חן ניר - נגרית ניר העמק בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חן ניר נגרית ניר העמק בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ
 
חן ניר - נגרית ניר העמק בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ
תיקים נוספים על חן ניר | תיקים נוספים על נגרית ניר העמק בע"מ | תיקים נוספים על מגדל חברה לביטוח בע"מ |

103/02 א     10/09/2002
א 103/02 חן ניר נ' נגרית ניר העמק בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום בית שאן
א
000103/02


בפני
:
כב' השופטת עיריה מרדכי
תאריך:
10/09/02
בעניין
:
חן ניר
ע"י ב"כ עו"ד


תובע

נ
ג
ד


נגרית ניר העמק בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד


נתבע

החלטה


התיק ייקבע לק"מ ליום 29.10.02
שעה
9.00 . להלן הנחיותיי באשר להליכים המקדמיים שעל הצדדים לנקוט קודם למועד הדיון .

1.
עד למועד הדיון ישלימו הצדדים את כל ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים , שאלונים , פרטים נוספים ובקשות אחרות . בקשות שבדעת הצדדים להשמיע בקדם המשפט תוגשנה עם העתק ישירות לצד שכנגד לא יאוחר מ20 ימים לפני מועד הדיון .


המשיב יהא רשאי להשיב על הבקשות תוך 10 ימים .


לאחר מכן לא תשמענה כל בקשות כאמור , אשר ניתן היה להשמיען בישיבת קדם המשפט .

2.
בתביעה לנזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , יבואו הצדדים בדברים באשר למינוי מומחה/ים מוסכם/ים .


לא יסכימו הצדדים על הצורך במינוי המומחה/ים, יסכימו על זהותם במקרים בהם הוגשה בקשה לבית המשפט למינוי מומחה כאמור . ההודעה על זהות המומחה תימסר לא יאוחר מ7 ימים לפני המועד שנקבע לקדם משפט .

3.
בתביעה לנזקי גוף אחרים , בהם הוגשה חוות דעת מומחה רפואי מטעם התובע ,ידאג הנתבע לבדוק את התובע על ידי מומחה מטעמו , כאשר העתק חוות הדעת תוגש לצד שכנגד ולבית המשפט עם קבלתה , ובהתאם למועדים הנקובים בתקנה 28(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 .


לא תהא חוות הדעת מוכנה עד לאותו מועד ישיבת קדם המשפט יודיע על כך הנתבע בעוד מועד לבית המשפט ולצד שכנגד , תוך הגשת רשימת מועדים מתואמים למועד נדחה .

4.
בעלי הדין יבואו בדברים לפני הדיון בנושאים השנויים במחלוקת , באפשרות לפשרה ובאפשרות למינוי מומחה מוסכם . כמו כן ישקלו הצדדים את האפשרות כי בית המשפט יפסוק בעניין על דרך הפשרה על פי הוראות סעיף 79 א (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד 1984 או להעביר העניין לבוררות או פישור על פי סעיפים 79 ב ו79 ג לחוק .

5.
על המזכירות להמציא עותק החלטה זו לב"כ הצדדים ולזמנם כדין .

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ג (10 בספטמבר 2002) בהעדר הצדדים
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

עיריה מרדכי
שופטת

000103/02א
117 איריס סויסא הרוש


א בית משפט שלום 103/02 חן ניר נ' נגרית ניר העמק בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/09/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן