א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ - נאיף נאיף, נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ, הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ, נוף העמק חברה לבנין בע"מ, וילות בעמק יזמות בניה פיתוח

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ נאיף נאיף נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ נוף העמק חברה לבנין בע"מ וילות בעמק יזמות בניה פיתוח
 
א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ - נאיף נאיף, נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ, הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ, נוף העמק חברה לבנין בע"מ, וילות בעמק יזמות בניה פיתוח
תיקים נוספים על א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ | תיקים נוספים על נאיף נאיף | תיקים נוספים על נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ | תיקים נוספים על נוף העמק חברה לבנין בע"מ | תיקים נוספים על וילות בעמק יזמות בניה פיתוח |

2614/04 א     11/12/2006
א 2614/04 א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ נ' נאיף נאיף, נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ, הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ, נוף העמק חברה לבנין בע"מ, וילות בעמק יזמות בניה פיתוח
1
בתי המשפט
א 002614/04
בית משפט השלום עפולה
11/12/2006
תאריך:
כב' השופט יוסף בן חמו
- ס.נשיא
בפני
:

א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ

בעניין:
התובעת
עו"ד מאור גיורא

ע"י ב"כ
נ ג ד
1 . נאיף נאיף
, ת.ז. 050179019
2 . נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ

3 . הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ

4 . נוף העמק חברה לבנין בע"מ

5 . וילות בעמק יזמות בניה פיתוח
והשקעות
6 . זועבי עבד אלרחים, ת.ז. 025997206
7 . זועבי ח'יריה, ת.ז. 050179191
8 . זועבי תופיק, 05374363

הנתבעים
עו"ד שדאפנה אשרף

ע"י ב"כ
פסק דין

ההליך -
התובעת הגישה נגד הנתבעים תביעה כספית על סך 300,000 ₪.
עילת התביעה - חוזית, שטרית, עשיית עושר ולא במשפט והרמת מסך.

טענות התובעת -
הנתבע 1 [להלן גם: "נאיף"], יחד עם בנו - הנתבע 6 [להלן גם: "עבד"], היו בעלים, מנהל ובעלי השליטה של החברות - הנתבעות 2 - 5, שעסקו בתחום עבודות הבניין.
הנתבעת מס' 7 היא קרובת משפחתם של הנתבעים 1 ו - 6, אפשרה לנתבעים לפעול בשמה ולמשוך מחשבונה שיקים לפקודת התובעת, עבור סחורה שרכשו.
הנתבע מס' 8 הוא אחיו של הנתבע מס' 1, עבד כשכיר בחברות של הנתבעים, פעל יחד איתם והתחייב לפרוע את חובותיהם.

במהלך השנים 1997 - 2000, סיפקה התובעת לנתבעים חומרי בניין, על פי הזמנתם של הנתבעים 1 ו - 6. על פי בקשתם, החשבוניות הונפקו ע"ש הנתבעות 2-5. כל הזמנות הסחורה בוצעו על ידי הנתבעים 1 ו - 6 או מי מטעמם.
יתרת חובם של הנתבעים עבור סחורה שרכשו עמדה על סך 308,996 ₪ , כמפורט בכרטיסי הנהלת החשבונות שצורפו לתביעה. הנתבעים 1 ו - 6 מסרו תמורת הסחורה מס' שיקים שנמשכו מחשבונות הנתבעות 5-2. התובעת מחזיקה בידיה שיקים בסכום כולל של יותר מ - 700,000 ₪, אך היא תובעת רק עבור יתרת החוב בסך 308,996 ₪.

התובעת נמנעה מלנקוט הליכים משפטיים נגד הנתבעים נוכח הבטחותיהם של נאיף ושל עבד לפרוע את החוב. שניהם גם חתמו על התחייבות אישית, לפיה הם ערבים אישית לכלל החובות שהצטברו ויצטברו. כתבי הערבות צורפו כנספחים לכתב התביעה.
הנתבע 8 חתם אף הוא על כתב ערבות אישית בו התחייב לפרוע את חובותיו של נאיף ואת חובותיה של הנתבעת 5.
בשלב מסוים לאחר שהצטברו חובות רבים של הנתבעים 1-6, ביקשו נאיף ועבד לפתוח אצל התובעת כרטסת חיוב על שמה של הנתבעת 7, בהסכמתה, כשהיא מצידה משלמת בשיקים שלה עבור החיובים שנרשמו של שמה.
לטענת התובעת, אין הנתבעים מתכחשים לגובה החוב. הם אישרו בחתימתם את סכומי החוב, והתחייבו לפורעו.
חובם של הנתבעים 1-6, 8, מגיע ל - 308,996 ₪ והועמד לצרכי אגרה על סך של 300,000 ש"ח.
חובה של הנתבעת 7 עומד על סך 28,523 ₪, סכום המשוערך ליום התביעה לסך 38,131 ש"ח.

טענות הנתבעים -
הנתבעים, בכתב הגנתם מכחישים באופן גורף את טענת התובעת.
עוד טוענים הנתבעים כי היה ויוכח שסופקה סחורה, דבר המוכחש על ידם, הרי שהאספקה היתה לפני יותר מ - 7 שנים, ועל כן, חלה התיישנות על חוב מוכחש זה.
כתב ההתחייבות עליו חתם נאיף לוקה בחסר, הואיל ואיננו נושא תאריך, ואת שם החייב לו ערב נאיף. לחילופין, חלה התיישנות על כתב ההתחייבות.
הנתבע 8 מכחיש שחתם על כתב ערבות ו/או התחייבות, וטוען כי החתימה איננה שלו. לחילופין, גם על כתב ערבות זה חלה התיישנות.
הנתבעת 7 מעולם לא הסכימה לפתיחת כרטסת על שמה. היא איננה מכירה את התובעת, לא התחייבה כלפיה ולא קיבלה ממנה סחורה.

עדויות הצדדים -
מנהל התובעת הגיש תצהיר עדות ראשית, בו הוא מצהיר על ההתקשרות עם הנתבעים. התובעת סיפקה לנאיף ובנו עבד ולחברות שבבעלותן, בין השנים 2000 - 1997, חומרי בניין למיניהם. הוא נענה לבקשת הנתבעים 1 ו- 6 להנפיק את החשבוניות על שם החברות שביקשו שכן, היו בידיו כתבי ערבות אישית שלהם. הם אלה שהזמינו את הסחורה והסחורה סופקה להם. שווי הסחורה שסופקה [קרן] עמד על סך 308,996 ₪.
הנתבעים מסרו שיקים שמרביתם חזרו. התובעת מחזיקה בידיה שיקים בסכום כולל העולה על 700,000 ₪. חלק מהשיקים הם שיקים שניתנו במקום שיקים שחזרו ללא כיסוי.
הנתבע הפקיד כתב ערבות חתום ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך. הנתבע עבד חתם אף הוא על התחייבות אישית לפרוע כל חוב שיצטבר.
נאיף ועבד חתמו בחלק מהשיקים, על גב השיקים על התחייבות וערבות אישית לפירעון השיקים.
התובעת סיפקה סחורה לנתבעים על סמך ההתחייבות והערבות האישית של נאיף ועבד.
מאוחר יותר, חתם על כתב התחייבות גם תאופיק -הנתבע 8.
נאיף ועבד ביקשו לפתוח כרטיס חיוב נפרד על שמה של הנתבעת 7, שהוצגה כבתו של נאיף. בכרטיס זה הצטבר חוב בסך 28,523 ₪. אחד השיקים של הנתבעת 7 צורף כנספח ט' לתצהיר [ע"ס 3,400 ₪].

בחקירתו הנגדית, סיפר מנהל התובעת על מעורבותו של הנתבע 8 שנהג להזמין סחורה עבור הנתבעת [עמ' 7, ש' 16-15]. היה חותם על תעודת המשלוח וחתם על ערבות אישית. הוא היה גם מורשה חתימה בחברות [שם, ש' 21-17].
העד הוסיף כי הנתבע 8 חתם על כתבי ההתחייבות - נספחים ו' - ז' לתצהיר [עמ' 9, ש' 18; עמ' 10, ש' 4].
העד העיד כי לא פגש את הנתבעת 7. נאיף ועבד הביאו שיקים שלה וביקשו לפתוח כרטיס חיוב על שמה, בטענה שהם מוגבלים.

עדי הגנה -
עדות הנתבעת 7 -
הנתבעת 7 הכחישה כל קשר מסחרי עם התובעת. בחקירתה הנגדית אישרה שיש לה חשבון בסניף בנק הפועלים בעפולה. בהתחלה טענה שזהו חשבון הבנק היחיד שלה, אך אח"כ אישרה שיש לה חשבון נוסף. היא מורשית החתימה היחידה בחשבון הנוסף שיש לה בבנק לאומי.
בתשובה לשאלה נוספת, שוב עדכנה את גרסתה, כי החשבון בבנק לאומי הוא משותף לה ולנתבע מס' 6. לדבריה, היא איננה יודעת קרוא וכתוב, והיא רק חותמת על השיקים. היא הסכימה שהנתבע 6 יהא שותף בח-ן. היא סמכה עליו בהוצאת שיקים מהחשבון. כשהוצגו בפני
ה מסמכי הבנק ולפיהם החשבון רשום על שמה בלבד, והיא בעלת החשבון היחידה, השיבה "לא יודעת" [עמ' 13, ש' 20]. בהמשך סיפרה כי לא מסרה שיקים לעבד ולא אישרה לו לקחת שיקים מהבנק. בתשובה לשאלה האם עבד גנב ממנה שיקים השיבה - "אני לא יודעת כלום". הנתבעת 7 היא גיסתו של עבד [אחות אשתו].

עדות הנתבע 1 -
הנתבע 1 - נאיף, הצהיר בעדותו כי קשרי המסחר שלו עם התובעת החלו עוד בשנת 1987, כשעבד כעצמאי. בשנת 1993 הקים את החברה, הנתבעת 2, שרכשה סחורה מהתובעת עבור פרויקט בניה ב"גבעת רם" בקרית אתא. הנתבע מאשר שחתם על התחייבות לשלם את חובותיה של הנתבעת [סעיף 5 לתצהיר].
הנתבע טוען כי הכרטסת שהציגה התובעת איננה משקפת את ההתחשבנות בין הצדדים. השיקים המפורטים בתצהיר התובעת לא נמסרו על ידו, אלא על ידי בנו - עבד. בשנת 1995, הפסיקה החברה הנתבעת את ההתקשרות עם התובעת, ולא נותרה חייבת מאומה לתובעת. בשנת 1995 הוקמה חברה אחרת - הנתבעת 3, שעסקה בפרויקט בישוב גן נר. הנתבע איננו קשור לחברה זו, איננו בעל מניות בה ואיננו ממלא בה כל תפקיד. בשנת 1977, הוקמה חברה נוספת - הנתבעת מס' 4, גם היא היתה בקשר מסחרי עם התובעת, אך לא נותרה חייבת לה מאומה. הנתבע לא היה ערב לחובותיה של הנתבעת 4. בשנת 1988, הוקמה חברה חדשה - הנתבעת 5 שהנתבע איננו קשור אליה, איננו ממלא תפקיד מנהל בה ואיננו בעל מניות. הנתבע לא חתם כערב לחובותיה של הנתבעת 5.
ההסכם לסילוק החוב שצורף כנספח יא' לתצהיר התובע, נחתם במהלך ניסיון להגיע לפשרה ואין לעשות בו שימוש.
בחקירה הנגדית אישר הנתבע כי היה בעלים של מניות, מנהל ובעל עניין ב - 4 חברות - הנתבעות 2, 3, ו - 4 וכן של "חברת א.ע.נ" שאיננה בין הנתבעות. רק לנתבעת 5 אין לו כל קשר.
מתברר שהנתבעת 5 לא היתה זרה לנתבע, הוא התקשר איתה בהסכם לפיו העביר לה את הזכויות שהיו לו עפ"י הסכמים עם אנשים שונים, איתם התקשר בהסכם לבנות את ביתם , את הזכויות העביר לנתבעת 5 תמורת עמלה של 5%. הוא פעל כיזם של הפרויקט ומסר את העבודות לנתבעת 5 [עמ' 16, ש' 3 ואילך].
הנתבע אישר כי כיום כל החברות אינן פעילות. ההתקשרות עם התובעת הסתכמה במיליוני שקלים [עמ' 16, ש' 3]. ההתקשרות שלו עם התובעת נמשכה כ - 10 שנים בין השנים 87 - 97 [עמ' 17, ש' 14].
בתשובה לשאלה אם ידוע לו מהו חובו לתובעת השיב - "ישבנו אמרתי לך תראה לי כרטסת תנועות, אם אני אראה את זה אני מוכן להסתדר איתך ולשלם, אם אני חייב" [עמ' 17, ש' 20].
ובתשובה לשאלה נוספת חוזרת באותו עניין, בדבר גובה החוב שהוא חייב לתובעת, השיב - "אני לא יכול לזכור, יש נגדי 113 תיקי הוצל"פ, חלקם לא נכון וחלקם נכון".
הנתבע אישר את חתימתו על נספח יא'.
כמו כן, אישר כי היה מוכן להמחות, לצורך תשלום החוב, לנתבעת זכויות שהיו לו, בין היתר במושב מגן שאול [עמ' 18, ש' 12].
הנתבע אישר שעל השיקים של הנתבעת 3 חתם בנו - הנתבע 6, שהיה מורשה חתימה [ת/2] [עמ' 18, ש' 23 ואילך].
הנתבע אישר שהשיקים - ת/1, נמשכו על ידו ובחתימתו [סכומם הכולל 144,000 ₪].
בהמשך הודה הנתבע חלקית בחוב - "אני יודע שחלק חזרו ולא שולמו, אבל מה אני חייב, צריך לראות את התנועות. אני יודע שאת אותה המחאה [החמאת זכות] של 175 אלף זה על חשבון השיקים" [עמ' 20, ש' 3].
במהלך עדותו חזר בו הנתבע מהצהרות שהצהיר בתצהיר העדות הראשית [ראה למשל בעמ' 20, ש' 20, בעניין חברת וילות בעמק, בהתייחס לסעיף 15 לתצהיר, ובעמ' 23, ש' 15 וש' 24, בהתייחס לס' 17 וסעיף 19 לתצהיר].

עדות הנתבע 6 -
הנתבע 6 הצהיר כי החל לעבוד עם אביו, כשכיר. הנתבע איננו מכחיש את חתימתו על ההתחייבות מיום 21/8/97, אך טוען שההתחייבות התיישנה. הוא חולק על הנתונים שבכרטסת הנה"ח של התובעת. הוא מכחיש כי סופקה לו סחורה. ככל שסופקה סחורה, היא סופקה לחברות הנתבעות 2-5, אך לא לו אישית.

בחקירתו הנגדית, אישר הנתבע את חתימתו כערב על גב השיקים - ת/2. הנתבע הודה בקיומו של חוב, אך לטענתו, על מנת שיכיר בחוב, הוא דורש שתוצג בפני
ו כרטסת [עמ' 26, ש' 8, 20].
הנתבע 6 אישר שרכש סחורה מהתובעת עד שנת 2005, במזומן או בשיקים של לקוחות. הנתבע אישר שהוא הבעלים של הנתבעת 5. הנתבע אישר שיש לו חובות רבים בהוצל"פ, לא רק לבנקים אלא גם חובות אישיים מכח ערבות. הנתבע חזר בו מההכחשות הגורפות שבכתב ההגנה [עמ' 28, ש' 10]. הנתבע אישר שמסר לתובעת שיקים של הנתבעת 7 - אחותו כיוון שבאותה תקופה היה לו עיקול על החשבון והוא נאלץ לעבוד כך [עמ' 29, ש' 6]. הנתבע אישר את חתימתו על השיקים - ת/3.

עדותו של הנתבע 8 -
הנתבע 8, מר תאופיק זועבי העיד כי בעבר הוא עבד כשכיר אצל הנתבע 1 ובחברות של הנתבעים 1 ו - 6. בשנת 2005 התחיל הנתבע 6 לעבוד אצלו כשכיר. הוא הכחיש את חתימתו על כתב ההתחייבות.
בתשובה לשאלה אמר כי הוא מתנגד למינוי גרפולוג שיבדוק את חתימתו על גבי כתב ההתחייבות [עמ' 32, ש' 1].

מסמכים-
1. התובע הציג 4 קבוצות של שיקים ת/1 - ת/4, המכילים שיקים כדלקמן [לא לפי סדר המוצגים]:
א. א. 7 שיקים של הנתבעת 5 על סכום כולל של 180,000 ₪. על גב 6 משיקים אלה חתום הנתבע 6 כערב [על גב שיק אחד בסך 10,000 ₪ הוא איננו חתום].
ב. ב. 11 שיק'ים בסכום כולל של 219,525 ₪,משוכים מחשבונו של נתבע 1.
ג. ג. 1 שיק משוך מחשבון הנתבעת 2, ע"ס 25,000 ₪.
ד. ד. 8 שיקים בסכום כולל של 240,436 ₪ משוכים מחשבון הנתבעת 3.
ה. ה. 16 שיקים בסכום כולל של 54,935 ₪ משוכים מחשבונה של הנתבעת מס' 4. על גב 15 מתוכם מופיעה חתימתו של הנתבע 6, כערב.
ו. ו. שני שיקים בסכום כולל של 45,000 ₪ משוכים מחשבון הנתבע מס' 6.
ז. ז. שיק אחד על סך 3,400 ₪ משוך מחשבון הנתבעת 7.
ח. ח. שיק אחד על סך 9,000 ₪, משוך על חשבון הנתבע 8.

2.
א. א. פלט כרטסת [נספח א' לתצהיר התובעת], ולפיו יתרת חובה של הנתבעת 5 עומד על סך 270,970 ₪.
ב. ב. פלט כרטסת של הנתבעת 2 ולפיו החוב עומד על סך 9,503 ₪.
3. א. כתב התחייבות [נספח ג'], לפיו התחייב הנתבע 1 לשלם את כל
חובות העבר ואת חובות העתיד בעד הרכישות מהתובעת.
ב. כתב התחייבות זה פתוח ואיננו מפרט עבור חובות של איזו חברה
מתייחסת ההתחייבות. כתב התחייבות זה איננו נושא תאריך.
ג. ג. כתב התחייבות [נספח ג'1] של נתבע 6, בו התחייב הנתבע 6 לשלם את כל חובותיו של אביו הנתבע עבור רכישות מהתובעת. כתב ההתחייבות נוסח בזו הלשון:
"1. אני הח"מ זועבי עבדאלרחים ת.ז. 25997206...
2.מתחייב בזאת לשלם באופן אישי לחברת א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ
את כל סכומי החוב של זועבי נאיף [להלן: "החברה"] אצל א.בי. פיבין הכל, הן ח-ן חובות של החברה בעבר והן עבור כל החובות שתהנה בעתיד שתרכוש חב'.... אצל חברת א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ
.
3. אני מאשר כי כל הרישומים של חב' א.ב. פיבין השקעות בע"מ בספריה ובחשבונותיה בקשר עם חובות שלה חברה אצלם....

___________
חתימה
כתב ההתחייבות נושא תאריך 21/8/97.

4. כתב התחייבות של הנתבע 8, ללא תאריך, בו הוא ערב והתחייב אישית לשלם את חובתיה של הנתבעת 2 [נספח ו' לתצהיר התובעת].
5. מסמך בכתב יד עליו חתום הנתבע 8:
" אני זועבי תופיק ת.ז. 5374363 מכפר דחי מתחייב לשלם במידה ולא ישלם חברת וילות בעמ' [הנתבעת 5], או זועבי נאיף [הנתבע 1] כל חשבונות שנשארו פתוחים ולא שולמו".
6. פלט כרטיס חוב של הנתבעת 7 ע"ס 28,523 ₪ [נספח יח'].
7. שיק משוך מחשבונה של הנתבעת 7 על סך 3,400 ₪ ועל גב השיק חתימת ערבות של הנתבע 6.
8. מכתב מהנתבעת, מיום 24/9/98, המופנה לתובעת וזו לשונו -
"הנדון: תשלום שיקים שחזרו
הרינו להודיעכם בזאת שבימים הקרובים אמורים לקבל תשלום ממשפחה שיעמוד על סכום בין 80,000 ₪ עד 100,000 ₪, כאשר סכום זה מיועד לתשלום ע"ח השיקים שחזרו.
כמו כן, אנו נדאג בקרוב לסגור את כל יתרת החוב שלנו".
9. מסמך עליו חתומים הנתבע 1 המיועד לתובעת מיום 11/8/04, בו הם מציעים לשלם את חובותיהם -
"בהמשך לשיחתנו בדבר חובי וחובות החברות שלי אצלך אני מציע לסילוק החוב להמחות לזכותך תביעות שלי כנגד דומין אהרון או תביעה כנגד מושב מגן שאול או את שתיהן וכך תשלום שיכנס ראשון יהיה ע"ח החוב....
לצערי, אין באפשרותי לשלם את החוב ועל כן הצעתי זו.
לחילופין, אני מציע לשלם 100,000 ₪ תוך 24 חודשים ואת היתרה בסך 200,000 ₪ תדווח לשלטונות המס כחוב אבוד".
10. מסמך בכתב ידו של הנתבע 6, מיום 24/6/04, בו הוא מכיר בחוב בסך של 300,000 ₪.
"אני הח"מ זועבי עבד מבקש ממך להמתין בעניין ההחלטה להגשת התביעה עד 20/7/04. ידוע לי מעו"ד גיורא מאור שסכום החוב הוא כ - 300,000 ₪. (_________) חתימה".

דיון -
ממכלול הראיות ניתן להסיק כי הנתבעים 6-1 היו הרוח החיה שעשו בחברות הנתבעות 2-5 כבתוך שלהן, מבלי לעשות הבחנה או הפרדה כלשהי בינן לבין החברות, ככל שהדבר מתייחסת לרכישות מהתובעת.

הנתבעים 1 ו-6 חייבים לפרוע את החוב אותו התחייבו אישית לפרוע.
הנתבע 1 משך מחשבונו לפקודת התובעת בסכום כולל של 219,525.
מאחר ומדובר בשיקים בהם מחזיק הנתבע, ומכח דיני השטרות חלה עליהם חזקת התקינות ועל הטוען נגד חלה חובת ההוכחה. מה עוד שהנתבעים אינם מתכחשים לחתימתם על השיקים.
הנתבע 6 התחייב לפרוע את כל חובותיו של אביו.
הנתבעים 1 ו - 6, לא רק שלא עמדו בנטל להוכיח שהם אינם חייבים לפרוע את השיקים ואת החוב של החברות הנתבעות, אלא חתמו על התחייבויות כלליות מפורשות בהן הן התחייבו לשלם את החובות שנצברו, הן ע"י החברות והן על ידיהם מבלי לאבחן ולהפריד ביניהם.
הנתבעים 1 ו- 6, גם אישרו בכתב ההתחייבות שחתמו, כי הנתונים שבספרי החשבונות בכרטסות של התובעת מקובלות עליהם.

הנתבעים 1 ו - 6, אישרו בכתם ידם כי החוב של הנתבעים לתובעת עומד על סך 300,000 ₪.

כל התנהלותם של הנתבעים 1, 6, היתה מתוך מגמה להתחמק מתשלום, להשלות את התובעת להמשיך ולספק להם סחורה, תוך מתן הבטחות ויצירת מצג, שהם עומדים מאחורי החובות של כל הנתבעים ומתחייבים לפורעם [ראה נספחים השונים שמהם עולה התחייבותם לתשלום החוב].

הוכח שכל אחד מהנתבעים 1 ו - 6 חייב סך של 300,000 ₪ לתובעת.

הנתבע מס' 8 חתם על התחייבות לשלם את חובה של החברה - הנתבעת 2. חובה של נתבעת זו על פי השיקים עומד על סך של 25,000 ₪. אולם מול השיקים עומד כרטיס החוב של הנתבעת - נספח א', ולפיו החוב עומד על סך 9,503 ₪. נתבע זה עבד כשכיר בחברות השונות. לא היה בעל מניות ולא מנהל בחברה. ההתחייבות שלו לא היתה גורפת בשונה מהתחייבותם של הנתבעים 1 ו - 6, ועל כן, יש להעמיד את חובו על הסכום המופיע בכרטסת בלבד, סך של 9,503 ₪.
בנוסף לסכום הזה, חייב הנתבע 8, מכח עילה שטרית בגין השיק שמשך מחשבונו ולא כובד, על סך 9,000 ש"ח.
סה"כ חיובו של הנתבע מס' 8 - 18,503 ₪.

הנתבעת 7 לא נטלה חלק פעיל בפעילות, אך השימוש שעשה הנתבע בחשבונה היה בידיעתה, על דעתה ובהסכמתה. שיק שמשכה מחשבונה בסך 3,400 ₪ לא כובד. הנתבעת 7 חייבת בסכום זה.
חובות הנתבעים לא התיישנו שכן הן חזרו ואישרו את החוב כמפורט בנספחים ובכך גרמו להפסקת מירוץ ההתיישנות.
כתיב ההתחייבות וההודאה בחוב, הם כשלעצמם מקימים עילה נגדם.

סוף דבר,
1. אני מחייב את הנתבעים 1, 6 לשלם, ביחד ולחוד, לתובעת סך של 300,000 ₪.
2. אני מחייב את הנתבעת 7, ביחד ולחוד, עם הנתבעים 1, 6, לשלם את הסך של 3,400 ₪.
3. אני מחייב את הנתבעים 8, ביחד ולחוד עם הנתבעים 1 , 6, לשלם את הסכום של 18,503.
הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
4. אני מחייב את הנתבעים 1 ו - 6, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ + מע"מ.
5. אני מחייב את הנתבעת 7 לשלם לתובעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ + מע"מ.
6. אני מחייב את הנתבע 8 לשלם לתובעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ + מע"מ.

ניתן היום כ' בכסלו, תשס"ז (11 בדצמבר 2006) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
______________
יוסף בן חמו
, שופט
ס.נשיא
002614/04א 115 ליאור ממן
א בית משפט שלום 2614/04 א.ב. פיבין השקעות 1987 בע"מ נ' נאיף נאיף, נאיף זועבי חברה לבנין ופיתוח בע"מ, הבונים עמק יזרעאל חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ, נוף העמק חברה לבנין בע"מ, וילות בעמק יזמות בניה פיתוח (פורסם ב-ֽ 11/12/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן