דנציגר - משק פרחים "דן" - "תעשיות ביולוגיות" בית העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דנציגר - משק פרחים "דן" "תעשיות ביולוגיות" בית העמק
 
דנציגר - משק פרחים "דן" - "תעשיות ביולוגיות" בית העמק
תיקים נוספים על דנציגר - משק פרחים "דן" | תיקים נוספים על "תעשיות ביולוגיות" בית העמק

24765/05 בשא     03/07/2006
בשא 24765/05 דנציגר - משק פרחים "דן" נ' "תעשיות ביולוגיות" בית העמק
1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא 24765/05
בשא 13870/06

בתיק עיקרי: א 002515/05
בפני
:
כבוד השופט יהודה זפט
- סגן נשיא
03/07/2006בעניין:
דנציגר - משק פרחים "דן"ע"י ב"כ עו"ד
ח. זלינגר

המבקשת

נ ג ד


"תעשיות ביולוגיות" בית העמקע"י ב"כ עו"ד
עודד ברי

המשיבההחלטה

ב-25.1.06 במהלך דיון בבש"א 24765/05 הושגה בין הצדדים הסכמה דיונית לפיה מר לבנטר יבדק בפוליגרף ביחס לשאלה האם בטיפוח זן הבמבינו נעשה שימוש בחומר המליין סטרס או בהילה, ועל פי תוצאות הבדיקה תוכרע הבקשה לסעדים זמניים. להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

לאחר שכשל נסיון המבקשת לבטל את ההסכמה (בש"א 5678/05), ולאחר שהמחלוקת בין הצדדים בשאלת היקף החומר שיונח לפני הבודק (בש"א 5677/05) הוכרעה בבית המשפט העליון, והבדיקה בוצעה ומסקנת הבודק היא כי מר לבנטר דובר אמת, הגישה המבקשת את הבקשה שלפני לחיוב הבודק במתן אסמכתאות והבהרות. הבקשה נסמכת על תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984.

המשיבה מתנגדת לבקשה.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה, ואלה נימוקי החלטתי:

א. מסקנתו של הבודק חד משמעית, ובהתאם להסכם הדיוני, במקרה זה דין הבקשה לסעדים
זמניים להידחות.

ב. ההסכמה בדבר שימוש בפוליגרף הוגבלה להכרעת הבקשה לסעדים זמניים. בהיעדר הסכמה
אחרת, הבדיקה ומסקנותיה אינן קבילות כראיה בתיק העיקרי.
ההכרעה במחלוקת בין הצדדים לגופה תיעשה בתיק העיקרי על פי עדויות מומחים בתחום
הבוטניקה של צמחים והעדויות שתובאנה במהלך המשפט, ולא על פי חוות דעתו של מבצע
הבדיקה בפוליגרף.

בנסיבות אלה וכאשר מסקנת הבודק ברורה וחד משמעית, איני רואה להענות לבקשה להפנות שאלות הבהרה.

בהתאם להסכמה בין הצדדים ממסקנת הבודק מתחייבת דחיית הבקשה לסעדים זמניים.

הבקשה לסעדים זמניים נדחית.

הוצאות הבקשה לסעדים זמניים בבש"א 2476/05 בסך -.50,000 ₪ לפי התוצאה בתיק העיקרי.

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בבש"א 13870/06 בסך -.10,000 ₪ ללא קשר לתוצאות בתיק העיקרי.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.
ניתנה היום ז' בתמוז, תשס"ו (3 ביולי 2006) בהעדר הצדדים.
השופט יהודה זפט
- סגן נשיא

בשא בית משפט מחוזי 24765/05 דנציגר - משק פרחים "דן" נ' "תעשיות ביולוגיות" בית העמק (פורסם ב-ֽ 03/07/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן