יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ , אפיק הירדן ייזום בע"מ , א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ - ילמז טנדוגאן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ אפיק הירדן ייזום בע"מ א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ ילמז טנדוגאן
 
יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ , אפיק הירדן ייזום בע"מ , א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ - ילמז טנדוגאן
תיקים נוספים על יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ | תיקים נוספים על אפיק הירדן ייזום בע"מ | תיקים נוספים על א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ | תיקים נוספים על ילמז טנדוגאן

171278
837/06 בשא     02/01/2007
בשא 837/06 יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ , אפיק הירדן ייזום בע"מ , א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ נ' ילמז טנדוגאן

בית הדין הארצי לעבודהבשא000837/061. יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ

2. אפיק הירדן ייזום בע"מ

3. א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ
המבקשות

-

ילמז טנדוגאן
, דרכון תורכי 533351 המשיב


לפני: הנשיא סטיב אדלר

החלטה


1. לפני בקשה להעברת ואיחוד תובענות על פי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
2. המשיב הגיש כנגד המבקשת 1 תביעה בבית הדין האזורי בתל-אביב (עב 8371/06) ותביעה נפרדת כנגד המבקשת 2 בבית הדין האזורי בירושלים (עב 2512/06). בשתי התובענות הוגשה בקשה לצירוף המבקשת 3, חברה העוסקת במתן שירותי כח אדם, כנתבעת נוספת בהליך. בשלב זה ניתנה החלטת בית הדין האזורי בירושלים המורה על צירוף המבקשת 3 להליך. כפי הנראה, בבית הדין האזורי בתל-אביב טרם ניתנה החלטה בעניין צירופה של המבקשת 3 לתובענה.
3. ככל העולה מהבקשה, המבקשת 3 עוסקת באספקת שירותי כח אדם, והציבה את המשיב לעבודה באתרי הבניה של המבקשת 1 בחודש ינואר 2002 ולאחר מכן באתרי הבנייה של המבקשת 2 בחודש ינואר 2003. לטענת המבקשות, לאורך כל תקופת העבודה הועסק המשיב כעובד המבקשת 3 ומשכך אין טעם בהפרדת התביעות שהגיש לבתי דין שונים. עוד הוסיפו המבקשות וטענו, כי התביעות מעלות לדיון שאלות משפטיות דומות.
בא כח המשיב נתן הסכמתו לבקשה.
4. נתתי דעתי לבקשה ולהסכמת המשיב לה, ואני סבור כי לשם יעילות הדיון, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת מתן החלטות סותרות, יש לקיים את הדיון בשתי תביעותיו של המשיב בפני
בית דין אחד. מדובר בשתי תביעות כנגד נתבעת משותפת (המבקשת 3, ככל שבית הדין בתל-אביב יורה על צירופה) וכנגד נתבעת נוספת, המצויות שתיהן בשלבי בירור מקדמיים ועוסקות בסוגיות משפטיות דומות. בכלל זה, מתעוררת לדיון בשתי התובענות סוגיית תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין והעבודות הציבוריות על העסקתו של המשיב וזכאותו לתשלומים שונים בגין תקופת עבודתו מכח חקיקת המגן ומכח הוראות ההסכם הקיבוצי.
5. לאור האמור, אני מורה על העברת תיק עב 2512/06 מבית הדין האזורי בירושלים לדיון בפני
בית הדין האזורי בתל-אביב במאוחד עם תיק עב 8371/06.
6. הבקשה מתקבלת ללא צו להוצאות.

ניתנה בהעדר הצדדים היום י"ב בטבת התשס"ז (2.1.2007) ותשלח לצדדים.


סטיב אדלר

נשיא
בשא בית הדין הארצי לעבודה 837/06 יפים פרידמן ובניו חברה להנדסה ולבניין בע"מ , אפיק הירדן ייזום בע"מ , א.פ.י כח אדם (1997) בע"מ נ' ילמז טנדוגאן (פורסם ב-ֽ 02/01/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן