אפיקי מים - אג"ש חקלאית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ, אגודת המים בעמק הירדן - אגש"ח בע"מ, מי בקעת הירדן אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ ואח' - רשות מקורות חברת מים בע"מ,הרשות הממשלתית למים וביוב, מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

 
אפיקי מים - אג"ש חקלאית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ, אגודת המים בעמק הירדן - אגש"ח בע"מ, מי בקעת הירדן אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ ואח' - רשות מקורות חברת מים בע"מ,הרשות הממשלתית למים וביוב, מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב