תנופה שירותי כח אדם בע"מ - טבת מוצרי הגיינה בע"מ, תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תנופה שירותי כח אדם בע"מ טבת מוצרי הגיינה בע"מ תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
 
תנופה שירותי כח אדם בע"מ - טבת מוצרי הגיינה בע"מ, תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ168516/05 בשא     01/03/2007תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על טבת מוצרי הגיינה בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
בשא 168516/05 תנופה שירותי כח אדם בע"מ נ' טבת מוצרי הגיינה בע"מ, תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
1
בתי המשפט
בשא168516/05
בית משפט השלום תל אביב-יפו
01/03/2007
תאריך:
כב' השופטת עידית ברקוביץ'

בפני
:

תנופה שירותי כח אדם בע"מ

בעניין:
המבקשת
נ ג ד
1. 1. טבת מוצרי הגיינה בע"מ

2. 2. תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
המשיבות

החלטה
תמצית העובדות

לפני בקשה נושאת כותרת: "בקשה דחופה להבהרת

פסק דין
ו/או תיקון

פסק דין
".

המבקשת עותרת לתקן את פס"ד מיום 1/11/06 (להלן: "פסק הדין") שניתן על בסיס החלטה מיום 11/9/06 (להלן: "ההחלטה").

הבקשה מתייחסת לתיקון פרטי הנתבעת בפסק הדין, כך שהנתבעת תהיה המשיבה 2 במקום המבקשת.

המבקשת טוענת לקיומן של שתי חברות שונות כמפורט להלן:
א. א. חברת תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ- ח.פ 511618621 (להלן: "המשיבה 2" או "תנופה אחזקות").
ב. ב. חברת תנופה שירותי כח אדם בע"מ
- ח.פ 511321408 (להלן: "המבקשת" או "תנופה").

מר מרדכי שחם הוא בעל השליטה בשתי החברות.

המשיבה 1 (להלן: "התובעת") הגישה כתב תביעה בסכום קצוב על סך 44,800 ₪. בכתב התביעה צוין שמה של הנתבעת:
"תנופה שירותי כח אדם ואחזקות בע"מ- ח.פ 511321408".

ההתנגדות הוגשה בשם חברת: "תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ".

ביום 11/9/06 התקיים דיון בהתנגדות. בהחלטה שניתנה בסיום הדיון, נקבע כי ההתנגדות תתקבל בכפוף להפקדת 35,000 ₪ בתוך 30 יום, ובהעדר הפקדה- תידחה ההתנגדות.

ההפקדה אשר היתה תנאי לקבלת ההתנגדות, לא בוצעה ובהתאם, ניתן ביום 1/11/06

פסק דין
. פסק הדין ניתן כנגד "תנופה שירותי כח אדם ואחזקות בע"מ- ח.פ 511321408".

המבקשת טוענת כי אין היא הנתבעת הנכונה שכן לא היא הזמינה מוצרים מהתובעת ולא היה מקום למתן

פסק דין
נגדה. המבקשת טוענת כי היא לא התגוננה ולא יוצגה בהליך ההתנגדות ובמצב דברים זה, מתן פסק הדין נגדה, מהווה פגיעה קשה.

דיון ומסקנות

לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה, על שתי עתירותיה.

באשר לעתירה להבהרת

פסק דין
-
פסק הדין הינו ברור ואינו מצריך כל הבהרה, כך שאין מקום לעתירה זו.

באשר לעתירה לתיקון

פסק דין
-
מן הפן העקרוני, תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ב- 1984 (להלן: "תקסד"א"), מקנה לביהמ"ש סמכות הכוללת אף תיקון טעויות בציון שם של בעל דין וזאת גם לאחר מתן פסק הדין. ואולם, סמכות תיקון שם של בעל דין, איננה סמכות גורפת אלא מותנית בכך שהתיקון יבטא את כוונתו של פסק הדין המקורי.
בעניין זה נקבע:
"ההבחנה הבסיסית החולשת על הפעלת הסמכות לתיקון שם של בעל דין היא בין תיקונים שמשנים את משמעות ההחלטה ובין אלה שמבטאים את כוונתו של פסק הדין המקורי נשוא התיקון. תיקונים המשנים את משמעות ההחלטה אסורים על בית המשפט. לעומת זאת, תיקונים המיישמים את הכונה המקורית באים בגדר סמכותו של בית המשפט". (רע"א 1332/98 - אייבי טרנס ספנות בע"מ נ' מאיירון שיפינג . פ"ד נב(3), 476 ,עמ' 478-479).

בענייננו, אין מדובר בבקשה לתיקון טעות סופר אלא בבקשה לתיקון היורד לשורשו של פסק הדין ומשנה אותו באופן מהותי מן היסוד באופן שאינו בא בגדר סמכות התיקון המוקנית לביהמ"ש, מכוח תקנה 524 לתקסד"א.

אכן, בכתב התביעה נפל שיבוש מסוים בציון שם הנתבעת ואולם, בצד השם, צוין מספר ח.פ
"511321408", הוא מספרה של המבקשת.

בהתנגדות שהגישה המבקשת ואף בכל הליך אחר (עד הבקשה הנוכחית) מעולם לא טענה המבקשת כי אין היא הנתבעת הנכונה, לא הודיעה כי אין היא צד לתביעה ולא ביקשה למחוק את מספר הח.פ 511321408, המופיע בכתב התביעה.

מר מרדכי שחם, אשר הגיש את התצהיר התומך בהתנגדות מטעם המבקשת, התייחס לטענות לגופן ולא הזכיר, ולו ברמז, קיומה של חברה נוספת בבעלותו. בשים לב לכך שמר מרדכי שחם הוא בעל השליטה בשתי החברות, מחובתו היה להתייחס באופן ברור לזהותה הנכונה של הנתבעת והיה עליו להבהיר, בזמן אמת, בשם מי מהחברות מוגשת ההתנגדות. אלא, שמר מרדכי שחם, נמנע מלהתייחס לזהותה של הנתבעת והעלה טענות לגופו של עניין.

הן מנהל המבקשת והן באת כוחה דאז, עו"ד נירה גראפי- מלכין, ידעו על קיומן של שתי החברות הדומות דמיון רב בשמן ומשיקוליהם הם ביכרו לייחס את התביעה למשיבה 2 על אף ציון מספר ח.פ של המבקשת (לעניין זה ראה סעיף 5 לתצהירה של עו"ד גראפי- מלכין אשר הוגש בתמיכה לבקשה).

משלא העלתה המבקשת טענות כנגד זהות הנתבעת, למרות שידעה על הדמיון בשמן של שתי החברות ולמרות שמספר הח.פ בכתב התביעה מתייחס אליה, הרי היא מנועה כיום מלעתור לתיקון שם הנתבעת.

יצוין כי לכתב התביעה צורפו חשבוניות ותעודות משלוח המופנות לחברת "תנופה" בלא ציון השם המלא ובלא ציון מספר ח.פ. , כך שמנספחי כתב התביעה, לא ניתן ללמוד על שמה המדויק של הנתבעת. העובדות לגבי זהותה הנכונה של הנתבעת היו בידיעתו של המצהיר מטעם המבקשת, מר מרדכי שחם, ומחובתו היה להתייחס לפרטים הנכונים ובאם היו לו השגות לעניין פרטי הנתבעת, היה עליו להעלותם וזאת לא עשה.

המבקשת תולה יהבה בטופס הזמנת סחורה אשר הוצג למר מרדכי שחם במהלך החקירה הנגדית וסומן מש/1. בטופס זה מצוין שמה של המשיבה 2. המבקשת נסמכת על טופס זה וטוענת כי כל שהוכח, כנגד המשיבה 2 הוכח, ולא כנגד המבקשת. אינני מוצאת מקום לקבל טענה זו. ראשית, טופס ההזמנה, אינו כולל מספר ח.פ של החברה. מעבר לכך, הטופס הוצג למר שחם כדי לסתור את טענתו כי לא הכיר את התובעת. מר שחם התנער מטופס ההזמנה וטען כי אינו מכיר בו באשר לא נחתם. אין מקום להתנהלות המבקשת אשר מצד אחד, בעל השליטה בה מתכחש לטופס ההזמנה וכופר בתקפותו ובו בזמן, אותו בעל שליטה מבקש להסתמך עליו בניסיון לטעון כי ההזמנה נעשתה ע"י משיבה 2 ולא על ידי המבקשת. כאמור, מר שחם לא העלה כל טענה לעניין זהות הנתבעת ולא טען כי מספר הח.פ המופיע בכתב התביעה הוא שגוי. מר שחם המשיך בהסתרת קיומן של שתי החברות ולא טרח להעלות עניין זה אף לא בחקירה הנגדית כשהוצג לו טופס ההזמנה מש/1.

בעיתוי הנוכחי, לאחר שניתן

פסק דין
, אין מקום להעלאת טענות אשר מקומן היה בעת הגשת ההתנגדות ומכל מקום, לפני שניתן פסק הדין ולא לאחריו. בהקשר זה יצוין, כי פסק הדין ניתן כאמור לאחר שלא הופקדו כספים בהתאם להחלטה מיום 11/9/06. לא היתה כל מניעה, לבצע את ההפקדה המתחייבת, כך שההתנגדות תתקבל והטענות יתבררו לגופן. אין לה, למבקשת, אלא להלין על עצמה על שלא פעלה כך.

בהתחשב בזהות בעל השליטה בשתי החברות, בשמן הדומה, בזהות כתובתן ובזהות עיסוקן - לא ניתן לשלול את טענת המשיבה 1, הטוענת כי נעשה ניצול ציני בקיומן של שתי חברות, כאשר מטרתה של הבקשה היא לייחס חובות לחברה אחת (המשיבה 2) ולהציל חברה אחרת (המבקשת) מהליכי גבייה אשר צלחו והניבו פרי.

תיקון פסק הדין באופן המבוקש מהווה תיקון מהותי המבטל למעשה את פסק הדין ולא לכך נועדה התקנה 524 לתקסד"א. אוסיף ואדגיש כי לא מצאתי מקום לעשות שימוש בסמכותו הטבועה של ביהמ"ש לתקן כל פגם או טעות, באשר נסיבות העניין, כפי שפורטו לעיל, אינן מצדיקות זאת.

אשר על כן, הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום יא' באדר, תשס"ז (1 במרס 2007) בהעדר הצדדים.

עידית ברקוביץ, שופטת
בשא בית משפט שלום 168516/05 תנופה שירותי כח אדם בע"מ נ' טבת מוצרי הגיינה בע"מ, תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/03/2007)תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על טבת מוצרי הגיינה בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט