איתן בלניקוב - המועצה האזורית עמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
איתן בלניקוב המועצה האזורית עמק הירדן
 
איתן בלניקוב - המועצה האזורית עמק הירדן
תיקים נוספים על איתן בלניקוב | תיקים נוספים על המועצה האזורית עמק הירדן

165731
1131/05 עב     22/11/2006
עב 1131/05 איתן בלניקוב נ' המועצה האזורית עמק הירדן
13בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב' 1131/05


בפני

השופט: חיים ארמון22/11/2006
בענין:
איתן בלניקובע"י עו"ד ליאב מנחם

התובע


נ ג דהמועצה האזורית עמק הירדןע"י עו"ד אורנית חסין

הנתבעת


נ ג דמדינת ישראל - משרד הפנים


ע"י עו"ד פניני"ת נוה
הצד השלישי


ה ח ל ט ה


1. אני קובע את התיק להוכחות ליום 25/3/07 בשעה 12:00.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות מטעמם בתצהירים. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שברצונו להסתמך עליהם. אם המסמך כבר מצוי בתיק בית הדין, אין צורך בצרופו של המסמך לתצהיר, אלא די באיזכורו. כל מסמך שיצורף לתצהיר מן התצהירים או שיאוזכר בו והוא מצוי בתיק בית הדין, ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך, בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצדדים שכנגד, והדבר יצויין במפורש על גבי התצהירים או במסמך נלווה.

4. על התובע להגיש את תצהיריו עד ליום 31/12/06, על הנתבעת להגיש את תצהיריה תוך 35 ימים מיום שתצהירי התובע יומצאו לה ועל הצד השלישי להגיש את תצהיריו תוך 35 ימים מיום שתצהירי הנתבעת יומצאו לו.

5. על כל המצהירים להתייצב כדי להיחקר על תצהיריהם במועד שנקבע להוכחות או במועדי הוכחות אחרים שייקבעו, אלא אם יודיע הצד שכנגד שהוא מוותר על חקירת מצהיר כלשהו.

6. צד שמעוניין להעיד עד שלא באמצעות תצהיר יגיש בקשה להזמנת אותו עד. הבקשה תפרט את הסיבות לאי הגשת תצהיר של העד המבוקש ואת הנושא שלגביו הוא אמור להעיד ותוגש בתוך המועד להגשת התצהירים. העתק הבקשה יועבר ישירות לצדדים שכנגד.


ניתנה היום, א' בכסלו תשס"ז (22 בנובמבר 2006), בהעדר הצדדים.
חיים ארמון
- שופט
ענבל

עב בית דין אזורי לעבודה 1131/05 איתן בלניקוב נ' המועצה האזורית עמק הירדן (פורסם ב-ֽ 22/11/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן