ש"י גיל פרויקטים בע"מ - חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ

 
ש"י גיל פרויקטים בע"מ - חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ
תיקים נוספים על ש"י גיל פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ

6116/01 פשר     19/05/2002
פשר 6116/01 ש"י גיל פרויקטים בע"מ נ' חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ
8
בתי המשפט
פשר006116/01
בית משפט מחוזי באר שבע
תאריך:
כבוד השופטת: שרה דברת

בפני
:
להלן: "הפקודה"
פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג
בעניין:
להלן: "המבקשת"
ש"י גיל פרויקטים בע"מ

ובענין:

ע"י ב"כ עוה"ד א. קלוג


להלן: "המשיבים"
1 . חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ

2 . שלמה סלומון מלכה
3 . מאיר מלכה
4 . נחום בן יצחק
ע"י ב"כ עוה"ד כהן

5 . כונס הנכסים הרשמי - הדרום
ע"י ב"כ עוה"ד ח. שימן
ובענין:
החלטה

1. בפני
בקשה לפרק את "חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ
" (להלן: "החברה") שהוגשה על ידי ש"י גיל פרוייקטים בע"מ (להלן: "המבקשת") המחזיקה ב40% ממניות החברה וזאת מטעמי צדק, יושר וקיפוח המיעוט. כן עותרת המבקשת למינוי מפרק מפעיל אשר ינהל את החברה כעסק חי למכירת זכויות החברה, תשלום חובותיה וחלוקת התמורה שתתקבל בין כל בעלי המניות.


2. העובדות הצריכות לעניין הן כדלקמן:

ביום 28/7/99 נוסדה החברה, שמטרתה ניהול אולם ארועים ומתן שרותי קייטרינג.
המבקשת והמשיבים 1, 2, ו- 3 הינם בעלי המניות בחברה. למשיב 2, שלמה מלכה - 137 מניות רגילות, למשיב 3, מאיר מלכה - 138 מניות רגילות, למשיב 4, נחום בן יצחק, 325 מניות רגילות ולמבקשת, ש"י גיל פרוייקטים בע"מ - 400 מניות רגילות.

לעמדת המבקשת החברה נקלעה לקשיים כלכליים, אך לא זו עילתה לפירוק אלא הסכסוך שבין בעלי המניות והדרך בה נוהלה החברה, על כן הוגשה לבית משפט זה הבקשה לפרוק חברה ולמינוי מפרק זמני.

ביום 10/9/01 דחיתי הבקשה למינוי מפרק זמני משקבעתי שהבקשה כוללנית מדי ולא הובאו נימוקים המצדיקים מינוי מפרק זמני.

ביום 4.10.99 ניתן פסק בורר על ידי עו"ד מאיר שריקי בסכסוך שבין בעלי המניות, ובו נקבע כי על המשיבים לרכוש את חלקה של המבקשת בחברה וכך "תפורק החבילה". בעקבות בקשה לביטול פסק הבורר, הורה ביהמ"ש להחזיר התיק לבורר.

ביום 20/3/00 נתן הבורר

פסק דין
משלים, אשר אושר ע"י בית המשפט המחוזי ביום 3/6/00, בו חזר על הצורך בפרוק השיתוף שבין הצדדים וקבע כי על המשיבים לרכוש את מניותיה של המבקשת.

טענות המבקשת:
3. החברה נוהלה על ידי המשיב 2 בצורה חובבנית, ללא בקרה או תכנון, תוך התעלמות ממצב תזרים המזומנים וסירובו להתייעץ עם יודעי דבר בתחום ובפרט עם מנהל המבקשת, שהינו "בעל ידע ונסיון בניהול כספים" בגלל ניהול כושל זה הוגבל חשבון החברה (הגבלה ראשונה) לתקופה של שנה.

עקב חילוקי הדיעות שהתגלו בחברה, הועבר הסכסוך לבורר, אשר קבע ביום 20.3.00 כי יש לפרק את הקשר בין הצדדים וחייב את המשיבים לרכוש את מניותיה של המבקשת בחברה, אלא שהמשיבים מתעלמים מפסק הבורר וממשיכים לעשות בחברה כרצונם.

בסמוך למתן פסק הבורר הוחלפו מנהלי החברה כאשר המשיב 3, החל, כביכול, לנהל את החברה במקומו של המשיב 2, אלא שהשינוי היחידי הוא בעצם העובדה שגם המשיב 3 משך משכורות בנוסף למשיב 2.

בנוסף, טוענת המבקשת כי משיבים 2 ו- 3 משכו משכורות בסכומים גבוהים עת החברה נמצאת במצוקה כספית, בניגוד לסכומים עליהם הוסכם, דרשו כיסוי הוצאות שהם בגדר מותרות כגון רכב וטלפון ומאז מתן פסק הבורר פועלים המשיבים באופן לא חוקי ולא ראוי, מושכים מהחברה כספים בטענות שונות, בהתעלם מחובתם לנהוג ביושר ובתום לב ולשמור על האינטרסים של החברה.

המנהלים נוהגים בחברה כרצונם, מבצעים פעולות שאינן מתיישבות עם מצבה הכלכלי של החברה, מבצעים השקעות בהתעלם ממצב החברה ומשיב 3 אף לקח לעצמו מספר משכורת לעתיד וגבה פעמיים הלואה שנתן לחברה. הניהול הכספי נעשה על ידי המשיב 2 בלבד אשר הינו בעל זכות החתימה הבלעדי בחשבון בו מופקדים כספי החברה והחשבון מתנהל על שמו ולא על שם החברה.

כאשר נדרש משיב 3 על ידי מנהל המבקשת להחזיר הכספים לחברה משך שיק עתידי. משהתעקש מנהל המבקשת על תשלום מיידי השיב המשיב 3 שאין לו הכספים הדרושים. בסופו של דבר, התברר שהשיק נמסר מחשבון מוגבל. בנוסף המשיב 3 לקח מספר פעמים הלוואות מהחברה, כאשר החברה במצב של חדלות פרעון וחשבון הבנק שלה מוגבל.

לגבי המשיב 2 באחד מימי שישי נראה אדם מטעמו מגיע עם משאית לאולם, מעמיס אוכל ונוסח יחד עם משיב 1 לאולם אירועים אחר באשקלון.

המשיבים מתנהגים ברכוש ובכספי החברה כעסק פרטי תוך ניצול כוחם כבעלי רב המניות.
לחברה רווח תפעולי, למרות זאת היא נמצאת ביתרת חובה בתזרים המזומנים ובגלל המצב הכספי המשיבים בניגוד לעמדתו של מנהל המבקשת ובניגוד להתחייבותם בהסכם המייסדים, לפיו על השותפים להזרים הון עצמי לשיפור מצב החברה, לקחו הלוואה בשוק האפור.

עמדת המשיבים:
4. המשיבים בהתנגדותם לבקשת הפירוק טוענים לחוסר תום לב בהתנהגות המבקשת ושמטרת הבקשה להפעיל לחץ על המשיבים לקיום פסק הבורר, אלא שכל הצעה שהוצעה לקיים פסק הבורר נדחתה על ידי מנהל המבקשת, אשר אף הצהיר גם בפני
המשיבים וגם בפני
צדדי ג' שונים כי יגרום לאובדנה הכלכלי של החברה ולפגיעה קשה במשיבים , כאשר אין כל זיקה בין פסק הבורר לבקשת הפירוק שכן במקביל נקטה המבקשת בהליכי פשיטת הרגל כנגד המשיבים.
מנהל המבקשת הוא איש הכספים של החברה ועל פיו ישק דבר, הוא בעל זכות החתימה העיקרית ומכריע באשר ליעוד הכספים והשימוש בהם.
עוד טוענים המשיבים כי החשבון על שם המשיב 2 נפתח בשל הגבלת חשבון החברה והדבר נעשה בהסכמת כולם, לרבות מנהל המבקשת.

החברה הינה חברה פעילה לה צבר הזמנות גדול הן מבחינת האירועים הצפויים וצפי הכנסותיה מגיע למליוני שקלים בשנה הקרובה.
המשיבים טוענים כי כל עניינו של מנהל המבקשת הוא פרוקה של החברה ולכך הוא חותר מלכתחילה.

5. עמדת הכונ"ר:
ב"כ הכונ"ר טען בסיכומיו כי לדעתו מחקירתו של מר מלכה "עולים מעשים חמורים המצביעים בין השאר על ניהול עסקים שלא בדרך המקובלת אשר יש ליתן עליהם את הדעת אך לסווגם ככאלו המצדיקים את פרוקה של החברה יהא על בית המשפט הנכבד להחליט".

דיון:

6. בבקשתה טוענת המבקשת לפירוק מטעמי צדק ויושר ועושק המיעוט, כאשר מניחה אני שהכוונה היא לקיפוח המיעוט, שכן סעיף 235 לפקודת החברות שדן בעושק המיעוט בוטל עם חקיקת חוק החברות תשנ"ט 1999 ובמקומו בא סעיף 191 שעניינו קיפוח המיעוט.

סעיף 257(5) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התשמ"ג- 1983 קובע:
"בית המשפט רשאי לפרק חברה בהתקיים אחת מאלה:
(1)...
(5) בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק"
סעיף זה הינו "עילת סל" שאינה מוגדרת או מותחמת לנסיבות מסוימות, עילה זו מקנה שיקול דעת רחב ביותר לבית המשפט.

בפש"ר 1816/00 בש"א 7444/01 גלריית גורדון נגד אמנות בע"מ, תק-מח 2001(3), 1634 קבעה כב' השופטת אלשייך את התנאים למתן צו פירוק מטעמי צדק ויושר לפי סעיף 257(5) לפקודת החברות ואלה הם:
א. המניות מחולקות שווה בין הצדדים היריבים אשר מונע רוב בחברה היכול לנהל את ענייניה.
ב. החברה משותקת למעשה ואינה מקיימת את המטרות לשמה נוסדה היינו, לפעול באופו שוטף.
ג. אין סיכוי סביר כי סעד שיפוטי מתחום דיני החברות יאפשר לחברה לחזור לפעילות והמשך קיום החברה ידרוש התערבות ופיקוח שיפוטי בלתי פוסקים על עניניה.

7. בעקבות הגבלת החברה בבנק, פתח מאיר מלכה חשבון בבנק בשמו הפרטי וזאת על סמך הסכמת כל בעלי המניות ובערבותו האישית, אלא שגם לאחר שנסתיימה תקופת ההגבלה, לא מיהר המשיב 2 להשיב ניהול החשבון לחשבון החברה, אלא המשיך לנהלו באופן פרטי. כשנחקר על כך השיב (פרוטוקול מיום 28/1/02 בעמוד 4, שורה 17):
"לשאלה למה משנגמרה ההגבלה אי אפשר היה לנהל חשבון ע"ש החברה ולא חשבון פרטי אני משיב שהיינו צריכים לשלם לספקים באשראי ויגאל לא הסכים לחתום ערבות אישית, אני חתום לכולם על ערבות אישית..."
ובהמשך עדותו מוסיף מר מלכה כי בחשבון הפרטי בו מנוהלים כספי החברה אין כספים פרטיים שלו (עמוד 10 לפרוטוקול, שורה 1).

8. בית המשפט בבואו לדון בבקשה לפירוק חברה בכלל, ומטעמי צדק ויושר בפרט, ישקול בזהירות רבה את פירוקה גם אם קיים סכסוך בין בעלי המניות. קיומו של סכסוך רק אם משתק הוא את פעילות החברה ומביא אותה למבוי סתום, יהא בו משום להורות על פירוקה, אך כאשר הפעילות העסקית של החברה נמשכת וקיימות דרכים אחרות לפתרון הבעיה ולאו דווקא פירוק החברה, יאמץ ביהמ"ש הפתרון לקיים החברה.
לכך מתייחסת המלומדת ציפורה כהן בספרה "פירוק חברות" בעמוד 125:
"מבוי סתום, שימנע את האפשרות לניהול עסקי החברה, ייגרם מקום שגם באסיפה הכללית מחולקים בעלי המניות לשני מחנות, שאינם יכולים להגיע להסכמה בינהם... כאשר השניים חלוקים בדעותיהם באשר לדרך ניהול עסקי החברה, נוצר מצב של קיפאון, המצדיק את פרוק החברה מטעמי צדק ויושר..."
בענייננו, החברה לא הגיעה למצב של "מבוי סתום" שכן, קיים רוב של בעלי המניות המתנגדים לפרוק כאשר רוב זה הוא המנהל בפועל את החברה וקיים סיכוי טוב כי באם "תפורק החבילה" כקביעתו של הבורר בפסק המשלים, יצליח הרוב להמשיך ולהגשים את מטרות החברה, ולצאת מהתסבוכת אליה נקלעו.

ציפורה כהן בספרה הנ"ל בעמוד 131 מציינת גם: "בהיות ההלכה מבוססת על ההבנה בין בעלי המניות בחברה כזאת, מקום שלא היתה פגיעה בהבנה זאת, לא יורה בית המשפט על פירוק החברה, אפילו נשללה מאחד מבעלי המניות הזכות ליטול חלק בניהול היומיומי של החברה..."
לגבי טענת הקיפוח מציינת המלומדת ציפורה כהן "פרוק חברות", בעמ' 128 נאמר:
"בית המשפט יורה על פירוק עקב עושק, רק כאשר מדובר במעשים חמורים, ואין די במעשים בודדים של התנהגות לא נאותה של הדירקטורים. אין גם מקום לפירוק החברה בגין התנהגותם של הדירקטורים, שהפיקו רווחים על חשבון החברה, כאשר החברה ובעלי מניותיה יכולים להגיש תביעה נגד הדירקטורים..."
9. פירוק חברה פעילה על ידי בית המשפט יעשה רק כמוצא אחרון כאשר כל האפשרויות האחרות נוסו ללא הועיל. לא כך המצב שבפני
. למעשה מקור הבעיה באי קיום פסק הבורר על ידי המשיבים שכן לו אלה קיימו את פסק הבורר והיו רוכשים את מניותיה של המבקשת, היתה בקשה זו מתייתרת, אלא שהם לא טורחים לעשות כן ולכן נקטה המבקשת בנוסף לבקשה זו בהליכים על פי פקודת פשיטת הרגל כנגד המשיבים. להתנהגות זו של המשיבים מצטרפים המעשים המיוחסים למשיבים שלא נסתרו. נכון שתצהירו של מנהל המבקש, הוא די כללי, אך מספר עובדות בסיסיות בו לא נסתרו, כמו ניהול חשבון החברה בחשבון פרטי של המשיב 2, למרות שחלפה זה מכבר תקופת ההגבלה, וכמו נטילת משכורות עתידיות והלוואות על ידי המשיב 3, למרות מצבה הכספי של החברה.

פעולות של נטילת כספים על ידי משיב 3 וניהול חשבון החברה דרך חשבונו האישי של המשיב 2, הינן פעולות פסולות גם אם מלכתחילה נוהל החשבון בהסכמה מלאה של המבקשת, אך משהופסקה ההגבלה היה על החברה לנהל החשבון שלא באמצעות חשבון פרטי של משיב 2.

בנוסף, התנהגותו של המשיב 3 בנטילת הכספים, אכן נפל בה פגם מהותי, אך הפתרון לכך לפחות בשלב זה זה אינו פירוק החברה, אלא על המשיב 3 להחזיר לקופת החברה את הכספים שנטל שלא כדין, דהיינו את המשכורות לעתיד שנתן וההלוואות שלקח תוך 15 יום. על המשיב 2 להעביר החשבון המתנהל על שמו לפעילות החברה ועל שמה, וזאת תוך 7 ימים, כאשר הכספים שיתקבלו במהלך תקופה זו יופקדו לחשבון החברה.

לא יעשה כן, יקים הדבר עילה לפירוק החברה.

על המשיבים להבין שהחברה אינה רכושם הפרטי ואין הם יכולים לנהלה כרצונם בהתעלם מקיומה של המבקשת. בנוסף, מופנית תשומת לבם לסעיף 191 לחוק החברות שענינו קיפוח והפעולות שניתן לבצע בעקבות קיפוח זה.

ניתנה היום ח' בסיון, תשס"ב (19 במאי 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

שרה דברת
- שופטת
006116/01פשר055 נתי אברהמי
פשר בית משפט מחוזי 6116/01 ש"י גיל פרויקטים בע"מ נ' חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/05/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ש"י גיל פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ש"י גיל פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן