מקורות חברת המים בע"מ - מועצה אזורית עמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקורות חברת המים בע"מ מועצה אזורית עמק הירדן
 
מקורות חברת המים בע"מ - מועצה אזורית עמק הירדן
תיקים נוספים על מקורות חברת המים בע"מ | תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן

174095
157/01 עתמ     24/02/2002
עתמ 157/01 מקורות חברת המים בע"מ נ' מועצה אזורית עמק הירדן
5
בתי המשפט
עתמ000157/01
בית משפט מחוזי נצרת
24/02/2002
תאריך:
כב' השופטת ד"ר נאוה אפל-דנון

בפני
:

מקורות חברת המים בע"מ

בעניין:
המבקשת
עו"ד פינק יעקב

נ ג ד
מועצה אזורית עמק הירדן
המשיבה
עו"ד מנוסביץ אבנר

החלטה

בפני
בקשה שהוגשה ע"י משרד עו"ד צומן, רוקח ושות' - חברת עורכי דין, המייצג מספר רשויות מקומיות בנושא חיובי הארנונה נשוא נכסי המוביל הארצי (להלן: "המבקש").
המבקש מבקש לעיין בעת"מ 157/01 - מקורות חברת מים בע"מ נ. מ.א. עמק הירדן, אשר היה קבוע לדיון בפני
בית משפט זה ונסתיים בהסכם פשרה.
המשיבה, חברת מקורות בע"מ, שהייתה העותרת בעתירה המנהלית 157/01, מתנגדת לעיון בתיק בית המשפט. לדידה, הדמיון הנטען בסוגיה המשפטית מטשטש מקום שבין הצדדים בהליך שבתיק היו רק הסכמים דיוניים שהובילו לפשרה ללא

פסק דין
הקובע הלכה ו/או עקרונות משפטיים. כתבי הטענות והסכם הפשרה אינם מעניינם של המבקש ומרשיו.
עוד טוענת המקורות כי בקשת העיון מנוגדת לסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, לפיו תוכנו של הליך משפטי הנו חסוי.

סעיף 2 לחוק חופש המידע קובע בהגדירו "רשות ציבורית":
(5) "בתי משפט, בתי דין, לשכת הוצאה לפועל, וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין - למעט לגבי תוכנו של הליך משפטי".
החוק הוחל על מערכת בתי המשפט לאחר ויכוח, משהובהר, כי ניתן לקיים הבחנה בין הצד המנהלי של מערכת זו, שעליה הוחל החוק, לבין הצד המשפטי, ("תוכנו של הליך משפטי"), שעליו לא הוחל החוק.
הבחנה זו התקבלה על דעתה של ועדה לבדיקת השלכות הצעת חוק חופש המידע על מערכת המשפט, שדנה בנושא. (פרופ' זאב סגל, "הזכות לדעת לאור חוק חופש המידע", ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, עמ' 143 - 141).
אין עניינינו במידע בעל אופי מנהלי. המבקש מבקש לעיין בתיק ביהמ"ש כולו, לרבות כתבי טענות, הסכמי פשרה, התכתבויות בין הצדדים שצורפו לתיק וכו'.
החסיון אשר הוטל על תוכנו של הליך משפטי התקבל על דעת הועדה, כאמור כשבדקה את הצעת החוק וחסיון זה מעוגן כיום בחוק.
אשר על כן, ולמרות עקרון חופש המידע העומד בבסיס החוק, תוכנו של הליך משפטי נשאר חסוי.
יש הגיון בחסיון החל על תוכנו של הליך משפטי. מעודד את הצדדים להגיע לפשרה בתיק מאחר וצד אשר יחשוש כי תוכנו של הסכם פשרה יתגלה לאחרים ויהווה תקדים, לא יהיה מוכן להתפשר.
עידוד פשרות הנו ערך חשוב במערכת המשפטית. עינינו הרואות כי הוקמו מוסדות אלטרנטיביים כמו גישור ופישור בתוך המערכת השיפוטית ומחוצה לה.
ערך זה נשמר גם בחוק זה, שעה שהוא מבטיח לצדדים המתפשרים בתיק סודיות תוכן הסכמיהם.
לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות.

ניתנה היום י"ב באדר, תשס"ב (24 בפברואר 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
מותר לפרסום מיום 24/02/2002

ד"ר נאוה אפל-דנון
, שופטת

000157/01עתמ054 ערין
עתמ בית משפט מחוזי 157/01 מקורות חברת המים בע"מ נ' מועצה אזורית עמק הירדן (פורסם ב-ֽ 24/02/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן