חוד מתכות בע"מ - אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ

 
חוד מתכות בע"מ - אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ
40750/05 א     22/01/2007
א 40750/05 חוד מתכות בע"מ נ' אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ
4
בתי המשפט
ת.א. 040750/05
בית משפט השלום תל אביב-יפו
22/01/2007

שופט: סובל משה

ת"א
בפני
:

חוד מתכות בע"מ

בעניין:
תובעת
נ ג ד
אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ
נתבעת
החלטה
1. בדיון היום הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה בקשר ליתרת סכום התביעה הנתבע על ידי התובעת וכן בעניין הפרשי הצמדה וריבית אשר התובעת טוענת כי זכאית לקבל מהנתבעת.
לאור ההסכמות, המחלוקת היחידה שנותרה בין הצדדים מתייחסת לתביעתה של התובעת לפסוק לה הוצאות ושכ"ט עו"ד, וב"כ הצדדים הסכימו כי ההכרעה בעניין זה תיעשה על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב).

ב"כ הצדדים סיכמו בעל פה את טענותיהם בעניין ההוצאות ושכ"ט.

2. העסקה לפיה סיפקה התובעת מוצרי ברזל ופלדה הייתה בינה לבין צמנכל הנדסה בע"מ אשר לא יכולה הייתה לעמוד בהתחייבויותיה ואף נקלעה להליכי פירוק.

הנתבעת קיבלה על עצמה לשלם לתובעת את חובותיה של חברת צמנכל בגין אספקת ברזל בפרויקט מגדל נווה צדק, ועובדה זו איננה שנויה במחלוקת.

במועד בו היתה הנתבעת אמורה לשלם לתובעת את התשלום, ספטמבר 2004, התגלתה מחלוקת בין הצדדים באופן שהנתבעת התנתה את בצוע התשלום בקבלת חשבונית מס מהתובעת, ואילו התובעת סברה כי היא מנועה מהוצאת חשבונית מס לאחר שכבר הוציאה חשבונית מס בשעתו לצמנכל ואף העבירה את סכומי המס לשלטונות מע"מ, וכל שעליה לעשות הוא ליתן קבלה לנתבעת לאחר התשלום.

3. משלא עלה בידם של הצדדים להגיע להסדר הוגשה התביעה וכבר בדיון הראשון שהתקיים בפני
ביום 29.11.05, הסכימו ב"כ הצדדים לפנות במשותף לשלטונות מע"מ כדי למצוא פתרון מוסכם לשאלת המע"מ.

עוד יצוין כי הנתבעת הפקידה בקופת ביהמ"ש את הסכום שסברה שעליה לשלם וסכום זה הועבר לתובעת על חשבון תביעתה.
כיום, במסגרת הסדר הפשרה, אין מחלוקת בין הצדדים כי שולם הסכום שאמור היה להיות משולם בספטמבר 2004, התובעת וויתרה על יתרת החוב לו טענה בסך של כ- 80,000 ₪ ומנגד הסכימה הנתבעת לשלם הפרשי הצמדה וריבית כחוק בשל העובדה שהסכום האמור לא שולם במועד.

4. הצדדים פנו לעו"ד שי ברגר מנהל המחלקה המשפטית במע"מ, והוצגו בפני
שני מכתבי תשובה שלו, האחד תשובה לפנייתו של ב"כ התובעת מיום 22.9.05, השני תשובה לפנייתו של עו"ד יולוס אשר ייצג את הנתבעת בקשר למע"מ.
על פי עמדתו של עו"ד ברגר, צדקה התובעת באופן עקרוני כאשר טענה כי הוציאה חשבונית כדין לצמנכל וההתחייבות של הנתבעת לשלם את חובותיה של צמנכל לא הופכת את הנתבעת "לקונה" כמשמעותו בחוק. לכן על התובעת להוציא רק קבלה לנתבעת בגין הסכום שתקבל בפועל.

הפתרון הנכון הוא כי אם תוכיח הנתבעת כי סכומי המע"מ לא נדרשו כמס תשומות על ידי צמנכל אזי קיימת אפשרות להכיר בחשבוניות אלה אשר הוצאו על ידי התובעת לצמנכל בתור "מסמך אחר", כמשמעותו בחוק, וזאת כדי לאפשר לנתבעת לנכות את סכומי המס הכלולים בחשבוניות צמנכל.

ב"כ הנתבעת טוען כי ב"כ התובעת פנה לשלטונות מע"מ בחודש ספטמבר 2005, ולא גילה זאת בדיון מחודש נובמבר 2005, ומעבר לכך פנייתו זו טרפדה אפשרות לפיה תאשר מע"מ לתובעת להוציא חשבונית זיכוי לחשבוניות צמנכל כדי שתוכל להוציא לנתבעת חשבונית מס חדשה.

5. שקלתי את כל טענותיהם של ב"כ הצדדים, טענות שנטענו לעניין החיוב בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד ובשאלת גובה ההוצאות, למקרה ויפסקו.
במסגרת שיקולי נתתי דעתי לכך שמחד גרסתה המשפטית של התובעת התבררה בסופו של דבר כנכונה, ומאידך לשיתוף הפעולה אשר התקיים בין הצדדים עד לפתרון המחלוקת, לרבות ההסדר הדיוני מהיום בעניינים שנותרו במחלוקת.

כמו כן אין להתעלם מהעובדה כי בין הצדדים התגלתה בשעתו מחלוקת אמיתית וכנה וכל אחד מהצדדים חיפש את הפתרון החוקי לסוגיה שנוצרה ואין בפני
מקרה בו מנסה בעל דין להתחמק מתשלום או להאריך את הקץ.

לאחר שאני סבור שיש לפסוק הוצאות ושכ"ט לטובת התובעת, הרי שבגובה השכר שייפסק הבאתי בחשבון גם את עקרון הפשרה אשר בבסיס ההסכמה הדיונית שבין הצדדים.

6. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הגזברות תחזיר לתובעת את אגרת התביעה בהתאם להוראות תקנה 15 א' לתקנות בית המשפט (אגרות).

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתנה היום ג' בשבט, תשס"ז (22 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

סובל משה
, שופט
א בית משפט שלום 40750/05 חוד מתכות בע"מ נ' אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/01/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חוד מתכות בע"מ      דוח מידע משפטי על אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חוד מתכות בע"מ      דוחות מידע עסקי על אלמוג ים סוף פיתוח פרויקטים (1991) בע"מ