה שיחה כזו, כעולה מעדות התובע ועדות מר רוסו, הרי שמר רוסו לא יכול להעיד על תוכנה. זאת ועוד. שלילת עדותו של מר שמש בעניין זה מוסיפה משקל לאי מתן אמון בעדותו ולהעדפת גרסת התובע על תוכן השיחה.
23. 17. באשר לטענה כי גם לגרסת התובע הוא לא פוטר, דהיינו לא נאמרו לו המלים "אתה מפוטר" ולא הוצג לו מכתב פיטורים, הרי שהודעת פיטורים אינה חייבת להימסר במילים "אתה מפוטר". כבר נפסק, כי משאומר מעביד לעובדו כי "אין לך מה לעשות יותר במקום העבודה" וכי "אתה יכול ללכת", פשוטו שהמעביד מפטרו, אלא אם יוכיח המעביד כי הדבר נאמר בלא כוונה לתוצאה, בעידנא דריתחא (דב"ע לה/41- 3 יעקב הגר נ' דינה שוורץ, פד"ע ז 24, 28).

זכאות התובע לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים
24. 18. פסיקת פיצויי הלנה נתונה לשיקול דעתו של ביה"ד. (ע"ע 300029/98 מכון בית יעקב למורות ירושלים נ' ג'וליה מימון; עבודה ארצי לג (36) 25). לכאורה, משנדחתה גרסתה העובדתית של הנתבעת כי התובע התפטר ולא פוטר, היה מקום לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים מלאים. אולם, נראה לנו כי למרות דחייתה של גרסת הנתבעת באשר לנסיבות סיום קשר העבודה, הרי בהתחשב בסיבה שהביאה את הנתבעת לפטר את התובע - אמונתה הכנה כי התובע היה מעורב בפריצה והסתמכות הנתבעת על בדיקת הפוליגרף, יש מקום להפחית את פיצויי ההלנה. לפיכך, אנו מעמידים את פיצויי ההלנה על הפרשי הצמדה למדד מיום 14.7.99 ועד למועד התשלום, ובתוספת 2% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה בעד כל חודש בו לא שולמו לתובע פיצויי הפיטורים.
סיכום
25. 19. אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לה פסק-הדין, כמפורט להלן:
א. א. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 6,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 14.7.99 ועד למועד התשלום בפועל.
ב. ב. פיצויי פיטורים בסך של 10,020 ₪, בצירוף פיצויי הלנה כאמור בסעיף 18 לעיל.
ג. ג. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪, בצירוף מע"מ כדין. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום מהיום, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום הפועל.
ימי הפגרה יבואו במנין הימים לעניין המועדים הקבועים בסעיף זה.

ניתן היום, 20.8.2002, בהעדר הצדדים.
_____________ _______________ ___________
נ.צ. אליעזר דבורי לאה גליקסמן
, שופטת נ.צ. שמשון צור

עב בית דין אזורי לעבודה 912350/99 חימוב ארתור נ' שמש חי אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 20/08/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן