ציון אוחנה - מועצה אזורית בקעת בית שאן , בית החינוך "גאון הירדן" , קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע"

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ציון אוחנה מועצה אזורית בקעת בית שאן בית החינוך "גאון הירדן" קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע"
 
ציון אוחנה - מועצה אזורית בקעת בית שאן , בית החינוך "גאון הירדן" , קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע"
תיקים נוספים על ציון אוחנה | תיקים נוספים על מועצה אזורית בקעת בית שאן | תיקים נוספים על בית החינוך "גאון הירדן" | תיקים נוספים על קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע" |

181078
1650/06 עב     12/03/2007
עב 1650/06 ציון אוחנה נ' מועצה אזורית בקעת בית שאן , בית החינוך "גאון הירדן" , קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע"
6בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב' 1650/06

בפני

השופט: חיים ארמון12/03/2007
בענין:
ציון אוחנהע"י עו"ד נדב קנימח

התובע


נ ג ד1. מועצה אזורית בקעת בית שאן

2. בית החינוך "גאון הירדן"

ע"י עו"ד רועי מגל

3. קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע"ע"י עו"ד נעמי אשחר

הנתבעים


ה ח ל ט ה


1. לצערי, הליך הגישור לא הביא להסכמה בין הצדדים. לפיכך, אני קובע את התיק להוכחות ביום 10/9/07 בשעה 12:00.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות מטעמם בתצהירים. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שברצונו להסתמך עליהם. אולם, אם המסמך כבר מצוי בתיק בית הדין, אין צורך בצרופו של המסמך לתצהיר, אלא די באיזכורו. כל מסמך שיצורף לתצהיר מן התצהירים או שיאוזכר בו והוא מצוי בתיק בית הדין, ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך, בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד שכנגד, והדבר יצויין במפורש על גבי התצהירים המוגשים או במסמך נלווה.

4. התובע מתבקש להגיש את תצהיריו עד ליום 30/4/07. הנתבעים מתבקשים להגיש את תצהיריהם - תוך 45 ימים מיום שתצהירי התובע יומצאו להם.

5. צד שיגיש תצהיר או תצהירים לבית הדין ידאג לכך שכל המצהירים מטעמו יהיו נוכחים בישיבת ההוכחות. חובה זו לא תחול לגבי מצהיר שהצד שכנגד הודיע כי הוא מוותר על חקירתו.

6. צד שמעוניין להעיד עד שלא באמצעות תצהיר יגיש בקשה להזמנת אותו עד. הבקשה תפרט את הסיבות לאי הגשת תצהיר של העד המבוקש ואת הנושא שלגביו הוא אמור להעיד ותוגש בתוך המועד להגשת התצהירים. העתק הבקשה יועבר ישירות לצד שכנגד, במקביל להגשתה.


ניתנה היום, כ"ב באדר תשס"ז (12 במרץ 2007), בהעדר הצדדים.
חיים ארמון
- שופט
ענבל

עב בית דין אזורי לעבודה 1650/06 ציון אוחנה נ' מועצה אזורית בקעת בית שאן , בית החינוך "גאון הירדן" , קיבוץ בית אלפא בית ספר "גלבוע" (פורסם ב-ֽ 12/03/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן