תעשיות מלח לישראל בע"מ, חברת המלח לישראל בע"מ ואח' - הרשות להגבלים עסקיים, טעם 88 (1988) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תעשיות מלח לישראל בע"מ חברת המלח לישראל בע"מ הרשות להגבלים עסקיים טעם 88 (1988) בע"מ
 
תעשיות מלח לישראל בע"מ, חברת המלח לישראל בע"מ ואח' - הרשות להגבלים עסקיים, טעם 88 (1988) בע"מ

מידע על הרשות להגבלים עסקיים   


2077/07 בג"צ     06/03/2007תיקים נוספים על תעשיות מלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על חברת המלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על הרשות להגבלים עסקיים
תיקים נוספים על טעם 88 (1988) בע"מ
בג"צ 2077/07 תעשיות מלח לישראל בע"מ, חברת המלח לישראל בע"מ ואח' נ' הרשות להגבלים עסקיים, טעם 88 (1988) בע"מ


בבית המשפט העליון

בג"ץ 2077/07 - א'

בפני
:
כבוד השופטת מ' נאור


העותרים:
1. תעשיות מלח לישראל בע"מ


2. חברת המלח לישראל בע"מ

3. חברת המלח לישראל (אילת ) 1976 בע"מ

4. דן דנקנר


נ ג ד

המשיבות:
1. הרשות להגבלים עסקיים


2. טעם 88 (1988) בע"מ


עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים


בשם העותרים: עו"ד יוסף בנקל
; עו"ד זהר ברזליהחלטה


1. ניתן צו ארעי המורה למשיבה 1 להימנע ממסירת המסמכים למשיבה 2, וזאת עד להחלטה אחרת.

2. המשיבות יגיבו לבקשה למתן צו ביניים בתוך 7 ימים. בתגובתן יתייחסו, בין היתר, גם להחלטתי מיום 5.3.2007 ולהודעת ההבהרה שהגישו העותרים ביום 6.3.2007.

ניתנה היום, ט"ז באדר תשס"ז (6.3.2007).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07020770_c02.doc הג
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
בבית המשפט העליון

בג"ץ 2077/07 - א'

בפני
:
כבוד השופטת מ' נאור


העותרים:
1. תעשיות מלח לישראל בע"מ


2. חברת המלח לישראל בע"מ

3. חברת המלח לישראל (אילת ) 1976 בע"מ

4. דן דנקנר


נ ג ד

המשיבות:
1. הרשות להגבלים עסקיים


2. טעם 88 (1988) בע"מצו ארעי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו ארעי המכוון אל המשיבה 1 והמורה לה להימנע ממסירת המסמכים למשיבה 2.

צו ארעי זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.

ניתן היום, ט"ז באדר תשס"ז (6.3.2007).

שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07020770_c02.doc הג
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

בג"צ בית המשפט העליון 2077/07 תעשיות מלח לישראל בע"מ, חברת המלח לישראל בע"מ ואח' נ' הרשות להגבלים עסקיים, טעם 88 (1988) בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/03/2007)תיקים נוספים על תעשיות מלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על חברת המלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על הרשות להגבלים עסקיים
תיקים נוספים על טעם 88 (1988) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט