אסתר ירדן - ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

 
אסתר ירדן - ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על אסתר ירדן | תיקים נוספים על ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

23937/06 א     12/03/2007
א 23937/06 אסתר ירדן נ' ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
3
בתי המשפט
ת.א. 23937/06
בש"א 151755/07
בית משפט השלום תל אביב-יפו
12/03/2007

שופט: סובל משה

ת"א
בפני
:

אסתר ירדן

בעניין:
מערערת
נ ג ד
ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
משיבה
פסק דין

1. ערעור על החלטתה מיום 1.1.07 של כב' הרשמת לוי כוכבה בבש"א 173292/06 לפיה נדחתה בקשתה של המערערת לבטל את פסה"ד שניתן כנגדה ביום 12.7.06, בהעדר הגנה.

ב"כ הצדדים הגישו את עיקרי טיעוניהם ופרטו בהרחבה את עמדותיהם.

התביעה הוגשה בסדר דין מהיר והמסירה של העתק כתב התביעה למערערת נעשתה ביום 6.4.06.

כתב הגנה אמור היה להיות מוגש תוך 45 יום ממועד המסירה.

בסמוך למועד בו הייתה המערערת צריכה להגיש כתב הגנה, 18.5.06, הגישה בקשה לקבלת אורכה להגשת כתב הגנה.

כב' הרשם גבאי הורה על הגשת תגובת המשיבה לבקשת להארכת המועד וכן קבע כי המערערת רשאית להשיב לתגובה.

בפועל לא הוארך המועד, כתב הגנה לא הוגש וכאמור ניתן

פסק דין
בהעדר הגנה.

2. משלא האריך ביהמ"ש את המועד להגשת כתב הגנה אזי עומד בעינו המועד המקורי עפ"י התקנות ועל המערערת היה לפעול בהתאם, ובוודאי שהיה עליה להתעניין מיוזמתה בבקשתה, ולברר אם נתנה החלטה ולא להמתין שיינתן

פסק דין
ובחודש ספטמבר 2006 לעתור לבטולו של פסק הדין.

אינני סבור שיש למערערת עילה לבטולו של פסה"ד מחובת הצדק.

אין למערערת זכות קנויה שבקשתה תענה בחיוב ואין היא יכולה שלא לפעול להגשת הגנה בהנחה שבקשתה למתן אורכה תענה בחיוב.

3. הרשמת הנכבדה בחנה את העילה לבטול פסה"ד מחמת שיקול הדעת של ביהמ"ש והגיעה למסקנה שגם בגין עילה זו אין לקבל את פסה"ד.

במסגרת השיקולים לבטול

פסק דין
יש למערערת הסבר של ממש (שאיננו פגם בהליך) לסיבת מחדלה ואולם השיקול הקובע הינו סיכויי ההגנה. ההגנה שמציגה המערערת באם יבוטל פסק הדין איננה הגנה של ממש ושיקול זה מכריע לעומת סיבת המחדל, ואכן התייחסה הרשמת לטענות ההגנה.

שתי טענות העלתה המערערת, הראשונה בקשר לטענת הבוררות, טענה שנדחתה מהנימוקים המפורטים בהחלטה.

נימוקיה של הרשמת הנכבדה ראויים ונכונים ואכן ביהמ"ש איננו נעדר סמכות שיפוט עניינית בשל קיומו של סעיף בוררות בהסכם, יתר נימוקיה של הרשמת בעניין זה מקובלים עלי ואיני רואה צורך להאריך.

באשר לסיכויי ההצלחה, אכן סעיף 19 לתצהיר המתיימר להציג את ההגנה וסיכוייה נוסח באופן סתמי וכוללני ללא פירוט מינימאלי.

בצדק קבעה הרשמת הנכבדה כי העלאת הגנה בדרך האמורה אין בה כדי למלא אחר חובת הפירוט, ולמעשה לא הוצגה כל הגנה שניתן בכלל לשקול את סיכוייה להתקבל.

4. לא מצאתי שיש להתערב בהחלטתה של הרשמת הנכבדה לא בנימוקיה אף לא בתוצאה ועל כן אני דוחה את הערעור.

בהתחשב בהוצאות שנפסקו בהחלטה נשוא הערעור, יעמדו הוצאות הערעור לחובת המערערת ע"ס של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ בלבד.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
ניתן היום כ"ב באדר, תשס"ז (12 במרץ 2007) בהעדר הצדדים.

סובל משה
, שופט
א בית משפט שלום 23937/06 אסתר ירדן נ' ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 12/03/2007)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אסתר ירדן      דוח מידע משפטי על ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על אסתר ירדן      דוחות מידע עסקי על ה.ק.ר ייזום וניהול פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן