שאול סודאי, עו"ד - דוד טובול , טמ.ש. אחזקות בע"מ , איתן אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שאול סודאי עו"ד דוד טובול טמ.ש. אחזקות בע"מ איתן אחזקות בע"מ
 
שאול סודאי, עו"ד - דוד טובול , טמ.ש. אחזקות בע"מ , איתן אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על שאול סודאי | תיקים נוספים על עו"ד | תיקים נוספים על דוד טובול | תיקים נוספים על טמ.ש. אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על איתן אחזקות בע"מ |

172021
8050/06 עב     08/01/2007
עב 8050/06 שאול סודאי, עו"ד נ' דוד טובול , טמ.ש. אחזקות בע"מ , איתן אחזקות בע"מ
1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו
עב 008050/06


בפני
:
כב' השופטת אריאלה גילצר-כץ

תאריך:
08/01/2007


בעניין:
שאול סודאי

, עו"דבעצמו

התובע


נ ג ד1. דוד טובול
נושא ת.ז. 057512451
2. טמ.ש. אחזקות בע"מ
ח.פ. 512446717
3. איתן אחזקות בע"מ
ח.פ. 513479063
הנתבעים

1. התביעה הוגשה ביום 29.8.06 והומצאה לנתבעים בצירוף הוראה להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום, על-פי תקנה 27 לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991. מעיון בבקשה למתן

פסק דין
בהעדר הגנה (בש"א 9089/06) עולה כי מצויים בתיק ביה"ד אישורי מסירה לנתבעים מיום 4.9.06 הנתמכים בתצהיר המוסר, ולפיהם סרבו הנתבעים לקבל את כתב התביעה.

2. עד היום לא הוגש כתב הגנה.

3. לפיכך, בתוקף סמכותנו לפי תקנה 43 לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ניתן בזאת

פסק דין
בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד, ועל-פי המפורט בו, ישלמו הנתבעים לתובע את הסכומים המפורטים בסעיפים א'-ו' כדלהלן:

א. תשלום בגין שכר עבודה חודש יולי 2006 בסך 1,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.06 ועד יום התשלום בפועל.

ב. תשלום בגין הוצאות שונות שנגרמו לתובע (טלפון, תשלום אחרון עבור קטנוע, דלק, שמן, שכ"ט עו"ד
וביטוח) בחודש יולי 2006 בסך 4,050 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.06 ועד יום התשלום בפועל.


ג. תשלום בגין שכר עבודה חודש אוגוסט 2006 בסך 4,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.06 ועד יום התשלום בפועל.

ד. תשלום בגין הוצאות שונות שנגרמו לתובע (ביטוח, דלק, טלפון וטיפול לקטנוע) בחודש אוגוסט 2006 בסך 1,110 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.06 ועד יום התשלום בפועל.

ה. תשלום בגין שכר עבודה עבור 9 חודשים מחודש ספטמבר 2006 ועד חודש מאי 2007 בסך 40,500 ₪.

ו. תשלום בגין הוצאות נסיעות והוצאות טלפון עבור 9 חודשים מחודש ספטמבר 2006 ועד חודש מאי 2007 בסך 4,500 ₪.


4. בנוסף ישאו הנתבעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד
של התובע בסך 2,800 ₪ + מע"מ צמודים כדין מהיום.

ניתן היום 8.1.07, בהעדר.

___________________
נציג ציבור מעבידים
___________________
נציג ציבור עובדים
___________________
אריאלה גילצר-כץ
, א ב " ד

ק.אסף.כ.עב בית דין אזורי לעבודה 8050/06 שאול סודאי, עו"ד נ' דוד טובול , טמ.ש. אחזקות בע"מ , איתן אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 08/01/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן