משרד העבודה והרווחה - א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ

 
משרד העבודה והרווחה - א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על משרד העבודה והרווחה | תיקים נוספים על א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ

1009/04 עפ     30/05/2005
עפ 1009/04 משרד העבודה והרווחה נ' א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ

בית הדין הארצי לעבודה

עפ 001009/04
המערער
משרד העבודה והרווחה

המשיבה
א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ
בפני
: הנשיא סטיב אדלר
, השופט עמירם רבינוביץ
, השופט שמואל צור
בשם המערער - עו"ד יריב רגב

בשם המשיבה - עו"ד אבי אברמוביץ

פסק דין
1. בבית הדין האזורי הורשעה המשיבה, על יסוד הודאתה, בעבירות על סעיפים 2(א)(1) 1-(2) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תשנ"א-1991.

2. במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים בבית הדין האזורי, הוסכם כי על המשיבה ייגזר קנס בסכום שבין 0 ש"ח ל-52,000 ש"ח.
בית הדין האזורי, לאחר ששמע את טענות הצדדים, השית על המשיבה קנס בגובה 5,000 ש"ח וכן הורה למשיבה לחתום על התחייבות להימנע מלבצע עבירות על חוק עובדים זרים לתקופה של 3 שנים בסכום של 100,000 ש"ח.

3. על

פסק דין
זה מערערת המדינה בפני
נו. לטענת המדינה, הקנס שהוטל על המשיבה אינו סביר בהיותו מחצית מן הקנס המינהלי ובהתחשב בגובה הקנס הקבוע בחוק העומד על סכום של כ-100,000 ש"ח.

4. ב"כ המשיב טוען כי משעה שהמדינה הסכימה להסדר טיעון בו נקבע מתחם של קנס בין סכום מינימלי לסכום מקסימלי ובית הדין קובע את גובה הקנס בתוך המתחם שנקבע - כי אז אין המדינה רשאית לערער על הסכום שנקבע. כמו כן מעלה ב"כ המשיב טענות לגופו של גובה הקנס שנקבע.

5. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, אנו מוצאים שדין ערעור המדינה להידחות. משעה שהסכימה המדינה להשאיר לבית הדין האזורי שיקול דעת להטיל קנס בתוך מסגרת נתונה של סכומים (בין 0 ש"ח ל-52,000 ש"ח) ובית הדין האזורי הטיל קנס בתוך התחום המוסכם, כי אז ערעור על הפסק משמעו חזרת המדינה מעיסקת הטיעון, דבר שאין המדינה רשאית לעשותו בלא נימוק מיוחד ושלא באישור בית הדין. אכן, אפשר שהסדר הטיעון לא היה "מוצלח" מבחינת המדינה, אך משעה שהסכימה לו המדינה, אין היא יכולה לחזור בה מהסכמתה זו או לטעון כי הקנס שהוטל על המשיב אינו סביר או אינו מתאים, בנסיבות העניין.

6. הערעור נדחה.

ניתן היום כ"א באייר, תשס"ה (30 במאי 2005) בהעדר הצדדים.
שמואל צור
, שופט

עמירם רבינוביץ
,שופט

סטיב אדלר
, נשיא

עפ בית הדין הארצי לעבודה 1009/04 משרד העבודה והרווחה נ' א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/05/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על משרד העבודה והרווחה      דוח מידע משפטי על א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על משרד העבודה והרווחה      דוחות מידע עסקי על א.ש.ת נהול פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן