מקורות חברת המים בע"מ - עיריית מגדל העמק,מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ, איתן מורד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקורות חברת המים בע"מ
 
מקורות חברת המים בע"מ - עיריית מגדל העמק,מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ, איתן מורד
תיקים נוספים על מקורות חברת המים בע"מ | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק | תיקים נוספים על מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ | תיקים נוספים על איתן מורד |

1361/02 בשא     11/04/2002
בשא 1361/02 מקורות חברת המים בע"מ נ' עיריית מגדל העמק,מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ, איתן מורד
1
בתי המשפט
בשא001361/02
בבית המשפט המחוזי בנצרת
בתיק עיקרי: עתמ 000144/01

11/04/2002

השופט נסים ממן

בפני
:
מקורות חברת המים בע"מ

בעניין:
המבקשת
כהנא

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1. עיריית מגדל העמק

2. מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ

3. איתן מורד
המשיבים
אבני

ע"י ב"כ עוה"ד
החלטה

ההליך העיקרי שבפני
י הוא עתירה מנהלית שעניינה מחלוקת בעניין ארנונה בין המבקשת למשיבים. לאחר שנחקרו עדי המבקשת וחקירת עדי המשיבים נמצאת בעיצומה, הגיש ב"כ המבקשת בקשה לאפשר לו להגיש ראית הזמה, מכוח תקנה 158[א][1] לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. הראיות שעו"ד כהנא
מבקש להגיש הם משני סוגים:

א. עדות מטעם עו"ד חגי עינת, היועץ המשפטי של המבקשת, המבקש להפריך את עדותו של איתן מורד
מטעם המשיבים בעניין דברים שעו"ד עינת אמר לו, כביכול, אודות מקורות;

ב. כ- 18 מסמכים שלטענת ב"כ המבקשת נתגלו במשרדיה לאחר חקירת המצהירים מטעמה. מטרתם היא להפריך את טענות המשיבה מס' 1 כאילו החלטתה לחייב את הקרקע שעליה ישנם מתקני מקורות בתעריף קרקע חקלאית מקורה בטעות נגררת או בלתי מודעת וכאילו לא היתה לעירייה מודעות לקיומו של חוזר מס' 13 של מנכ"ל משרד הפנים.

עו"ד אבני
, ב"כ המשיבים, מתנגד לבקשה זו, ודעתי כדעתו היא, כי אין מקום להתיר הבאת ראיות מפריכות. על פי תקנה 20[א] לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים [סדרי דין] התשס"א-2000, תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לא יחולו על הליכי דיון בעתירה מנהלית. הוראה זו היא דרך המלך שיש ללכת בה. בדרך כלל על בית המשפט להכריע בעתירה מנהלית על יסוד תצהירים ורק אם סבור בית המשפט כי הדבר דרוש לשם הכרעה בעתירה רשאי הוא להורות על חקירת מצהירים. כל מה שיש לבעל דין להביא בפני
בית המשפט עליו לעשות כן במסגרת התצהירים התומכים בעתירה או בתגובה. הבאת ראיות מפריכות היא סעד הלקוח ממטריה של תביעות אזרחיות ואינו הולם עתירה מנהלית. לא מצאתי שום סיבה שהמסמכים שהגשתם מבוקשת עכשיו לא הוגשו מלכתחילה במסגרת העתירה וגם לא התרשמתי שהגשתם דרושה לצורך הכרעה בעתירה. זאת ועוד, לדעתי, יש במתן רשות כזו כדי לפגוע בקיום ההליך באופן הוגן ויעיל, כאמור בתקנה 20[א][3]. עתירה מנהלית דינה להתברר ללא דחוי. באשר לעמדתו של עו"ד עינת על הדברים שיוחסו לו רשמתי לפני את הכחשתו.

מכל האמור לעיל הנני דוחה את הבקשה.

אין צו להוצאות.

החלטה זו ניתנה והודעה היום כ"ט ניסן תשס"ב, [11 אפריל 2002], בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניסים ממן, שופט

בשא בית משפט מחוזי 1361/02 מקורות חברת המים בע"מ נ' עיריית מגדל העמק,מורדן שירותי גביה ויעוץ לרשות בע"מ, איתן מורד (פורסם ב-ֽ 11/04/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן