חיים פרנק - מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , קיבוץ שריד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חיים פרנק מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ קיבוץ שריד
 
חיים פרנק - מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , קיבוץ שריד
תיקים נוספים על חיים פרנק | תיקים נוספים על מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | תיקים נוספים על קיבוץ שריד |

517/06 עע     02/01/2007
עע 517/06 חיים פרנק נ' מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , קיבוץ שריד

בית הדין הארצי לעבודהעע 000517/06
02/01/2007


חיים פרנק

המערער
(המשיב שכנגד)
-

מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

קיבוץ שריד

המשיבים
(המערערים שכנגד)


בפני
: השופטת נילי ארד
, השופט שמואל צור
, השופטת ורדה וירט-ליבנה

נציג עובדים: מר יוסף קרא

ב"כ המערער: עו"ד עובד כהן

ב"כ המשיבים: עו"ד נעמי אשחר
ועו"ד עינת פינטו


פסק דין

השופטת נילי ארד


1. 1. לפנינו ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופטת אורית יעקובס ונציג ציבור מר אסעד עזאיזה; עב 1269/06) לפיו התקבלה בחלקה בלבד תביעתו של המערער מר חיים פרנק
(להלן: המערער) כנגד המשיבים והמערערים שכנגד (להלן: המעסיק) בקשר לזכויותיו הנובעות מתקופת עבודתו וסיומה.

2. 2. בעיקרו של דבר, סב ערעורו של מר פרנק על דחיית תביעתו לביטול הפיטורים והחזרתו לעבודה עד גיל 65; ולחלופין על תביעתו לתשלום שכרו וזכויותיו עד לגיל הפרישה.
בערעור שכנגד טען המעסיק כי אין להשית עליו תשלום פדיון 40 ימי חופשה למערער ואף אין לחייבו בפיצוי על "נזק לא ממוני- עגמת נפש" בסכום של 60,000 ש"ח.

3. 3. לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים בערעור ובערעור שכנגד, אנו מחליטים לדחות את ערעורו של מר פרנק, מהטעמים שפורטו בפסק דינו של בית הדין האזורי. אף אנו התרשמנו שפיטוריו של מר פרנק היו כדין ומשקולים עניינים ובמסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.
רואים אנו להטעים, כי בית הדין האזורי לא הטיל ספק בכישוריו המקצועיים של מר פרנק, ואף עמד על תרומתו רבת השנים של מר פרנק למפעל המדגרה.

4. 4. אשר לערעור שכנגד, מצאנו כי יש מקום להתערב בפסיקת הפיצוי שהשית בית הדין האזורי על המעסיק בגין נזק לא ממוני, בלבד. במיוחד כן, כאשר בנסיבות המקרה כפי שהוכחו וכפי שקבען בית הדין האזורי, לא נמצא פגם במעשה הפיטורים ואף לא נקבע שהפיטורים היו שלא כדין. אשר על כן, אין ענייננו בא בגדר המקרים החריגים ויוצאי הדופן בהם ישקול בית הדין אפשרות של פסיקת פיצוי על נזק שאינו ממוני או עגמת נפש, בקשר לסיום יחסי עבודה (ראו והשוו: עע 360/99 אהרן כהן - מדינת ישראל ואח', פד"ע לח, 1; עע 1403/01 סוהייר סרוג'י - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 3.5.04; עע 157/05 עיריית תל-אביב-יפו - עזבון המנוחה גאולה בן מיכאל ז"ל, ניתן ביום 20.12.06).

5. 5. סוף דבר:
נדחה ערעורו של מר פרנק.
הערעור שכנגד שהגישו מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
קיבוץ שריד
מתקבל בחלקו בלבד, באופן שמתבטל החיוב שהשית עליהם בית הדין האזורי לשלם למר פרנק פיצוי על נזק לא ממוני בסכום כולל של 60,000 ש"ח (להלן: הפיצוי הפסוק).
ככל שבוצע תשלום הפיצוי הפסוק, ישיב מר פרנק למדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
וקיבוץ שריד
את הסכום של 60,000 ש"ח, בארבע תשלומים שווים ועוקבים של 15,000 ש"ח כל אחד. זאת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק למן היום בו שלם הפיצוי הפסוק למר פרנק ועד להשבתו במלואו בפועל.התשלום הראשון יהיה ביום 15.1.07 ולאחריו ב - 15 בחודש של כל חודש שלאחריו. לא יבוצע אחד מן התשלומים במועד הנקוב, תשולם יתרת הסכום במלואה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, כאמור לעיל.
לאור התוצאה, אין אנו עושים צו להוצאות. כל צד ישא בהוצאותיו.


ניתן בהעדר הצדדים היום י"ב טבת תשס"זי"ב בטבת תשס"ז (2 בינואר 2007) ויישלח אליהםנילי ארד
, שופטת שמואל צור
, שופט ורדה וירט-ליבנה
, שופטת


נציג עובדים, מר יוסף קרא


עע בית הדין הארצי לעבודה 517/06 חיים פרנק נ' מדגרת העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , קיבוץ שריד (פורסם ב-ֽ 02/01/2007)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן